Home de Portaltour Noticies del mon del turisme Novetats del mon del turisme Accés als recursos documentals Home de portaltour
qui som? | contactes | ajuda
Click per anar a la pàgina principal
Notícies 
Agenda 
Serveis 
Restaurants 
Hotels 
Apartaments 
E. Rurals 
Càmpings 
Platges 
Transports 
Formació 
Monogràfics 
Revista 
Informes 
Documentació 
Notícies de portaltour
Darreres 
Hemeroteca 
Notícies > Hemeroteca
2002-07-18 | SITEF
Índex temàtic de notícies
Política turística > Foment del Turisme > Projectes i models turístics

DataAutorTitol
15/10/04 Última Hora Ibiza y Formentera Programa de lluita contra l'estacionalitat turística
La PIME de Formentera té previst presentar un pla de lluita amb l'estacionalitat turística que es fonamentarà en l'oferta d'activitats de senderisme, cicloturisme, gastronomia, excursions marítimes i submarinisme. Es tracta de fomentar l'hàbit de les escapades de dos o tres dies des dels llocs més pròxims, amb Eivissa al capdavant d'ells
14/10/04 Última Hora Ibiza y Formentera Turisme familiar
El pla de màrqueting per a Eivissa i Formentera fa una aposta per al turisme familiar, i es planteja com objectius econòmics augmentar el nombre d'arribades i la despesa mitja del turista. Es proposa 'recuperar' la marca Eivissa amb la qual construir una marca 'ombrel·la' (sic) que aplegui en un ventall totes les possibilitats que ofereix Eivissa i cercar un 'nínim comú denominador' (sic) el contingut del qual seria la 'proximitat, la conveniència i la diversitat' (sic) (?)
30/09/04 Hosteltur.com Comercialització de paquets turístics i perfil del turista
Segons un estudi del Instituto de Estudios Turísticos (IET) hi ha un 'dicotomia' entre el mercat espanyol i el mercat estranger pel que fa als paquets turístics. Mentre els espanyols cada cop compren més paquets, els estrangers opten per altres alternatives. Tant és així que durant els darrers set anys els estrangers han deixat de comprar un milió de paquets en el consum turístic a Espanya. Ara, diu l'IET, els turistes en general tenen una major preocupació pel medi ambient, disposen de més informació, utilitzen noves tecnologies, guadeixen de més lleure i més movilitat, així com escullen fragmentar els seus períodes de vacances i diversificar les seves destinacions. A més, el consum de productes d'allotjaments no col·lectius ha passat del 28,5% al 1997 fins el 35% al 2003
24/09/04 Diario de Ibiza.es Revisió del PIB pel mal comportament del turisme
El Centre de Recerca Econòmica (CRE) preveu un creixement del PIB pitiús del 1%, un 0,5% menys que la mitjana de les Illes Balears. Aquest resultat es deurà al mal comportament del turisme i del sector de serveis en general el qual aporta un 80,2% del PIB total, segons el CRE. Per a aquesta institució les solucions es troben en una major diversificació del mateix sector de serveis i en agumentar el valor afegit del producte
10/09/04 Hosteltur.com Estratègies turístiques segons l'OMT
L'OMT suggereix que l'actual temporada turística no podrà considerar-se com a excel·lent per a Espanya, degut a la debilitat econòmica dels principals mercats emissors i al creixement d'altres destinacions competidores. Segons l'OMT, l'estratègia de països com Espanya i França no és crèixer més, si no crear uns majors efectes econòmics i socials favorables des de l'activitat turística. Es tracta doncs, segons l'OMT, de 'com gestionar aquest turisme per tal que generi més ingressos, més renda i millor qualitat de vida per a tots'
10/09/04 Hosteltur Mesa de Qualitat Turística Espanyola
El Secretario General de Turismo anuncià que vol proposar a les Comunitats Autònomes la creació d'una Mesa de Qualitat Turística Espanyola, la qual tendria encomanda la tasca d'elaborar el Pla Director del Sistema de Qualitat del Turisme Europeu (2005-2006). Segons el Ministerio de Turismo, Espanya ha de crèixer qualitativament dins l'activitat turística, tot i que això pugui reportar una disminució del nombre total de turistes. Les actuacions promocionals s'han d'adreçar al segment mig i alt del mercat, per al qual no té cabuda la modalitat del 'tot inclós'
06/09/04 CicnosDias.com Refer el model turístic
Segons CincoDias.com, Govern estatal i empreses del sector turístic estan d'acord en que el model de sol i platja es xaruc. L'arribada dels paquets amb 'tot inclós' ha fet que el nivell de despesa es redueixi molt considerablement, la construcció massiva en les zones costaneres ha fet perdre atractiu a les destinacions tradicionals espanyoles, i el nivell de preus d'altres zones turístiques fora de l'euro, ha eliminat la tradicional avantatja competitiva de la costa espanyola. Tot i això, CincoDias.com destaca que aquests fets no s'han assumit encara per les empreses turístiques, ja que s'entesten en oferir més oferta de semblants característiques i en augmentar els preus. En cita textual: "Esbucar hotels vells de costa per a cosntruir-ne d'altres encara més grossos en zones per ara menys massificades suposa, simplement, traslladar el model de sol i platja als espais naturals menys explotats, promoguent llur degradació i perpetuant un sistema obsolet en el qual tenim totes les de perdre"
03/09/04 Diario de Mallorca Reflexionar el model turístic
La Fundació Gadeso proposa fer una reflexió sobre l'actual model turístic a les Illes Balears en acabar la temporada. Gadeso ha detectat una pèrdua de competitivitat del turisme motivada per un 'cert esgotament de l'actual model hoteler'. La Fundació ha recollit una enquesta a la seva pàgina web, segons la qual un 68% del internautes considera que Balears passa per una crisi de model turístic, i avança solucions orientades a la recerca de productes complementaris al sol i platja
02/09/04 Hosteltur.com Turisme barat no compatible
Segons AEDAVE el 'turisme barat' no és compatible amb el nivell de serveis actuals a Espanya. Segons aquesta associació d'agències de viatges, Espanya no és cara, 'sols cobra pel serveis que dóna' i no pot competir amb països amb salaris i qualitat dels serveis molt més baixos. En opinió d'AEDAVE 'Espanya és quelcom més que un país de platges i cocos, amb possibilitats de realitzar un turisme més elaborat, enfocat a la salut, els esports els congressos i la cultura'
25/08/04 Hosteltur.com El sol i platja toca sostre
Segons la Federació Espanyola d'Hosteleria (FEHR), Espanya ha perdut tota capacitat de competir en preus i s'hauria de fer un replantejament sobre quins són els competidors reals de l'oferta, tot i que l'actual model, basat en competir amb els preus no es considera exhaurit. Per a FEHR la solució està en diversificar l'oferta i defugir de la dinàmica del 'tot inclós'
22/08/04 Diari de Balears El Producte Estrella del Govern Balear
El Govern Balear planteja solucions derivades de la teoria econòmica per remuntar la crisi turística, xifrada en una caiguda de la despesa del 20% a l'any 2004. Es tracta d'una 'fòrmula per explorar els nous jaciments turístics' que rep el nom de 'producte estrella': golf, muntanyisme i cicloturisme -tots ells amb més de 30 anys d'oferta a les illes-, Menorca Reserva de la Biosfera i Formentera Hostals. L'objectiu segons el redactor de Diari de Balears és definir una 'noves senyes d'identitat turística' amb les quals atraure a clients d'alt poder adquisitu
20/80/04 CincoDias.com Canvi de model turístic
El Secretari d'Estat de Comerç i Turisme considera que s'estan produïnt noves tendències en el turisme que es poden resumir en unes estades més curtes i una utilització més intesiva de l'avió com a mitjà de transport. Es demana una reflexió sobre el model que es vol per al turisme espanyol (cantitat o qualitat) tenint present un dada econòmica fonamental com és el descens progressiu de la despesa mitjana que per ara és de 698 euros per estada
03/08/04 Dario de Mallorca CCOO i l'allargament de la temporada
El sindicat CCOO no veu altra alternativa a la situació del turisme que l'allargament de la temporada, per la qual cosa proposa, en un document, avantages fiscals a aquelles empreses que ampliïn els mesos d'activitat. CCOO considera que les partides que fins ara ha consignat el Govern Balear a aquesta qüestió són per finançar les inversions en infrastructures dels ajuntaments i no pas fer afavorir l'anomenada 'desestacionalització'
02/08/04 CincoDias.com Davallada de l'activitat
Segons Exceltur un 61,5% dels hotels de costa a Espanya veuran reduït el volum de negoci durant l'estiu del 2004. A Canàries l'afuència ha davallat un 5%, un 2,2% a València i un 1,3% a les Illes Balears, mentre que destinacions com Egipte augmenten un 71% i Turquia un 53,5%. Segons Exceltur es fa necessària una revisió del model de sol i platja que podria estar esgotat, sobretot en l'àmbit dels dos arxipèlags
28/06/04 Hosteltur.com Regulació de l'oferta
El Secretari General de Turisme feu unes declaracions força aclaridores a Hosteltur.com de les quals en recollim el text literal d'algunes: "No entiendo que el sector hotelero se queje a la administración de sobreoferta ... no ha sido la administración la que ha construido hoteles, sino los empresarios... las competencias en materia de aperturas y licencias -d'allotjaments- corresponden a los Ayuntamientos y Comunidades, no a la administración central... en qualquier actividad econòmica antes de pensar en reducir gastos hay que pensar en incrementar ingresos. Es decir, más que pensar en cerrar hoteles, hay que pensar en llenarlos... como Administración, tenemos la obligación de intentar conseguir aumentar la demanda... pero si hay una oferta excesiva es el mercado el que debe autorregularse... no se puede ir al 'Papá Administración' a pedir soluciones
18/06/04 Hosteltur.com / Diari de Balears Els reptes de l'estacionalitat turística
Segons CEHAT la lluita amb l'estacionalitat turística s'ha de plantejar en tres fronts: 1) el turisme urbà té uns rtimes de creixement molt alts per als quals s'hauria d'incrementar la demanda de viatges de cap de setmana. 2) l'estacionalitat del turisme interior que encara concentra excessivament les vacances en juliol i agost. L'alternativa seria activar les ofertes gastronòmiques i culturals. 3) Les zones turístiques madures per a les quals s'hauria de plantejar un promoció més segmentada -turisme de salut i esports- per tal de complementar l'oferta de sol i platja
16/06/04 Diario de Ibiza.es / Hosteltur.com El turisme vist per les agències de viatges
La Asociación Empresarial de Agencias de Viajes Españolas (AEDAVE) i la Confederación Española de Hoteles i Alojamientos Turísticos (CEHAT) analitzen els canvis que s'han produït en l'activitat turística: es considera esgotat el model de preus baixos i sol i platja. Com alternativa a l'estacionalitat que genera aquest model, es planteja la segmentació de la promoció turística exterior, adreçant-la a mercats específics, als quals s'han d'oferir productes concrets
11/06/04 Diario de Mallorca La situació econòmica segons el CES
Segons el President del Consejo Económico y Social (CES) a nivell estatal, les Illes Balears no es troben en una situació de recessió, si no que es tracta d'una davallada conjuntural de l'activitat. El model de desenvolupament a Balears fou molt ràpid i ara necessita d'elements que evitin una suposada 'vulnerabilitat'. Segons el CES es convenient millorar la qualitat per tal d'impedir un deteriorament de l'oferta
10/06/04 Dairi de Balears Aceptació oficial de la crisi en el sector turístic
El Govern Balear admetè ahir l'existència d'una 'crisi de producte turístic', mentre que el sector hoteler confirmà el descens de l'ocupació i qualificà la situació com de 'molt preocupant'
07/06/04 Diario de Mallorca Els empresaris d'acord en fer un esforç
Els col·lectius de CAEB i PIMEM coincideixen en la necessitat de fer un esforç per tal de superar els 'problemes de fons' i la crisi que actualment afecta al turisme balear. Des de la CAEB es pensa que hi ha problemes estructurals també en el sector industrial provocats per l'aparició d'altres agents que tenen major capacitat productiva, costos més baixos i una escassa diferència en la qualitat del producte final
04/06/04 Última Hora Ibiza y Formentera 'Preocupant' situació econòmica a les Illes Balears
El President del Govern Balear considerà, davant l'auditori d'apertura del congrés confederal del sindicat CCOO, que la situació econòmica i laboral de les Illes Balears és 'preocupant'. Així, les Illes estan 'lluny de recuperar els nivells econòmics del passat', i davant d'això, el Govern Balear aposta per 'recuperar la imatge com a destinació turística', el 'diàleg amb el sector', 'potenciar la promoció exterior' i 'construir infrastructures per a l'aigua, neteja i medi ambient'
03/06/04 Hosteltur.com L'experiència humana en el turisme
A la conferència organitzada per l'OMT 'Creant Estructures per a la Política Turística i Gestió de les Destinacions' el professor Hawkins exposà un dels reptes que haurà d'afrontar el turisme d'ara endavant: la Qualitat de l'Experiència Humana del Turista. Altres ponents apuntaren a la necessitat d'aprofundir en la formació dels recursos humans implicats en el turisme, i en la potenciació de la investigació turística per tal de crear coneixement científic sobre aquesta activitat
29/05/04 Diario de Mallorca Canvis en el sector turístic
Des del Govern Balear es considera que s'estan vivint moments difícils en el turisme. D'una banda pels 'canvis globals' que obligaran a redimensionar l'oferta, i de l'altra pels canvis en la demanda que afecten a determinats mercats en recessió
28/05/04 Diario de Mallorca Crítiques a la política turística del Govern Balear
Pimeco i Caeb-restauració consideren que la política turística del Govern Balear es fa "des d'una perspectiva exclussivament hotelera", ja que s'aten a la petició de limitar l'activitat del turisme residencial, però no es vol regular la pràctica del 'tot inclós'. Mentrestant, l'Associació de sales de festa considera l'inici de la temporada com a 'dolent', i les Associacions de transports discreccional i de lloguer de cotxes el qualifiquen de 'molt fluix'
20/05/04 Diari de Balears L'actual model turístic està exhaurit
El Fòrum de la Nova Economia que es desenvolupa aquests dies a Mallorca ha recollit arguments de les principals cadenes hoteleres sobre l'actual model turístic balear. Un denominador comú és la convicció de que el sector es troba davant la necessitat d'afrontar una profunda reconversió. Per als responsables de Sol Meliá l'oferta extrahotelera, amb un augment del 1.400% als darrers 15 anys, és el principal factor per explicar la davallada de la despesa turística, el dany a la imatge turística de les Illes i l'augment de l'estacionalitat. Com a resultat d'això, segons el Grup Barceló, els operadors turístics han entrat en una fase terminal i es presenta una gran oportunitat al sector turístic per a participar en els orígens de la demanda i d'augmentar la seva presència en els mercats emergents
13/05/04 Diario de Mallorca UGT manifesta preocupació davant el 'tot inclós'
L'augment de l'oferta de 'tot inclós', l'allotjament turístic a segones residències i l'actitud dels operadors turístics amb els preus són motiu de preocupació per a la UGT. El sindicat demanarà al Govern Balear un 'pacte de desenvolupament econòmic' amb la participació d'agents socials, administracions i empresaris.
05/05/04 Hosteltur.com Tendències del negoci turístic
En el fòrum ACAV promogut per les agències de viatges catalanes es plantejà l'anàlisi de les tres principals tendències del mercat turístic actual. Pel que fa als paquets turístics s'arribà a la conclusió que el turista tendeix a viatjar més cops a l'any i a un ús de les segones residències, en ambdós casos afavorides per l'èxit de les companyies de preus baixos. Es detectà com un mateix client pot ser consumidor de diferents tipus d'oferta turística al mateix any i, per tant, la importància d'elaborar ofertes de vacances personalitzades i, finalment, la creixent importància dels desplaçaments 'city breaks' de turisme urbà
04/05/04 Hosteltur.com Greus problemes al turisme espanyol
Exceltur ha aprofitat la cimera sobre turisme desenvolupada a Qatar per a descriure la situació del turisme espanyol, el qual haurà de 're inventar-se' per a seguir competint en un mercat amb més presència d'oferta tant a nivell europeu com mundial. Exceltur considera la qualitat com una premisa de partida i no un objectiu a assolir, i, o bé es modifica el plantejament actual, o el final serà 'obac' per a Espanya
22/03/04 CincoDias.com Bona acollida del sector turístic empresarial a un Ministeri de Turisme
CincoDias.com, el qual sembla identificar el sector turístic amb els empresaris, considera que les manifestacions possitives sobre la creació d'un Ministeri de Turisme que ha fet recentment Exceltur, indiquen una sintonia d'inici amb el previssible canvi de govern que tindrà lloc en l'actual legislatura. S'enten, per part d'Exceltur, que la creació d'un Ministeri és un reconeixement a la importància econòmica del turisme a Espanya
07/03/04 Diario de Ibiza.es Plantejaments del Fomento de Turismo
La línia que sembla haver traçat el Fomento de Turismo de Ibiza y Formentera per als propers anys contempla un model semblant al dels anys 1960. El seu actual President considera que 'hay que concienciar a la gente de aquí de que los turistas que nos visitan nos están haciendo un favor'. Alguns haviem arribat a la conclusió que el turisme consistia en una actividad per a la qual es paga un preu, en funció de la prestació d'un servei; però pot ser estam equivocats. Per a Fomento la planta hotelera ha de mantenir-se als nivells actuals amb operacions de rehabilitació. L'ecotaxa no és una mala idea del tot, sempre i quan el cobrament es gestioni íntegrament per l'administració. Sobre les actuacions recomanades, construcció de camps de golf amb 400 places i habilitació de més amarraments, tenen un denominador comú: l'alt consum de territori
29/02/04 Diario de Ibiza.es Inversions del pla d'excel·lència de Sant Antoni
720.000 euros és la inversió prevista per al pla d'excel·lència turística del municipi de Sant Antoni, repartides a parts iguals entre el govern central, el Govern Balear i l'Ajuntament. Les actuacions s'iniciaran a la zona des Pouet, punt on finalitza el pla de Cala de Bou, amb el qual se preveu mantenir una 'estètica urbana' semblant. S'inicidirà especialment a sa Punta des Molí amb la creació d'un jardí botànic i al nou passeig que es crearà a la ronda sud.
27/02/04 Hosteltur.com I Fòrum internacional de Joves Empresaris de Turisme
El proper 5 de març tindrà lloc a Palma el I Fòrum Internacional de Joves Empresaris de Turisme, amb la participació de més de 60 empresaris del sector. Els temes de debat seran els nous models de gestió hotelera, la competitivitat de les agències de viatges, la innovació tecnòlogica i les respercusions del 'tot inclòs' entre d'altres. Hi participaran representants d'algunes de les empreses turístiques més destacadas a nivell estatal
07/02/04 Diario de Mallorca Turisme sostenible: 'única opció'
El Conseller de Medi ambient del Govern Balear considera com a 'única opció' la via de sostenibilitat turística, per tal de gestionar els principals problemes derivats del turisme massiu: pressió urbanística, demanda energètica i de recursos naturals. Segons sembla es tracta de treballar en l'evolució de l'anomenada 'fórmula de sol i platja' per tal de crear un model renovat d'activitat turística. Però les campanyes promocionals per a l'arribada d'un major nombre de turistes dels mercats emissors europeus no pareixen estar en sintonia amb aquesta línia
29/1/04 Hosteltur.com Nova política turística
El Ministre d'Economia espanyol manifestà que el govern al qual pertany està buscant una nova definició de la política turística. Les noves formes d'allotjament, les distàncies recorregudes pels turistes, les estàncies, i la manera diferent de prepar els viatges són els canvis més importants que s'han detectat. La recepta per a l'adaptació del model de política turística contempla quatre ingredients fonamentals, segons el Ministre són: sostenibilitat turística, diversificació de mercats, millor informació turística i millor formació del capital humà del sector
19/1/04 Hosteltur.com Preu com a primer factor d'elecció als hotels
Segons el secretari de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos, el preu i l'ubicació dels hotels marquen la preferència en l'elecció per part dels turistes, per davant de la gestió mediambiental dels establiments. Cal, en la seva opinió, un 'replantejament d'estratègia' que apropi l'oferta hotelera als canvis que s'estan produïnt en la demanda, cosa que no serà possible a totes les zones, ja que algunes són qualificades d'irrecuperables. Altres idees com la conservació de l'entorn i 'educar a la demanda' aporten continguts nous a la percepció de l'activitat turística per part dels hotelers
14/1/04 Hosteltur L'ecotaxa a Catalunya
Pau Morata (ICONOTUR) hará público en Fitur un documento en el cual analiza la situación de la ecotasa en Cataluña, considerando como probable su implantación futura. Los argumentos se centran en las promesas electorales y en el apoyo de las fuerzas que ahora gobiernan en Cataluña hacia la experiencia del impuesto en las Baleares. En este documento se hace un análisis del impuesto en las Islas y la posibilidad de su traslado a otras comunidades autónomas
13/12/03 Diari de Balears Model turístic sense radicalismes culturals
Des de la UIB es defensa la necessitat de fugir dels radicalismes culturals pel que fa a la percepció del turisme per part de la població resident. L'argument es feu seguint l'exemple de la premsa sensacionalista alemanya que segons la UIB ens presenta com 'un poble tancat i endarrerit'.
10/12/03 Diario de Mallorca Frenar el consum de territori
Experts del mon empresarial del turisme, les finances i la indústria es reuniren al voltant d'una taula organitzada per l'Associació per al Progrés de la Direcció (APD), amb el tema: l'Economia Balear, Present i Futur. La major part dels ponents defensaren la necessitat de limitar el consum de territori i el creixement urbanístic. Hagué representants del Grup Barceló, Gesa, La Caixa, Air Berlín-Espanya membres d'APD i un periodista com a moderador
04/12/03 Diario de Mallorca Sucós discurs del President del Foment del Turisme de Mallorca
En la celebració del 98 aniversari del Foment de Turisme de Mallorca es sentiren en boca del seu president algunes afirmacions que son transcrites literalment de l'article de Diario de Mallorca (aconsellant al Govern Balear): 1) 'defugin de la tentació d'intervenir en activitats que la iniciativa privada gestiona adequadament' 2) 'facin s'orella de s'ase a les peticions proteccionistes d'alguns grups d'opinió i sindicats d'interessos que deriven de la por a la llibertat que tots sentim davant la competència' 3) 'no perdin el temps en dissenyar models de turisme teòricament desitjables sino en avançar les tendències dels mercats' 4) 'només falta la decisió política d'invertir en la promoció turística'.
04/12/03 Diario de Mallorca Conclusions en camí de la interiorització social
Pepe Martínez signa un breu article d'opinió del qual reproduim íntegrament la primera part en la llengua original: 'El negocio turístico està cambiando a a pasos agigantados. La irrupción de internet, de las compañías aéreas de bajo coste, la profusión del todo incluido y la consolidación de los mercados competidores dibujan un nuevo tipo de turista que condena al agotamiento al actual modelo balear.'
21/11/03 Diario de Mallorca Polítiques turístiques pels arxipèlags
Costa de Adeje (Canàries) acollirà unes jornades sobre turisme sostenible en les que participen a més de càrregs polítics el president de la Federació Hotelera de Mallorca, el president d'Iberostar, el president de Viajes Marsans i el director general de Barceló Hoteles. Precedint a aquestes jornades, els presidents de les CA de Canàries i les Illes Balears acordaren iniciar contactes per tal de crear fòrmules d'actuació conjunta en aspectes tals com el model de televisió autonòmica, el transport aeri i la contenció urbanística
18/11/03 CincoDias.com 46 milions d'euros en plans d'excelència i dinamització turística
La mesa sectorial de turisme ha aprovat 8 nous plans d'excelència en el sector turístic per al conjunt de l'estat espanyol. En el cas de les Illes Balears s'en aprova un a Mallorca i l'altra a Sant Antoni de Portmany. El municipi de la Ciutat d'Eivissa que havia sol·licitat la seva inclusió ha quedat exclós. Les altres comunitats que en participen són: Astúries, Canàries, Galícia i Navarra. Pel que fa als plans de dinamització són 12 en total, repartits a 9 Comunitats Autònomes
31/10/03 Diario de Mallorca Reforma 'radical' de les zones turístiques
El secretari d'Estat de Turisme, Germán Porras, ha decidit possar en marxa una reforma radical de determinades zones turístiques madures, amb la finalitat de fomentar la diversificació de l'oferta. S'anuncia com quelcom més que un pla d'excelència. S'haurà de comptar amb la participació financera de l'estat, de les comunitats autònomes i dels empresaris. Aquest element de planificació començarà a operar el proper any, puix que els pressupostos estatals preveuen partides en aquest sentit. El President del Govern Balear considera aquesta iniciativa com un projecte pilot en algunes zones de les illes que s'aplicarà amb l'objectiu d'aconseguir una millora de la qualitat turística sense afectar al model que ja existeix. Des del Govern Balear actuar sobre la demanda es considera un error
21/08/03 Diario de Ibiza El Consell Suprimirà la Mesa de Turisme
Pere Palau, President del Consell d'Eivissa i Formentera, suprimirà la Mesa de Turisme, mantenint el contacte amb els agents socials a altres fórums, com són ara la Mesa de Diàleg Social, o la Mesa de Transports
24/06/03 Diario de Ibiza El Pla d' Excel·lència de Cala de Bou començarà aquest mateix any
La regulació del tràfic rodat a Cala de Bou serà la primera actuació del Pla d'Excel·lència d'aquesta zona turística, que començarà aquest mateix any, segons va informa el responsable de Turisme del Ajuntament de Sant Josep, Vicent Torres.
30/05/03 Diario de Mallorca Sol Meliá crea un nou producte pels congressos
Segons va informar ahir la pròpia empresa, la cadena hotelera Sol Meliá ha llançat el projecte Meeting Sol Meliá, transformant així el seu departament de congressos, convencions i incentius per adaptar-se a la nova demanda del mercat dels negocis. La cadena disposa de quasi 300.000 m2 per reunions oferint internet amb ADSL, so, imatge luminotècnia i traducció simultània,... Aquest nou departament donarà assessorament als seus clients de les destinacions, i hotels més adequats a les seves necessitats mitjançant un telèfon gratuït pels països d'Europa i Amèrica Llatina.
07/05/03 Ultima Hora Ibiza y Formentera El PP de Santa Eulària proposa crear una platja artificial en el municipi
Vicent Riera, número dues de la candidatura del PP a l'Ajuntament de Santa Eulària centra les seves propostes en la cooperació per al manteniment de la principal indústria de les Pitiüses, el turisme, i suggereix, posar en marxa la policia turística, destinar una persona que atengui la pàgina web de turisme del municipi, promoure plans d'excel.lència turística i com a projecte més ambiciós, prolongar el passeig marítim fins a la zona on es troba el Tropic Garden i Los Loros on es podria fer una platja artificial.
29/04/03 Diario de Ibiza La Federació Hotelera l'entrega al Pacte la seva proposta
La Federació Hotelera va entregar ahir un document que recull 10 propostes per a la seva aplicació després de les eleccions, en cas de que el Pacte guanyés. Entre les propostes figuren la necessitat de la promoció des de les Pitiüses, la millora de les infrastructures, la desaparició de l'ecotaxa, la necessitat de donar més valors als recursos naturals i patrimonials, bones relacions entre institucions i hotelers, la supresió de l'oferta il.legal i que la marca turística "Eivissa" sigui en castellà.
29/04/03 Diario de Ibiza Ernesto Ramón Fajarnés proposa el turisme rural com a futur per a Sant Joan
Segons el punt principal de l'estudi fet sobre el futur de Sant Joan, de l'expert en turisme Ernesto Ramón Fajarnés, el futur econòmic del municipi ha de ser el turisme rural, per compensar així el desenvolupament d'altres sectors. Aquest tipus de turisme serà un èxit si es manté un respecte als valors culturals, històrics i patrimonials. L'expert proposa que s'aprofiti com imatge turística la seva riquesa mediambiental, ja que es pot aconseguir que el visitant arribi a Sant Joan per conèixer l'Eivissa de sempre. Cal recordar que Fajarnés ha estat el cofundador de l'Escola de Turisme d'Eivissa i Formentera, i professor de la mateixa durant 30 anys
11/04/03 Última Hora Ibiza y Formentera El Pacte Progressista de Sant Joan vol eliminar el "todo incluido"
El Pacte Progressista va presentar ahir el nou llistat electoral en Sant Joan i va anunciar que desitja excloure la oferta del "todo incluido" en els hotels per afavorir a les empreses turístiques que exploten oferta complementària. Eduardo Tigeras, candidat de la coalició progressista, a més, va proposar augmentar l'oferta per a que joves i majors de Sant Joan puguin sortir fora del municipi per participar en qualsevol activitat social i cultural i va donar importància a la necessitat de fer obres i millorar els serveis públics al poble.
26/03/03 Diario de Ibiza Pla pioner a Formentera per l'estalvi d'energia
Els 261 establiments hotelers de Formentera, podran arribar a estalviar una mitja del 22% d'energia, degut a un Pla d'Actuació Energètica Integral del sector que va ser presentat ahir als hotelers, a la seu de la Cambra de Comerç de Sant Francesc Xavier, per Joan Perchés, director general d'Energia del Govern Balear. A aquesta reunió també varen assistir el director general de Coordinació Turística, Rafael Oliver, i l'alcalde de Formentera, Isidor Torres. Aquest Pla, que inclou novetats per l'estalvi i que està finançat per fons de l'ecotaxa, està basat en l'estudi de camp que es va realitzar a 75 establiments de Balears. Les dades varen senyalar que la despesa mitja per estada i establiment d'una persona és de 1,07 euros i que amb aquest Pla es podria arribar a 0,86 euros. Per altra banda, la direcció ha establert el criteri de que en 2 anys s'amortitza la inversió inicial, i també un calendari flexible que comença avui amb la distribució dels formularis pels interessats, durant el mes d'abril es farà la recollida d'aquestos i durant l'estiu es farà un estudi de consum de cadascú que estigui interessat.
25/03/03 Diario de Ibiza Els hotelers signaran avui un conveni amb La Caixa
Segons va informar ahir La Caixa, la Federació Hotelera d'Eivissa i Formentera signarà avui un conveni amb l'entitat d'estalvi, per obrir una línia de finançament preferent d'interessos per préstecs i leasings, per poder així, finançar projectes de modernització i millora de les empreses.
18/03/03 Ultima Hora Ibiza y Formentera La UE refusa els projectes per a impulsar el turisme cultural a Eivissa
Els projectes presentats per l'Ajuntament d'Eivissa "Tournet" i "Gisnet" han sigut refusats per la UE junt a altres regions del continent per a impulsar el turisme cultural. Els 11 projectes seleccionats per la UE estaran dins del programa d'ajuda Interreg IIIb (Mediterráneo Occidental) i es desenvoluparà entre 2002 i 2006.
01/03/03 Diari de Balears L'envelat de l'ecotaxa estrenarà la imatge al Dia de Balears
L'ecotaxa és un dels eixos de la celebració del Dia de Balears, per això, s'ha instal.lat un envelat on es pot conèixer els projectes del Fons de Rehabilitació d'Espais Naturals i Turístics. Així, els ciutadans podran conèixer la línia gràfica realitzada per Xavier Mariscal per a la campanya de comunicació de l'ecotaxa. A l'envelat també hi haurà una exposició i una sèrie d'audiovisuals que expliquen el contingut dels projectes. El Govern ha protagonitzat un sèrie d'encontres amb personalitats europees dels països emissors de turisme per donar a conèixer la gestió del tribut.
19/02/03 Diario de Ibiza Miquel Morey informa que el turisme al món rural pot ser compatible amb el medi
Miquel Morey, Catedràtic d'Ecologia de l'UIB, va informar ahir a la conferència que va realitzar a Can Ventosa i que estava organitzada pel Grup Verd Europeu, que el turisme al món rural pot ser compatible amb el medi sempre que sigui respectuós amb les tradicions i, sobre tot, reversible. Morey va assegurar també, que una iniciativa turística al camp pitiús, com pot ser el turisme rural o agroturisme, ha de estar molt controlada i mantenir les tradicions.
19/02/03 Diario de Ibiza La reunió aplaçada de la comissió del Pla d'Excel.lència de Cala de Bou podria fixar-se aquesta setmana
La reunió de la comissió del Pla d'Excel.lència de Cala de Bou, que va ser suspesa per la dimissió del director general de Coordinació Turística, Jaume Garau, podria quedar fixada la data aquesta setmana. Segons fonts de la conselleria de Turisme del Govern Balear, en uns dies podria completar-se el departament amb el nomenament de nous càrrecs i celebrar així la reunió.
31/01/03 Diario de Ibiza Vila senyalitzarà els seus rètols turístics en català
El Concejal de Turisme de l'Ajuntament de Vila , Maurici Cuesta, va anunciar a Fitur que en breu s'iniciarà la segona part del projecte per a la renovació de la senyalització turística del municipi que serà en català i donant rellevància a mapes i infogrames.
31/01/03 Diario de Ibiza Vila presentarà un Pla d'Excel.lència Turística pels bens declarats Patrimoni de l'Humanitat
L'Alcalde de Vila, Xicu Tarrés, va informar ahir a la fira de Fitur, que aquest any es presentarà un Pla d'Excel.lència turística pels bens declarats per l'Unesco. Aquest projecte està recolzat pel grup de ciutats Patrimoni, i l'Ajuntament demanarà la subvenció màxima que concedeix el Ministeri d'Economia, que són sis milions d'euros, per millorar els accessos a la zona antiga de la ciutat i la rehabilitació de les altres zones declarades per l'Unesco.
30/01/03 Ultima Hora Ibiza y Formentera Josep Marí Ribas manifesta que Eivissa i Formentera han de treballar més
Josep Marí Ribas, conseller de turisme del Consell d'Eivissa i Formentera, va manifestar ahir a la fira de Fitur que Eivissa i Formentera ha de treballar molt, ja que s'han de crear vies alternatives a la dependència del touroperadors, i augmentar la qualitat del turisme modernitzant els hotels, ja que les xifres d'ocupació son majors als hotels d'alta categoria. Per altra banda, Jaume Garau també va explicar els projectes que es duran a terme amb l'ecotaxa, entre els que s'hi troben les actuacions a Ses Salines i el projecte per a la transformació d'una plaça a Es Pujols. Garau va remarcar que aquest impost serveix per canviar l'imatge de les illes.
24/01/03 Diario de Ibiza La comissió del Pla de Cala de Bou visita Palma
Els membres de la comissió del Pla d'Excel.lència de Cala de Bou viatjaren ahir a Palma per visitar Sóller i la Platja de Palma, llocs on també s'està desenvolupant plans de millora similars, coneixent així el funcionament i aprofitant la seva experiència, de Sóller es pot aprofitar la feina feta en matèria de publicitat i màrqueting, i com han gestionat el programa, i de la platja de Palma les obres.
23/01/03 Última Hora El Govern d'Argelia convida als empresaris de Balears a invertir
El director de l'Agència Nacional de Desenvolupament del Turisme d'Argelia, de visita a Palma a convidat als hotelers a participar-hi en el projecte que el Govern d'Argelia ha posat en marxa pel desenvolupament turístic de l'àrea del que la primera part estarà finalitzada al 2010.
17/01/03 Diario de Ibiza Els ajuntaments de l'illa d'Eivissa varen ser convocats ahir per ser informats de les propostes del Govern per l'ecotaxa
Els ajuntaments de l'illa d'Eivissa varen ser convocats ahir per una empresa consultora contractada pel Govern, per informar-les del criteri que s'ha de seguir per sol.licitar projectes financiables amb fons de l'ecotaxa per als pròxims 10 anys. Mari Carmen Camacho, coordinadora d'inversions a les Pitiüses els va mostrar els resultats d'un estudi a les Pitiüses que informa sobre els assumptes més importants per invertir com la diversificació econòmica, la potenciació de l'activitat en el camp i el creixement turístic.
05/01/03 Última Hora Formentera opta a entrar dins el grup de ciutats digitals
La proposta del Govern de Balears de convertir Formentera junt a Calvià en una ciutat digital, significa que Formentera opta a beneficiar-se de les tecnologies més noves. El projecte del portal turístic consta de tres parts: un catàleg de continguts, una guia d'allotjaments i un tercer apartat d'agents intel.ligents (consisteix que l'usuari especifiqui les dades de les seves preferències de viatge, i l'agent accedeixi als serveis necessaris). Aquestes parts tenen a diferència d'altres portals, la novetat de mapes de localització de comerços i establiments. Tot això permetrà donar informació a l'usuari abans de viatjar o una vegada es trobi a Formentera ja que trobaran pantalles tàctils per cercar informació. El projecte també incluirà una ferramenta de gestió i publicació on-line de places hoteleres que les actualitzaran els propis hotelers.
12/12/02 Diario de Ibiza El Pla d'Excel.lència Turística de Cala de Bou quedarà aplaçat fins al pròxim dia 18
La reunió per a la aprovació del Pla d'Excel.lència Turística de Cala de Bou es traslladarà al pròxim dia 18 en el Ministeri de Economia en Madrid, abans la impossibilitat d'assistència dels directors autonòmics a la reunió convocada ahir a Melilla. La seva aprovació comptarà amb una inversió d'entre 18 i 21 milions d'euros aportats pel ministeri, el Consell Insular i l'Ajuntament de Sant Josep i una vegada acceptat i firmat els convenis de col.laboració entre les administracions es podran iniciar les obres abans del pròxim estiu.
12/12/02 Diario de Ibiza El Patronat de Turisme comptarà amb un pressupost de 193.098 euros per al pròxim any
El Patronat Municipal de Turisme de Formentera va aprovar ahir el seu pressupost per al 2003 que ascendeix a 193.098 euros. Pilar Serra, regidora de l'àrea va explicar que els diners es destinaran a la despesa corrent, a la promoció, al sosteniment d'activitats relacionades amb el senderisme i el turisme alternatiu així com a altres activitats que ja es feien l'any passat. També va explicar que el pressupost per a la creació d'un circuit submarí en es Pujol es manté per al 2003.
10/12/2002 Diario de Ibiza El Govern destinarà a Eivissa 1,3 milions d'euros de l'ecotaxa per al pròxim any
Celestí Alomar, conseller balear de Turisme, Margalida Rosselló, consellera balear de Medi Ambient, Pilar Costa, presidenta del Consell Insular i Fanny Tur, consellera insular de Medi Ambient es varen reunir ahir per presentar oficialment quatre projectes que es duran a terme a Eivissa amb fons de l'ecotaxa. La quantia ascendeix a 1,3 milions d'euros i s'invertiran en la demolició de l'obra de Cala d'en Serra, la compra de la finca Los Flamincos i de l'antic poliesportiu 'Isla Blanca' i l'habilitació de l'església de Sant Francesc com a centre d'interpretació e informació del Parc Natural de Ses Salines.
10/12/2002 Ultima Hora Ibiza y Formentera L'Ajuntament de Sant Antoni pretén que els projectes presentats siguin finançats per l'ecotaxa
L'Ajuntament de Sant Antoni ha presentat quatre projectes per a que es puguin dur a terme amb fons de l'ecotaxa al 2004. Aquestos incloeixen la demolició de la discoteca Idea en la badia, la compra de Can Portmany, en Sant Rafel i la millora dels camins que porten de Cala Salada a Santa Agnès per la costa i la pujada a Sa Talaia. Segons Jaume Garau, director general de Coordinació Turística un d'aquestos projectes s'inclouran en els 19 ja aprovats pel Govern junt a altre procedent de Santa Eulària.
09/12/2002 Diario de Ibiza Els projectes de l'ecotaxa seran presentats avui oficialment
El conseller de Turisme, Celestí Alomar i la consellera de Medi Ambient, Margalida Rosselló, presentaran avui un projecte que conté varies iniciatives que es duran a terme a Eivissa amb fons de l'ecotaxa.
20/11/2002 Ultima Hora El Govern destinarà fons de l'ecotaxa a Cala de Bou
Celestí Alomar, conseller de Turisme del Govern Balear, va pronunciar ahir davant del Parlament que es destinaran més fons de l'ecotaxa a Cala de Bou si el Govern central refusa el Pla d'Excel.lència Turística. També va afegir que encara no ha rebut la sol.licitud de dit Pla per part de l'Ajuntament de Sant Josep i del Consell el qual es necessari presentar al Govern central abans de que acabi l'any.
18/11/2002 Diario de Ibiza Joan Flaquer donarà una conferència sobre el futur turístic
Joan Flaquer, portaveu del grup parlamentari del PP en Balears donarà una xerrada a les 20:30 hores a l'hotel Royal Plaza sobre el futur del Turisme a les Illes Balears.
12/11/2002 Diari de Balears La fira turística de Londres lliurà el premi The Globe a l'ecotaxa
La World Travel Market va ser ahir escenari del premi The Globe a l'ecotaxa. Aquest impost turístic és considerat con un "notable esforç" per un desenvolupament sostenible.
07/11/2002 Diario de Ibiza Proposta per la Qualitat Turística
Dirigents de sindicats i patronals estan a favor del president del Govern en la proposta per la Qualitat Turística. El president del Govern ha demanat que estudiïn les seves propostes y que arribin a un acord per la millora, en la que la prioritat és la promoció en la millora de l'imatge. Les altres propostes són: Territori sense massificació, pactar els projectes de l'ecotaxa, disseny consensuat de l'oferta, nova Llei General de Turisme pactada, apostar per la Formació Professional, assistència a les Pimes, millora de la qualitat ambiental i l'oferta complementària i foment del turisme de Congressos.
20/10/2001 Turismo Hoy El Govern presenta Diversa 21
Diversa 21 es una societat anònima per analitzar projectes de millora de zones turístiques, aprovada ahir la seva creació pel Govern Balear, la pensa financiar amb diners autonòmics i per possibles aportacions privades.
07/09/2001 Turismo Hoy Llucmajor presenta un projecte per un hotel de cinc estrelles
L'ajuntament de Llucmajor va presentar ahir al President del Govern Balear, Francesc Antich, un projecte de reconversió de les instal·lacions militars de Cap Enderrocat en un hotel rural de cinc estrelles.

Notes relacionades

Notícies | Thessaurus
Índex temàtic de notícies
© Portaltour.net
Tots els drets reservats.

Política de distribució.