Home de Portaltour Noticies del mon del turisme Novetats del mon del turisme Accés als recursos documentals Home de portaltour
qui som? | contactes | ajuda
Click per anar a la`pàgina principal
Notícies 
Agenda 
Serveis 
Restaurants 
Hotels 
Apartaments 
E. Rurals  
Càmpings 
Platges 
Transports 
Formació 
Monogràfics 
Revista 
Informes 
Documentació 
2002-05-02 | SITEF
Política de distribució

La informació que es troba a disposició dels usuaris de Portaltour pot utilitzar-se a discreció, tot i que s’entén disponible per a finalitats legítimes i ajustades a usos èticament correctes. La normativa vigent exigeix que les fonts utilitzades d’institucions i organismes legalment reconeguts s’hagin d’identificar en la seva procedència. Portaltour difon documents d’ús públic de procedència institucional i del resultat d’investigacions pròpies i alienes, citant l’autor dels mateixos. En el cas d’informació no generada per Portaltour els documents mantenen els continguts originals, havent-se d’adaptar en tots els casos la seva presentació als requeriments d’Internet.

En documents puntuals, per tal de millorar-ne la funcionalitat, s’agrupen determinades sèries estadístiques d’anys correlatius en una única presentació.

En qualsevol cas les opinions recollides als articles, la redacció d’estudis i investigacions són exclusivament dels autors, i per tant, no es poden considerar de manera implícita ni explicita com assumides per Portaltour.

© Portaltour.net
Tots els drets reservats.
Avda. d'Espanya, 49. 07800 EIVISSA (ILLES BALEARS) SPAIN

Política de distribució.