Home de Portaltour Noticies del mon del turisme Novetats del mon del turisme Accés als recursos documentals Home de portaltour
qui som? | contactes | ajuda
Click per anar a la pàgina principal
Notícies 
Agenda 
Serveis 
Restaurants 
Hotels 
Apartaments 
E. Rurals 
Càmpings 
Platges 
Transports 
Formació 
Monogràfics 
Revista 
Informes 
Documentació 
Notícies de portaltour
Darreres 
Hemeroteca 
Notícies > Hemeroteca
2002-07-18 | SITEF
Índex temàtic de notícies
Economia del Turisme > Competitivitat turística > Reconversions turístiques

DataAutorTitol
03/01/05 Diario de Ibiza.es Recuperació de la inversió hotelera
Després de quatre anys de reducció en les inversions hoteleres, xifrada en un 25%, la Federació Hotelera d'Eivissa i Formentera considera que durant el 2005 hi haurà una recuperació, gràcies a la millora de les previsions per a la propera temporada i la col·laboració d'una entitat financera. En la majoria dels casos les inversions es fan per assolir un augment en la categoria dels establiments, atenent a les exigències del mercat
25/10/04 Diario de Mallorca Anàlisi de situació pel Grupo Barceló
Segons el president del Grupo Barceló, aquesta temporada es tanca amb una reducció dels beneficis derivada de la 'forta presió' sobre els preus (per part dels operadors) i de l'excessiva estacionalitat. Per a Barceló els nivells alts d'ocupació i l'augment en el nombre de visitants no signifiquen un increment dels beneficis, ja que els ingressos es troben estancats des de fa cinc anys. Per al grup, la reconversió hotelera seria una solució, ja que ajudaria a disminuir l'oferta, reduir l'estacionalitat i assegurar llocs de feia amb una temporada més llarga
07/10/04 Diario de Ibiza Línia de crèdits
CAM i la Federació Hotelera d'Eivissa i Formentera signaren un acord pel qual s'oferiran crèdits 'tous' per a la remodelació o el canvi de categoria dels allotjaments turístics, que podran retornar-se entre els 7 i 20 anys, amb períodes de carència d'un a tres anys i mig. Per aquest conveni s'han mostrat particularment interessats els hotels de dues estrelles
06/09/04 CicnosDias.com Refer el model turístic
Segons CincoDias.com, Govern estatal i empreses del sector turístic estan d'acord en que el model de sol i platja es xaruc. L'arribada dels paquets amb 'tot inclós' ha fet que el nivell de despesa es redueixi molt considerablement, la construcció massiva en les zones costaneres ha fet perdre atractiu a les destinacions tradicionals espanyoles, i el nivell de preus d'altres zones turístiques fora de l'euro, ha eliminat la tradicional avantatja competitiva de la costa espanyola. Tot i això, CincoDias.com destaca que aquests fets no s'han assumit encara per les empreses turístiques, ja que s'entesten en oferir més oferta de semblants característiques i en augmentar els preus. En cita textual: "Esbucar hotels vells de costa per a cosntruir-ne d'altres encara més grossos en zones per ara menys massificades suposa, simplement, traslladar el model de sol i platja als espais naturals menys explotats, promoguent llur degradació i perpetuant un sistema obsolet en el qual tenim totes les de perdre"
01/09/04 Hosteltur.com Pla estatal de promoció del turisme
El pla de promoció turística en l'àmbit estatal es preocuparà fonamentalment per adaptar-se a les exigències de la demanda. S'intentarà publicitar les ofertes complementàries al sol i platja, com són ara la cultura, l'esport, la natura o l'oci, tot i que s'espera una contribució inversora del sector privat en la renovació de les empreses
01/09/04 Diario de Ibiza.es Reconversió hotelera a les Pitiüses
El Govern Balear prepara mesures legals a fi de fer possible la reconversió de determinats allotjaments turístics a altres usos en l'àmbit de la Comunitat Autònoma i de manera concordant amb els plans territorials insulars i els ordenaments urbanístics dels ajuntaments. Per ara la reconversió tindrà caracter voluntari
26/08/04 Diario de Mallorca Opinió de Sol Meliá sobre la reconversió hotelera
Sol Meliá es mostra favorable a la possibilitat de permetre el canvi d'ús en els hotels obsolets, tot i que la principal preocupació hauria d'estar en oferir una sortida digna als treballadors que hagin de quedar exclosos del mercat laboral
14/08/04 Última Hora Ibiza y Formentera Reconversió hotelera i PTI
La reconversió immobiliaria que facilitaran el Govern Balear i els Consell Insulars als hotels, es tradueix en el PTI d'Eivissa i Formentera en vivendes de 180 metres quadrats en els hotels de costa i de 120 metres quadrats en els hotels urbans. La mesura és voluntària i no compta amb l'acord dels sindicats
11/08/04 Diario de Mallorca Opinió dels constructors davant la reconversió hotelera
La patronal de promotors immobiliaris de les Iles Balears defensa una reconversió hotelera que s'ajusti a paràmetres urbanístics enlloc d'empresarials, amb la qual cosa s'haurien de reconvertir establiments per zones i no segons la voluntat individual dels empresaris. El Govern Balear ho planteja, per ara, com una opció lliure i voluntària dels afectats
08/08/04 El País La situació actual de crisi
A la vista de l'ampli reportatge que El País dedica a la situació de crisi actual del sector turístic es poden extraure algunes conclusions: 1) l'anàlisi s'enfoca com un problema de caire immobiliari i d'ordenació del territori, aspectes que, en principi, no semblen estar en l'arrel del problema. 2) El debat es centra en la reconversió d'hotels en vivendes i com es pot fer per tal de no perjudicar massa els interessos dels promotors i constructors
05/07/04 Última Hora Ibiza y Formentera Reconversions hoteleres (segons els sindicats)
Comissions Obreres a les Pitiüses considera que la reconversió dels allotjaments turístics en habitatges, com es planteja a Mallorca, provocarà una pèrdua de llocs de feina i que la solució està en la remodelació dels hotels obsolets i mesures per a l'allargament de la temporada. Per la seva banda, UGT rebutja la reconversió hotelera si aquesta dóna lloc a la substitució de places d'hotel per habitatges que anirien a mans de no residents a les Pitiüses, amb la qual cosa s'augmentaria el turisme de segones residències
03/07/04 Diario de Mallorca Reconversions hoteleres (segons els hotelers)
L'empresa Riu Hotels considera una errada l'aixecament de la moratòria urbanística a l'illa de Mallorca, mentre que la Federació Hotelera de Mallorca opina que s'hauria de congelar el creixement de l'oferta residencial, i en un segon pas reduïr l'oferta hotelera i residencial en desús. A més caldria millorar la qualitat de 'l'oferta complementària' la qual qualificà 'd'obsoleta, cara i de mala qualitat'
02/07/04 Diari de Balears Reconversions Hoteleres (segons el Govern)
Segons el Govern Balear l'orientació prioritària de les reconversions hoteleres es la d'esbucar els edificis afectats, sense fomentar la reconversió en habitatges i garantint compensacions als treballadors afectats, encara que en la majoria dels casos la solució passa per augmentar la qualitat de l'oferta i reduïr el nombre de places per establiment
30/06/04 Diario de Mallorca Capacitat hotelera
Exceltur considera que per a l'economia balear pot ser 'molt interessant' una reducció de la capacitat hotelera xifrada en un 15%. La reducció hauria d'adreçar-se a augmentar el valor afegit de les estades front a l'actual situació caracteritzada per generar pocs ingressos i una escasa renda.
29/06/04 Diario de Mallorca Oposició a la reconversió hotelera
El sindicat Comissions Obreres considera inacceptables les condicions que es recullen en el sistema de reconversió hotelera pactat a tretze zones turístiques de l'illa. CCOO qualifica aquesta acord, que no ha comptat amb la participació sindical, com una 'operació especulativa' que a més 'no aportarà solucions al problemes d'habitatges per als residents de Mallorca i suposarà una pèrdua substancial de llocs de feina i drets socials'
29/06/04 Diario de Mallorca Reconversions hoteleres
Davant la baixa rendibiltat econòmica d'alguns allotjaments a les Illes Balears el Govern considera que s'els ha de 'donar una sortida' abans de que 'acabin esfondrant el mercat'. Tanmateix el Govern pensa que s'ha de cercar una solució per tal que els canvis d'ús recullin una compensació a la 'part laboral'
26/06/04 Diario de Mallorca Oberta la reconversió hotelera
El Consell de Mallorca ha donat llum verda a la inclusió en el PTI de la compra amb fons públics d'hotels per a la seva recoversió en habitatges. Aquells edificis que es trobin en zones urbanes no tindran cap entrebanc per a transformar-se en vivendes a tretze zones turístiques, entre les quals estan s'Arenal de Llucmajor i Can Pastilla. Aquells edificis de primera línia seran esbucats amb la intenció de recuperar la costa
26/06/04 Diario de Ibiza.es Comercialització hotelera
La Federació Hotelera d'Eivissa i Formentera es planteja com a objectius per al turisme pitiús la elaboració d'un pla de màrqueting, per tal de recuperar el segment de sol i platja, la creació d'ofertes alternatives, així com potenciar la comercialització de places pròpies a Internet. Es considera necessària la renovació de la planta hotelera i la millora de la categoria d'alguns establiments, amb l'ajud de crèdits tous, així com aribar a acords estratègics amb companyies aèries de preus baixos
16/06/04 Diario de Ibiza.es / Diario de Mallorca Oferiment d'ajuda per a reconversions
Des del Ministerio de Turismo es planteja la possibilitat d'estudiar mesures per tal d'afavorir la reconversió d'una part de la planta hotelera de Balears i Canàries, així com redissenyar la promoció exterior i els criteris de col·laboració amb les Comunitats Autònomes. De del Govern Balear s'apunta a que l'àmbit d'actuació de les administracions és 'l'entorn' i no tant les empreses, algunes de les quals semblen haver quedat 'fora del mercat'
07/06/04 Dairio de Mallorca Reconversió turísitica
L'Agrupació d'Agències de Viatges de Balears (AVIBA) defensa l'oportunitat d'aplicar al turisme balear una reconversió similar a la practicada a Espanya als sectors de la siderúrgia i la construcció naval. Proposa també un canvi en els paràmetres d'anàlisi del sector, substituïnt el recompte de visitants per l'índex de la rendibilitat turística. AVIBA detecta canvis en la demanda, segons els quals hi ha més vols i passatgers, però menys estàncies en allotjaments tradicionals
29/05/04 Diario de Mallorca Canvis en el sector turístic
Des del Govern Balear es considera que s'estan vivint moments difícils en el turisme. D'una banda pels 'canvis globals' que obligaran a redimensionar l'oferta, i de l'altra pels canvis en la demanda que afecten a determinats mercats en recessió
21/05/04 Última Hora Ibiza y Formentera Pacte de reconversió per a la planta hotelera
El Govern Balear considera que només partint d'un acord en el qual s'impliquin empresaris, treballadors i administracions serà possible dur a terme la reconversió de la planta hotelera. Dita reconversió es vincula amb la regulació normativa de l'oferta de segones residències. Per al Govern la situació actual és fruit d'un canvi en el model de l'activitat turística
20/05/04 Diari de Balears L'actual model turístic està exhaurit
El Fòrum de la Nova Economia que es desenvolupa aquests dies a Mallorca ha recollit arguments de les principals cadenes hoteleres sobre l'actual model turístic balear. Un denominador comú és la convicció de que el sector es troba davant la necessitat d'afrontar una profunda reconversió. Per als responsables de Sol Meliá l'oferta extrahotelera, amb un augment del 1.400% als darrers 15 anys, és el principal factor per explicar la davallada de la despesa turística, el dany a la imatge turística de les Illes i l'augment de l'estacionalitat. Com a resultat d'això, segons el Grup Barceló, els operadors turístics han entrat en una fase terminal i es presenta una gran oportunitat al sector turístic per a participar en els orígens de la demanda i d'augmentar la seva presència en els mercats emergents
10/05/04 Diariode Mallorca Canvis en el turisme. Cap a un nou model?
L'Agrupació de Cadenes Hoteleres de Balears assegurà que el 40% dels turistes arribats a les Illes Balears s'allotjen en segones residències o en apartaments llogats, partint d'un parc immobiliari disponible de 500.000 a 600.000 llits. D'altra banda, els empresaris hotelers afirmen que entre un 10% i un 20% de les vendes es fan per internet, fins al 25% de la cadena Acord. Entre la indústria turística comencen a sentir-se veus que defensen la necessitat d'una reconversió del sector hoteler, segons la qual s'hauran d'eliminar places. Com a estratègia empresarial s'apunten a la creació de marques turístiques, les aliances i fusions. Finalment, per alguns, els canvis en els canals de distribució provocaran la desparició dels operadors turístics
29/03/04 Última Hora Ibiza y Formentera Reconversió de places turístiques i registre de vivendes de vacances
El Govern Balear regularà la reconversió d'edificacions hoteleres i apartaments obsolets en espais residencials, sempre que s'acompleixin un nombre mínim de metres quatradats (90) per tal d'impedir altres usos diferents als residencials. Pel que fa a les vivendes de vacances, es crearà un registre turístic (cens) i fiscal per tal de regularitzar la situació d'unes 1.400 viviendes destinades a aquestes finalitats a Balears, de les quals 1.000 es troben a Mallorca. Els requisits en aquest cas són un màxim de superfície construïda i la condició 'd'aïllades' de les edificacions
17/12/03 Diari de Balears Reconversió turística de la Platja de Palma
L'Associació Hotelera de la Platja de Palma treballa en la recopilació de dades que permetin elaborar un projecte de reconversió de la zona, pionera a Mallorca de l'oferta de sol i platja. Per ara es parla d'unes intervencions amb 15 anys de durada i una inversió global de 1.000 milions d'euros. En aquest projecte l'Associació vol conèixer la opinió dels touroperadors a fi de generar un ambient de confiança i 'crear il·lusió' en el projecte

Notes relacionades

Notícies | Thessaurus
Índex temàtic de notícies
© Portaltour.net
Tots els drets reservats.

Política de distribució.