Home de Portaltour Noticies del mon del turisme Novetats del mon del turisme Accés als recursos documentals Home de portaltour
qui som? | contactes | ajuda
Click per anar a la pàgina principal
Notícies 
Agenda 
Serveis 
Restaurants 
Hotels 
Apartaments 
E. Rurals 
Càmpings 
Platges 
Transports 
Formació 
Monogràfics 
Revista 
Informes 
Documentació 
Notícies de portaltour
Darreres 
Hemeroteca 
Notícies > Hemeroteca
2002-07-18 | SITEF
Índex temàtic de notícies
Política turística > Planificació turística > Plans de competitivitat turística

DataAutorTitol
19/05/01 Cincodias.com Fons per a les millores d'hotels
El Govern Central destinarà 100 milions d'euros en fons retornables per a les millores en la competitivitat dels hotels. La inversió es gestionarà a través dels ajuntaments i haurà de comptar amb una part que aportaran els empresaris. Segons el Ministeri de Turisme la propera temporada es presenta amb unes perspectives millors a les dels dos darrers anys.
26/10/04 Diari de Balears / Diario de Mallorca Estudi sobre la promoció turística
Les Directrius de gestió estratègica de promoció turística de Mallorca (DGEM) redactades per un grup de 28 experts, coordinats per Antoni Munar, conclouen que és 'prioritari redefinir i potenciar l'identitat corporativa de l'illa' (de Mallorca) i promure'n una imatge diferenciada de la resta de l'arxipèlag. Segons les DGEM, Mallorca hauria de convertir-se en un 'lloc d'evasió i encontre per excel·lència que doni satisfacció a tot tipus d'expectatives'. Mallorca ha de tenir una 'imatge multidireccional' (?) i no ha de ser vista únicament com una destinació de sol i platja. També ha d'aparèixer el senderisme, turisme nàutic, golf, turisme de congressos, etc. Es poden identificar moltes semblances entre les DGEM i el pla de màrqueting per a Eivissa i Formentera
15/10/04 Última Hora Ibiza y Formentera Programa de lluita contra l'estacionalitat turística
La PIME de Formentera té previst presentar un pla de lluita amb l'estacionalitat turística que es fonamentarà en l'oferta d'activitats de senderisme, cicloturisme, gastronomia, excursions marítimes i submarinisme. Es tracta de fomentar l'hàbit de les escapades de dos o tres dies des dels llocs més pròxims, amb Eivissa al capdavant d'ells
02/09/04 Hosteltur.com Turisme barat no compatible
Segons AEDAVE el 'turisme barat' no és compatible amb el nivell de serveis actuals a Espanya. Segons aquesta associació d'agències de viatges, Espanya no és cara, 'sols cobra pel serveis que dóna' i no pot competir amb països amb salaris i qualitat dels serveis molt més baixos. En opinió d'AEDAVE 'Espanya és quelcom més que un país de platges i cocos, amb possibilitats de realitzar un turisme més elaborat, enfocat a la salut, els esports els congressos i la cultura'
22/08/04 Diario de Ibiza.es Demanda turística a la Ciutat d'Eivissa
Un 'informe estratègic' elaborat per l'ajuntament de la Ciutat d'Eivissa conclou que el principal mercat que demanda l'oferta d'allotjamnt comercial a la ciutat són espanyols, particularment majoritaris al mes d'octubre. Darrera es troben els britànics i alemanys. Els espanyols són el grup que utilitza amb major freqüència els serveis d'informació turística
01/08/04 Diario de Mallorca Propostes de competitivitat turística
La CAEB ha fet 10 propostes per a la millora de la competitivitat turística balear amb l'objectiu de no perdre quota de mercat, conservar la imatge comercial i no reduir els preus de la contractacció. Es tracta d'una iniciativa orientada a la 'millora integral' de la destinació
17/06/04 Diario de Mallorca Pla de promoció
El Govern estatal pensa plantejar una nova estratègia de comercialització per al turisme que es basarà en un nou 'pla integral de màrqueting' i la cooperació entre l'administració central, les administracions autonòmiques i el sector privat
11/05/04 Diario de Ibiza.es Pla de competitivitat turística
L'Institut per a la Qualitat Turística (IQT) depenent del Govern Balear, presentà un pla per a la millora de la competitivitat turística que es fonamenta en una oferta de camps de golf, senderisme i activitats nàutiques. L'IQT "vol que totes les empreses puguin tenir un sistema de qualitat adequat per potenciar la competitivitat dels empresaris"
04/05/04 Hosteltur.com Greus problemes al turisme espanyol
Exceltur ha aprofitat la cimera sobre turisme desenvolupada a Qatar per a descriure la situació del turisme espanyol, el qual haurà de 're inventar-se' per a seguir competint en un mercat amb més presència d'oferta tant a nivell europeu com mundial. Exceltur considera la qualitat com una premisa de partida i no un objectiu a assolir, i, o bé es modifica el plantejament actual, o el final serà 'obac' per a Espanya
30/04/04 Diario de Mallorca Anàlisi de l'impacte de l'ampliació de l'UE
Jorge Fuentes, ambaixador per a l'ampliació de la UE, considera que el grup de països que s'incoporen a la Unió presenten oportunitats per a la indústria i el turisme de les Balears. La balança comercial actual és possitiva per a l'estat espanyol i l'ambaixador no considera com a probable un desviament d'inversions en compres de segones residències dels alemanys cap a aquests països, tant per les condicions d'adhesió com pel clima. En la seva opinió si s'hauria de considerar un control sobre la immigració, tot i que la llibertat de circulació amb els treballadors d'aquests nous socis no estarà vigent fins al 2011
24/04/04 Diario de Mallorca Pla quinquenal per al turisme
Per iniciativa de la Conselleria de Turisme del Govern Balear es mantindran reunion mensuals amb les patronals del sector turístic per tal de planificar actuacions a cinc anys vista. Particularment per a la consolidació dels mercats principals, la cerca de mercats alternatius -Europa del Est i Rússia-, i la fixació de les fires a les quals convé tenir presència institucional
29/02/04 Diario de Ibiza.es Inversions del pla d'excel·lència de Sant Antoni
720.000 euros és la inversió prevista per al pla d'excel·lència turística del municipi de Sant Antoni, repartides a parts iguals entre el govern central, el Govern Balear i l'Ajuntament. Les actuacions s'iniciaran a la zona des Pouet, punt on finalitza el pla de Cala de Bou, amb el qual se preveu mantenir una 'estètica urbana' semblant. S'inicidirà especialment a sa Punta des Molí amb la creació d'un jardí botànic i al nou passeig que es crearà a la ronda sud.
09/02/04 Hosteltur.com Normalització per a la qualitat turística
Segons representants d'AENOR, organisme estatal de certificació de marques i processos de qualitat, la normalització segons procediments acreditats és la millor aposta per garantir la competitivitat dels productes turístics en l'àmbit del nostre entorn. Les certificacions existents al sector turístic són les marques per a productes, marques per a serveis i les normes ISO 9000 i ISO 14000
16/1/04 Última Hora Ibiza y Formentera 13 milions d'euros per a la promoció turística de les Illes Balears
Aquesta despesa té com a objectius 'avançar en l'allargament de la temporada, diversificar mercats, recuperar la possició capdavantera i la imatge de les Illes Balears, així com millorar l'activitat econòmica i laboral dels illencs' -dit així sembla la pedra filosofal-. Entre les actuacions promocionals més destacades està l'assistència a 52 fires turístiques a 21 països. La partida assignada directament a la promoció de les Illes Pitiüses és de 750.000 euros
17/12/03 Diari de Balears Reconversió turística de la Platja de Palma
L'Associació Hotelera de la Platja de Palma treballa en la recopilació de dades que permetin elaborar un projecte de reconversió de la zona, pionera a Mallorca de l'oferta de sol i platja. Per ara es parla d'unes intervencions amb 15 anys de durada i una inversió global de 1.000 milions d'euros. En aquest projecte l'Associació vol conèixer la opinió dels touroperadors a fi de generar un ambient de confiança i 'crear il·lusió' en el projecte
29/11/03 Diario de Ibiza Peticions de financiació per al pla d'excel·lència de la ciutat d'Eivissa
La Federació Hotelera i l'Associació d'Empresaris d'Hoteleria de la Badia de Sant Antoni consideren necessaris els fons per a la financiació del pla d'excel·lència de la Ciutat d'Eivissa, per tal de concretar l'oferta turística del 'nou concepte de ciutat Patrimoni de la Humanitat'
20/11/03 Hosteltur Pla d'excelència de Sant Antoni
El pla d'excelència turística de Sant Antoni suposarà una inversió global de 14 milions d'euros. Aquesta quantitat es finançarà a parts iguals per el Govern de l'estat, el Govern Balear i l'Ajuntament de Sant Antoni. Entre les actuacions destaquen l'ampliació de l'avinguda Dr. Fleming, l'habilitació de dos aparcaments 'dissuasius', un jardí botànic, renovació del mobiliari urbà, peatonització d'algunes zones, reformes en la xarxa d'aigues pluvials i un museu del mar, l'ubicació del qual està encara per determinar
20/11/03 Hosteltur Sense finançament per als plans rebutjats
Des de la Conselleria de Turisme del Govern Balear es descarta qualsevol tipus de financiació per als plans d'excelència rebutjats per la Mesa de Directors Generals de Turisme a Madrid. La llista afecta als municipis de Llucmajor (Mallorca), Ciutat d'Eivissa, Alaior i Ciutadella de Menorca. El finançament de plans en altres llocs del estat espanyol es valora possitivament pel Govern Balear ja que contribuirà a la reducció de places en altres destinacions afavorint així l'ajustament entre la demanda i l'oferta
18/11/03 Diario de Mallorca Els comerços turístics hauran de reformar els locals
El Govern Balear activarà plans d'embelliment dels municipis turístics que repercutiran amb una contribució especial sobre els comerços. Sempre que el comerciant s'avengui ha reformar el seu local segons uns criteris bàssics que publicarà el Govern, podran acollirse a la devolució d'una part de la contribució esmentada, amb una fòrmula que es denomina 'operació retorn'. Com s'ha fet als hotels i restaurants els comerços reformats rebran una placa de qualitat identificativa. Aquesta mesura es vincula amb les passes necessàries per a la creació d'una 'marca de destí turístic' diferenciadora per a cada zona
18/11/03 CincoDias.com 46 milions d'euros en plans d'excelència i dinamització turística
La mesa sectorial de turisme ha aprovat 8 nous plans d'excelència en el sector turístic per al conjunt de l'estat espanyol. En el cas de les Illes Balears s'en aprova un a Mallorca i l'altra a Sant Antoni de Portmany. El municipi de la Ciutat d'Eivissa que havia sol·licitat la seva inclusió ha quedat exclós. Les altres comunitats que en participen són: Astúries, Canàries, Galícia i Navarra. Pel que fa als plans de dinamització són 12 en total, repartits a 9 Comunitats Autònomes
17/11/03 Diari de Balears Pla de reconversió de destinacions turístiques
El Gover estatal vol iniciar plans de reconversió de zones turístiques creades als anys 60 i 70 amb l'objectiu d'adaptar-les a les demandes del turisme actual, actuant particularment en les destinacions Illes Balears, Canàries i Costa del Sol. S'incidirà en el planejament urbanístic i els equipaments de serveis. Es preparen partides a la llei d'acompanyaments del pressupost per a fer possibles mesures de sostenibilitat que seran gestionades des dels ajuntaments
17/11/03 Diario de Mallorca Preus competitus per al lideratge turístic
El Ministre d'Economia i Vice President primer del govern d'Espanya aconsella al sector turístic mantenir una relació competitiva entre els preus i la qualitat dels serveis, així com actuar decididament en la modernització de l'oferta
3/11/03 Diari de Balears Resultats del Pla global de qualitat condicionats a la participació privada
Des de la Conselleria de Turisme del Govern Balear s'està redactant un Pla d'excelència per al conjunt de les Illes Balears, que tractarà de recollir les necessitats específiques de cada zona turística. L'objectiu prioritari d'aquest Pla és la millora de l'entorn, del producte i del servei. Segons la Direcció General d'Ordenació i Planificació Turística, les importants inversions públiques previstes no tindran el profit dessitjat sense la col·laboració de la classe empresarial, a la que és demana la 'dignitat' necessària per acometre el 'repte de futur' davant el qual es troba el turisme balear
31/10/03 Diario de Mallorca Reforma 'radical' de les zones turístiques
El secretari d'Estat de Turisme, Germán Porras, ha decidit possar en marxa una reforma radical de determinades zones turístiques madures, amb la finalitat de fomentar la diversificació de l'oferta. S'anuncia com quelcom més que un pla d'excelència. S'haurà de comptar amb la participació financera de l'estat, de les comunitats autònomes i dels empresaris. Aquest element de planificació començarà a operar el proper any, puix que els pressupostos estatals preveuen partides en aquest sentit. El President del Govern Balear considera aquesta iniciativa com un projecte pilot en algunes zones de les illes que s'aplicarà amb l'objectiu d'aconseguir una millora de la qualitat turística sense afectar al model que ja existeix. Des del Govern Balear actuar sobre la demanda es considera un error
28/10/03 Diario de Ibiza Pla de reconversió integral del turisme pitiús
El director de l'àrea d'estudis i Investigació de Exceltur, Óscar Perelli, feu la lliçó inaugural d'opertura del curs acadèmic a l'Escola Universitària de Turisme, enfatitzant la necessitat de procedir a canvis en l'estructura del turisme a les Pitiüses, per a la qual cosa suggerí la redacció d'un pla de reconversió integral, de manera consensuada amb el conjunt del sector. Creixement territorial zero i una decidida orientació cap el turisme cultural, convertint l'illa d'Eivissa en un 'gran icone de la cultura' són, en el parer de Perelli, algunes de les línies a seguir en el futur immediat
25/09/03 5Días Pla de reconversió turística a Croàcia
El Govern de Croàcia ha obert la possibilitat d'acollir inversions externes per al projecte de modernització de la seva planta hotelera, valorat en 2.800 milions d'euros (0,4658 bilions de pessetes) fins al 2010. El pla preveu la construcció de 81.000 noves places hoteleres i la supressió de 41.500 considerades en desús, amb l'objectiu de convertir-se en una destinació amb capacitat de competir amb Espanya. El nombre total de places un cop acabada la reconversió serà de 254.700, un 19% més que a l'actualitat. La consultora THR, que desenvolupa el projecte, considera que l'opció de sol i platja, que ara representa el 80% del negoci turístic croata, s'ha de reduir fins al 60%, per donar pas a més turisme de golf, la construcció de parcs temàtics de petit i mitjà tamany per al turisme familiar i la potenciació del turisme rural. Els mercats al quals està preferentment destinat aquest producte són l'alemany, l'italià i l'austriac. Entre els grups espanyols interessats en aquesta inversió s'esmenten a Iberostar, Riu, Sol Melià i Barceló
12/09/03 Diario de Mallorca Inversions turístiques amb plans de qualitat institucionals
La Conselleria de Turisme abandona la proposta inicial de fer inversions compartides amb el sector privat en els municipis turístics, assumint el cost de les mateixes que serà compartit pels ajuntaments. Les inversions es realitzaran partint del compromís dels empresaris turístics de modernitzar els seus negocis en allò que es reculli en els diferents plans de qualitat de l'oferta turística, elaborats conjuntament pel Govern i ajuntaments. Aquestes modernitzacions s'esperen particulament a les empreses d'oferta complementària. S'esmenta com a possible via de financiació el cobrament d'impostos per part dels ajuntaments
07/09/03 Diario de Ibiza Conveni per a la promoció turística de les Pitiüses, 'desestacionalització' i golf
El Govern Balear signarà un conveni, amb partides obertes i sense dotació pressupostària, pel finançament de la promoció turística d'Eivissa i Formentera. Les actuacions es duran a terme segons els criteris del Consell, un cop efectuades les consultes als sectors empresarials. El Conseller de Turisme, Joan Flaquer, anuncià aquest conveni a la vegada que apuntava la idoneïtat de recuperar propostes del 'Pla de Desestacionalització' de 1998, entre les quals es troben els camps de golf
30/08/03 Última Hora Ibiza y Formentera El Govern Balear invertirà als municipis turístics baix condicions
El Govern Balear executarà inversions durant aquesta legislatura en aquells municipis en que s'assoleixin compromisos amb els ajuntaments i el sector privat per tal de fer inversions conjuntes, més enllà de les millores en infrastructures. La conselleria de turisme utilitza el concepte de "plans integrals de millora de la qualitat dels serveis turístics"
26/08/03 Ultima Hora Ibiza y Formentera Pla marc de disseny de l'activitat turística a les Pitiüses
Juan Costa proposà l'elaboració d'un pla mestre sobre el futur de l'activitat turística a Eivissa i Formentera, els objectius del qual serien l'estudi dels productes ofertats, les infrastructures adients per al seu desenvolupament i els acords pressupostaris necessaris
16/08/03 Hosteltur Pla d'innovació tecnològica per al sector d'allotjaments
Juan Costa, secretari d'estat de comerç i turisme, anuncià el Pla d'Innovació Tecnològica del Sector d'Allotjaments (PITA) per al període 2003-2004, amb un pressupost de 1.292.500 euros. Es tracta de facilitar la creació de 4.500 pàgines web per a establiments hotelers a fi de potenciar la competitivitat de la categoria d'1, 2 i 3 estrelles, així com les cases rurals a internet
25/06/03 Diario de Ibiza L'Ajuntament de Vila pretén crear un producte turístic basat en el patrimoni
El document elaborat per l'Ajuntament d'Eivissa per impulsar un pla d'excel·lència a Vila, recull l'objectiu, entre altres, de crear un nou producte turístic per a Eivissa. Segons va explicar la regidora de cultura, Lurdes Costa, es pretén crear un producte turístic diferent al que actualment s'ofereix i reforçar la seva comercialització. També va assenyalar que "partim de l'experiència d'altres ciutats Patrimoni de la Humanitat que varen tenir que canviar la seva imatge i la seva oferta a la demanda dels visitants".
25/06/03 Diario de Ibiza El Govern Central finançarà el Pla d'Excel·lència de Vila si el recolza el Govern Balear
Rodrigo Rato, ministre d'Economia, va remetre una carta a l'Ajuntament d'Eivissa en la que es va comprometre a que el Govern Central recolzarà el Pla d'Excel·lència d'Eivissa si el Govern Balear tramita la sol·licitud per al 2004.
24/06/03 Diario de Ibiza El Pla d' Excel·lència de Cala de Bou començarà aquest mateix any
La regulació del tràfic rodat a Cala de Bou serà la primera actuació del Pla d'Excel·lència d'aquesta zona turística, que començarà aquest mateix any, segons va informa el responsable de Turisme del Ajuntament de Sant Josep, Vicent Torres.
01/06/03 Diario de Ibiza Andalusia creu que la seva política turística podria ser beneficiosa pel Govern
Javier Aroca, viceconseller de Turisme de la Junta de Andalusia, creu que la seva política turística pot ser un "referent" per al Govern popular de Balears. Segons ha dit el vice-president: "m'he reunit amb els hotelers de les illes i m'han dit que seria important importar cap a Balears l'enteniment institucional i la col·laboració que hi ha a Andalusia".
10/05/03 Diari de Balears El Pla de Seguretat de les Platges 2003 inclou 20 municipis de l'arxipèlag
Ahir es firmà el conveni entre les conselleries d'Interior i de Turisme i 20 municipis de les Illes, el conveni marc de col·laboració per dur a terme el pla "2003 Seguretat a les Platges". El Govern entre altres mesures, senyalitzarà les platges, editarà fulletons informatius i donarà salvavides, desfibriladors i motos aquàtiques per poder atendre en cas d'emergència. Es donaran subvencions per a la contractació de socorristes, etc.
09/05/03 Diario de Ibiza Vila presenta un pla d'excel·lència turística
El batlle d'Eivissa, Xico Tarrés, va presentar ahir juntament amb altres representants de l'Ajuntament, les línies bàsiques del Pla d'Excel·lència Turística que lliurarà en deu dies al Ministeri d'Economia per la seva aprovació.
02/05/03 Diario de Ibiza L'Ajuntament de Vila negocia convertir part del Castell en un parador de turisme
L'Ajuntament de Vila ha reprès les negociacions amb "Paradores del Turismo de España" per a la rehabilitació i explotació del edifici central del Castell. Segons la proposta presentada 3000 metres quadrats es podrien destinar a construir un establiment hoteler, una cafeteria i un restaurant.
29/04/03 Diario de Ibiza La Federació Hotelera l'entrega al Pacte la seva proposta
La Federació Hotelera va entregar ahir un document que recull 10 propostes per a la seva aplicació després de les eleccions, en cas de que el Pacte guanyés. Entre les propostes figuren la necessitat de la promoció des de les Pitiüses, la millora de les infrastructures, la desaparició de l'ecotaxa, la necessitat de donar més valors als recursos naturals i patrimonials, bones relacions entre institucions i hotelers, la supresió de l'oferta il.legal i que la marca turística "Eivissa" sigui en castellà.
29/04/03 Diario de Ibiza Ernesto Ramón Fajarnés proposa el turisme rural com a futur per a Sant Joan
Segons el punt principal de l'estudi fet sobre el futur de Sant Joan, de l'expert en turisme Ernesto Ramón Fajarnés, el futur econòmic del municipi ha de ser el turisme rural, per compensar així el desenvolupament d'altres sectors. Aquest tipus de turisme serà un èxit si es manté un respecte als valors culturals, històrics i patrimonials. L'expert proposa que s'aprofiti com imatge turística la seva riquesa mediambiental, ja que es pot aconseguir que el visitant arribi a Sant Joan per conèixer l'Eivissa de sempre. Cal recordar que Fajarnés ha estat el cofundador de l'Escola de Turisme d'Eivissa i Formentera, i professor de la mateixa durant 30 anys
14/04/03 Diario de Ibiza El Pacte durà a terme un pla per reconvertir l'actual oferta turística de Sant Antoni
El Pla Estratègic que impulsa el Pacte per al municipi de Sant Antoni pretén reconvertir la actual oferta turística del lloc en una destinació familiar i acabar amb el 'desmadre nocturno'. Segons va explicar el portaveu d'aquesta coalició, Joan Marí Serra, el projecte pretén marcar unes pautes de futur amb la finalitat de millorar la qualitat turística de Sant Antoni pel que seria necessari instal.lar llocs d'oci a les rodalies del poble per a posar el servei a aquest futur turisme i acabar amb la oferta de turisme jove els quals reben publicitat enganyosa sobre les llibertats de la destinació turística.
11/04/03 Diario de Ibiza Els hotelers pitiüsos refusen el Pla de Marques del Govern Balear
El President de la Federació Hotelera de les Pitiüses va anunciar ahir que no assistirien a la reunió convocada per la Conselleria de Turisme del Govern Balear per a presentar el Pla de Marques Turístiques ja que considera d'intolerable l'actitud de Celestí Alomar de presentar unes marques que encara s'estaven negociant a Eivissa sense arribar a un acord concret i que a més varen presentar a la fira de Fitur. Per altra banda, el conseller insular de turisme, Josep Marí Ribas, va explicar ahir que els distintius que es presenten avui en el Consell Insular son "Eivissa, cultura i natura" i l'altre fa referència als establiments familiars.
26/03/03 Diari de Balears Els Governs i patronals creen avui un Comitè de Crisi Turística
Representants dels executius de Balears, Canàries i Catalunya, patronals hoteleres com són Zontur i FEH, Comissió de Turisme de la CEOE, AECA, FEAAVV i Amave, crearan avui a Madrid, a la seu de Turespaña, la Comissió de Crisi Turística presidida pel secretari d'Estat de Comerç i Turisme, Joan Costa, i que es reunirà setmanalment. L'objectiu d'aquesta comissió serà l'anàlisi i seguiment permanent del conflicte iraquià, i l'impacte en la indústria turística espanyola. La Comissió avaluarà els esdeveniments que es vagin produint en turisme, com també les iniciatives a realitzar per reactivar les vendes de les reserves.
26/03/03 Última Hora Santa Eulària crearà policia específica pels centres turístics
La Junta Local de Seguretat Ciutadana i la directora insular Marienna Sánchez-Jáuregui, varen anunciar que set seran els agents que formaran el cos de policia específica pels centres turístics, i que actualment es troben preparant-se per a la seva incorporació. També es va informar que les platges contaran amb agents vestits de paisà.
19/03/03 Diari de Balears El Pla de reconversió de la Planta hotelera promogut pel Govern Balear afectarà a 170.000 places
Francesc Antich, president del Govern Balear proposarà al Govern central un pla de reconversió de la planta hotelera balear, la que afectarà a unes 170.000 places. Alomar, conseller balear de turisme va indicar que les subvencions es destinarien als establiments obsolets que disposen d'habitacions d'entre 17 i 20 metres per convertir dues o tres d'elles en una sola habitació i també ampliar els espais comuns, però va advertir que ha de quedar clar que les subvencions es per a millorar els hotels actuals per oferir un millor servei al client i no eliminar places existents per a que els doblers públics s'inverteixen en mercats competidors.
11/03/03 Diario de Ibiza El Pla d'Excel·lència de Cala de Bou es retarda
La reforma del carrer Es Caló i Cala de Bou, incloses en el Pla d'Excel·lència es retardarà alguns mesos, degut a la manca de tècnics per realitzar l'avantprojecte de rehabilitació de la zona, segons paraules de Vicent Torres, edil de Turisme de Sant Josep.
07/03/03 Diario de Ibiza L'IPQT arriba a tenir 300 hotels adherits al seu pla de marques
El Pla de Marques de l'Institut de Promoció i Qualitat Turística (IPQT), ha arribat a les 300 adhesions. Això, significa que ha registrat als darrers mesos del 2002 i primers del 2003, un augment del 100%. Cal destacar que Eivissa és l'única illa que no disposa d'un distintiu propi.
19/02/03 Diario de Ibiza La reunió aplaçada de la comissió del Pla d'Excel.lència de Cala de Bou podria fixar-se aquesta setmana
La reunió de la comissió del Pla d'Excel.lència de Cala de Bou, que va ser suspesa per la dimissió del director general de Coordinació Turística, Jaume Garau, podria quedar fixada la data aquesta setmana. Segons fonts de la conselleria de Turisme del Govern Balear, en uns dies podria completar-se el departament amb el nomenament de nous càrrecs i celebrar així la reunió.
14/02/03 Ultima Hora Ibiza y Formentera El Pla d'Excel.lència Turística de Cala de Bou es paralitza per la crisi de la Conselleria balear de Turisme
El Pla d'Excel.lència Turística de Cala de Bou, que va ser aprovat per Turespaña el passat 18 de desembre, va quedar bloquejat per l'absència dels representants del Govern Balear en la reunió prevista pel Consistori per constituir la comissió del seguiment del Pla i establir les bases del concurs de la gerència. Jaume Garau que junt a Francisco Valero eren els representants del Govern en la comissió de seguiment del Pla, i que va dimitir la darrera setmana, no va avisar als representants de l'Ajuntament de Sant Josep i als del Govern central de que no assistiria.
09/02/03 Diario de Ibiza Esquerra Unida vol implantar un nou model turístic
Segons va explicar el coordinador general d'Esquerra Unida, Miquel Rosselló, ahir es va aprovar un document en el que se estableixen les línies fonamentals per a implantar un "nou model turístic" a Balears i que aquest es podrà dur a terme amb éxit mitjançant l'acord entre tots els agents socials que hi participen. També va manifestar que la campanya electoral es farà per separat des de les direccions insulars de la formació.
31/01/03 Diario de Ibiza Vila presentarà un Pla d'Excel.lència Turística pels bens declarats Patrimoni de l'Humanitat
L'Alcalde de Vila, Xicu Tarrés, va informar ahir a la fira de Fitur, que aquest any es presentarà un Pla d'Excel.lència turística pels bens declarats per l'Unesco. Aquest projecte està recolzat pel grup de ciutats Patrimoni, i l'Ajuntament demanarà la subvenció màxima que concedeix el Ministeri d'Economia, que són sis milions d'euros, per millorar els accessos a la zona antiga de la ciutat i la rehabilitació de les altres zones declarades per l'Unesco.
24/01/03 Diario de Ibiza La comissió del Pla de Cala de Bou visita Palma
Els membres de la comissió del Pla d'Excel.lència de Cala de Bou viatjaren ahir a Palma per visitar Sóller i la Platja de Palma, llocs on també s'està desenvolupant plans de millora similars, coneixent així el funcionament i aprofitant la seva experiència, de Sóller es pot aprofitar la feina feta en matèria de publicitat i màrqueting, i com han gestionat el programa, i de la platja de Palma les obres.
23/01/03 Última Hora El Govern d'Argelia convida als empresaris de Balears a invertir
El director de l'Agència Nacional de Desenvolupament del Turisme d'Argelia, de visita a Palma a convidat als hotelers a participar-hi en el projecte que el Govern d'Argelia ha posat en marxa pel desenvolupament turístic de l'àrea del que la primera part estarà finalitzada al 2010.
17/01/03 Diario de Ibiza L'Ajuntament de Sant Josep treurà a concurs la contractació del gabinet de professionals per gestionar el Pla d'Excel.lència de Cala de Bou
El Pla d'Excel.lència Turística de Cala de Bou es materialitzarà el pròxim mes d'abril amb la firma del conveni entre el Govern Central, el Govern Balear, el Ajuntament de Sant Josep i representant d'empresaris de la zona. Aquest pla podria iniciar-se el pròxim més d'octubre. En una reunió mantenguda ahir entre polítics, empresaris i veïns de Cala de Bou es va acordar com a prioritat la redacció de les bases per convocar la gerència i les bases per redactar el projecte tècnic i la convocatòria del concurs per adjudicar la gerència del Pla, per gestionar així el Pla de Excel.lència de Cala de Bou que auditarà l'Ajuntament.
05/01/03 Última Hora Formentera opta a entrar dins el grup de ciutats digitals
La proposta del Govern de Balears de convertir Formentera junt a Calvià en una ciutat digital, significa que Formentera opta a beneficiar-se de les tecnologies més noves. El projecte del portal turístic consta de tres parts: un catàleg de continguts, una guia d'allotjaments i un tercer apartat d'agents intel.ligents (consisteix que l'usuari especifiqui les dades de les seves preferències de viatge, i l'agent accedeixi als serveis necessaris). Aquestes parts tenen a diferència d'altres portals, la novetat de mapes de localització de comerços i establiments. Tot això permetrà donar informació a l'usuari abans de viatjar o una vegada es trobi a Formentera ja que trobaran pantalles tàctils per cercar informació. El projecte també incluirà una ferramenta de gestió i publicació on-line de places hoteleres que les actualitzaran els propis hotelers.
02/01/03 Ultima Hora El Conseller de Turisme i el President de l'Associació d'Agències de Viatge informen de les claus per millorar la temporada turística 2003.
El Conseller de Turisme, Josep Marí Ribas, veu complicada la temporada turística 2003 ja que el mercat alemany no pujarà degut a la crisi que hi ha al seu país. Eventualment, la bona resposta de reserves per a Balears a la fira de Londres, fa que polítics i empresaris mirin amb bons ulls el mercat anglès, però són solament reserves que s'han de confirmar. Per altra banda, el president de l'Associació d'Agències de Viatge de Balears, Jaume Bauzà, va afirmar que per aconseguir un turisme de qualitat hem de millorar des de dins i tornar a l'eslògan "Un Turista, més que un amic" per millorar la nostra amabilitat.
19/12/02 Diario de Ibiza El govern central va aprovar ahir el Pla d'Excel·lència Turística de Cala de Bou
El Ministeri d'Economia ha inclòs el projecte de Cala de Bou dins del seu Pla d'Excel·lència Turística. El Pla preveu una dotació de 3,6 milions d'euros pels propers tres anys , que seran finançats a parts iguals entre el Govern central, l'executiu balear i l'Ajuntament de Sant Josep. Amb aquesta decisió ja són quatre els plans de dinamització i excel·lència a les Illes: Sóller, Sant Lluís (Menorca), Platja de Palma i Cala de Bou.
12/12/02 Diario de Ibiza El Pla d'Excel.lència Turística de Cala de Bou quedarà aplaçat fins al pròxim dia 18
La reunió per a la aprovació del Pla d'Excel.lència Turística de Cala de Bou es traslladarà al pròxim dia 18 en el Ministeri de Economia en Madrid, abans la impossibilitat d'assistència dels directors autonòmics a la reunió convocada ahir a Melilla. La seva aprovació comptarà amb una inversió d'entre 18 i 21 milions d'euros aportats pel ministeri, el Consell Insular i l'Ajuntament de Sant Josep i una vegada acceptat i firmat els convenis de col.laboració entre les administracions es podran iniciar les obres abans del pròxim estiu.
03/12/2002 Diario de Ibiza S'avança la decisió del Pla d'Excel.lència de Cala de Bou
La taula de directors generals del Ministeri de Foment han avançat al 11 de desembre la decisió d'aprovar el pla d'excel.lència de Cala de Bou que estava previst per març. També, la reunió que estava prevista per veure les prioritats del pla el pròxim dijous, ha estat avançada a avui i s'enviarà a la Conselleria de Turisme per e-mail, ja que és l'encarregada de presentar-ho al Govern Central.
28/11/2002 Diario de Ibiza L'executiu balear està recolzant el Pla d'Excel·lència de Cala de Bou
El director general de Coordinació Turística del Govern Balear, Jaume Garau, va informar ahir que el Govern recolzarà el Pla d'Excel·lència Turística de Cala de Bou, davant del Govern Central, per la seva aprovació. Garau va assistir també a una reunió amb representants de diverses associacions per reflexionar sobre les propostes d'inversió amb els fons de l'ecotaxa. En aquesta reunió es decidir: primer lloc, la protecció i promoció del paisatge i la naturalesa, en segon lloc la descongestió urbanística i ordenació del territori i en tercer lloc la diversificació econòmica i potenciació de l'agricultura
23/11/2002 Diario de Ibiza L'Ajuntament de Sant Joan demana la inclusió d'un camp de golf dins del PTI
L'Ajuntament de Sant Joan en una de les propostes al avanç del Pla Territorial Insular ha demanat la inclusió d'un camp de golf dins del Pla com alternativa a l'oferta turística actual. L'Ajuntament a més ha demanat facilitats per desenvolupar el turisme rural.
30/06/2002 Diario de Ibiza Experts en matèria de turisme cultural analitzen la situació de la Ciutat d'Eivissa
Durant aquest cap de setmana una dotzena d'experts en turisme analitzen les característiques de Vila com destí cultural. Els experts consideren necessari rehabilitar les zones històriques i augmentar els serveis, ampliar els horaris dels museus i dissenyar itineraris per visites.
11/06/2002 Ultima Hora Ibiza y Formentera Pla de Seguretat a les Platges ja està vinculat a quatre municipis de les Pitiüses
El Pla de Seguretat a les Platges té com objectiu "reduir el nombre de possibles emergències al litoral i actuar eficaçment en el cas de que es produeixin". A aquesta proposta del Govern Balear s'han incorporat poc a poc els municipis de les Pitiüses, només Sant Joan i Santa Eulària es mantenen al marge.
28/05/2002 Ultima Hora Ibiza y Formentera Presentat ahir el Pla d'Actuació Comercial per Vila elaborat pel Gabinet Gaudí
El batlle d'Eivissa, Xico Tarrés, i el conseller balear d'Economia, Pere Sampol, varen presentar ahir el Pla d'Actuació Comercial per la ciutat d'Eivissa. Aquest pla considera necessari la dinamització comercial urbana, millorar l'accessibilitat i la mobilitat. Una de les propostes a destacar és la creació d'un tramvia interurbà que connecti l'aeroport amb el port.
27/05/2002 Ultima Hora La gran estacionalitat d'Eivissa és un problema per la seva competitivitat
El Pla Estratègic de Competitivitat d'Eivissa adverteix que l'estacionalitat de l'economia eivissenca és molt forta. Així ho demostren les evolucions mensuals d'apertura de la planta hotelera: el 84% dels turistes arriben entre els mesos de maig i setembre.
24/05/2002 Ultima Hora Mesquida presenta el Pla estratègic de foment de la competitivitat turística
El conseller d'Hisenda i Pressuposts, Joan Mesquida, va presentar ahir la primera fase del Pla estratègic de foment de la competitivitat turística de les Pitiüses. Mesquida pensa que Eivissa "ha de atraure a un visitant de major categoria i hi ha massa hotels de dos i tres estrelles. La conclusió general és que "Eivissa és competitiva però amb problemes de sostenibilitat a mig plaç". Mesquida va explicar que Formentera, en canvi, destaca per" la seva força com destí turístic sense oblidar la fragilitat del seu medi ambient i la manca de serveis i infrastructures".
09/03/2002 Turismo Hoy L'ajuntament de Sant Lluís està d'enhorabona
L'ajuntament de Sant Lluís a Menorca, celebra que el seu projecte Punta Prima accedirà als plans d'excel·lència turística.
18/02/2002 Turismo Hoy El pla de modernització hotelera ja ha suposat 130.000 milions de pessetes
El pla de modernització del Govern ha provocat que l' hoteleria balear hagi invertit en la millora dels seus hotels més de 130.000 milions de pessetes.
23/01/2002 Diario de Ibiza Presentat un pla d'Investigació i Desenvolupament per la indústria turística
El Govern Balear va presentar ahir el primer pla d'Investigació i Desenvolupament de Balears, que permetrà finançar projectes de tot tipus. El Director General d'aquesta entitat, Enric Tortosa, va explicar que aquest pla en les Pitiüses s'enfocarà a la millora de la indústria turística, un objectiu bàsic es el turisme sostenible.
27/10/2001 Turismo Hoy Es posa en marxa el Pla d'Excel.lència Turística Platja de Palma
Representants del Ministeri d'Economia i Comerç, el Govern i el Ajuntament de Palma es van reunir ahir per tractar sobre el Pla d'Excel.lència de la Platja de Palma. Aquest Pla es basa en la creació d'un gran bulevard, a la segona línia de platja i compt
25/08/2001 Diario de Ibiza Ofensiva contra el deteriorament de Sant Antoni
Els problemes que te Sant Antoni degut a l'explotació turística ha dut a empresaris, responsables polítics i associacions ciutadanes a recolzar un pla d'acció per millorar la imatge turística de la vila i reconvertir el sector turístic.
09/08/2001 Diario de Ibiza El Pla de Modernització no es compleix per la meitat dels locals turístics
Segons el conseller de Turisme, Josep Marí Ribas, la meitat dels locals turístics no compleixen les normes del Pla de Modernització, les barreres arquitectòniques o un nombre d'excusats adequat segon les seves places, son alguns dels exemples.
01/07/2001 Diario de Ibiza El present i el futur del Turisme depèn de la professionalitat
En una entrevista al President de l'Associació de Bars, Cafeteries i Restaurants, Francesc Tur, va explicar que la majoria dels establiments fan un gran esforç per estar al dia, gràcies en part al pla de Modernització impulsat pel Govern Balear. A més va dir que els principals problemes que es plantegen es una manca de mà d'obra qualificada, a més d'una manca d'una Escola d'Hosteleria emparada per la UIB, una millor infrastructura, promoció turística, etc.
22/06/2001 Editur S'estableix un Pla de Marques a Balears
La Conselleria de Turisme ha invertit 70 milions en l' elaboració d' un pla de Marques, que te com objectius principals millorar la competitivitat de la petita i mitjana empresa i promoure la desestacionalització.

Notes relacionades

Notícies | Thessaurus
Índex temàtic de notícies
© Portaltour.net
Tots els drets reservats.

Política de distribució.