Home de Portaltour Noticies del mon del turisme Novetats del mon del turisme Accés als recursos documentals Home de portaltour
qui som? | contactes | ajuda
Click per anar a la pàgina principal
Notícies 
Agenda 
Serveis 
Restaurants 
Hotels 
Apartaments 
E. Rurals 
Càmpings 
Platges 
Transports 
Formació 
Monogràfics 
Revista 
Informes 
Documentació 
Notícies de portaltour
Darreres 
Hemeroteca 
Notícies > Hemeroteca
2002-07-18 | SITEF
Índex temàtic de notícies
Economia del Turisme > Comerç i consum > Hàbits de consum

DataAutorTitol
18/10/04 Diario de Mallorca Operadors britànics platengen suprimir guies als hotels
Thomsom i Cosmos tenen en estudi la retirada de les guies als hotels per al seva manca de rendibilitat i l'estratègia empresarial de reduir costos fixes. La mesura es justificiaria per l'alt percentatge de clients que repeteix en la destinació i no fa servir el paquet turístic com opció. Compren el seient d'avió, reserven l'hotel o altra tipus d'allotjament i lloguen per ells mateixos el cotxe. Les guies a més de donar informació oferien la venda d'excursions per l'illa, així com el lloguer de vechicles propis de l'operador. La mesura està prevista per al 2006
05/10/04 Hosteltur.com I fira de turisme cultural
La I fira de Turisme cultural es farà a Màlaga entre els dies 14 i 17 d'octubre, i sembla que mostrarà la situació actual d'aquesta modalitat turística. Segons Turespaña es calcula que una cinquena part (uns 9 milions) dels turistes arribats a Espanya ho feren atrets per l'oferta cultural, encara que aquesta xifra només representa un 8,2% del volum total generat pel turisme cultural a nivell mundial. Des de Turespaña es diu que hi ha una 'baixa percepció' d'Espanya com a destinació cultural, encara que els canvis en els hàbits del turista afavoreixen a les ciutats de tamany mitjà pel seu atractiu cultural. El turista de cultura gasta el doble que la mitja, permet una variant enrriquidora del turisme des del punt de vista social i està poc subjecte a l'estacionalitat d'altres modalitats
30/09/04 Hosteltur.com Noves tecnologies i turisme
En la primera jornada del Seminari Internacional d'Innovació i Turisme (INTO) s'ha destacat l'impacte que les noves tecnologies estan generant sobre el turisme. Per dues raons: transfereixen als consumidors finals el poder de decisió sobre el tipus de vacances i la destinació; i permeten l'aparició de nous models de negoci, com son ara les companyies de baix cost, les agències de viatges virtuals i el comerç electrònic. S'ha calculat que el nombre d'usuaris d'internet a tot el món és de 800 milions, amb una clara majoria de nordamericans (200 milions), seguits de xinesos (142 milions) i europeus
14/09/04 Hosteltur.com 64 milions d'usuaris a internet
Segons dades de la Travel Industry Association of America (TIA), uns 64 milions de nordamericans organitzaren les seves vacances utilitzant internet. La xifra és un 30% del totals d'adults d'aquell país, representant un creixement del 6% en relació a l'any 2002. En total 44,6 milions de consumidors arribaren a efectuar alguna adquisició de bens o serveis turístics per internet, la qual cosa s'interpreta per part dels analistes com un canvi en els gustos dels consumidors quan planifiquen i reserven les seves vacances
01/07/04 Hosteltur.com Perfil del turista madrileny
La despesa mitja del turista madrileny és de 1.500 a 1.800 euros per a famílies de quatre membres, de les quals nou de cada deu tenen previst fer vacances fora de la Comunitat, utilitzant com a mitjà de transport en un 50% dels casos el vehicle propi, fent servir l'avió en un 9,6%, allotjar-se prioritàriament en la seva segona residència i en segon terme a hotels. L'estada mitja prevista és de dues setmanes. Les dades provenen d'una enquesta elaborada per la Federación de Usuarios y Consumidores Independientes
30/06/04 Diario de Mallorca Hàbits de consum turístic
Quaderns Gadeso difon les conlussions d'un estudi elaborat a la UIB sobre els hàbits de consum turísic. A l'estiu del 2003 el 55,3% dels turistes s'allotjaren a un hotel, el 17,4% en apartaments turístics, el 13,8% en aparhotel, el 5,8% en cases d'amics, el 3,5% en habitatges de propietat i el 3% de lloguer. Els paquets són encara majoritaris tot i que es confirma la tendència al alça de les vendes directes per internet (16,8%), que en el cas de la temporada mitja i baixa són el canal majoritari amb un 44,2% del total. El 25% dels visitants a l'estiu són repetidors de més de quatre vegades a l'arxipèlag, xifra que apuja fins a un 48% a les altres estacions de l'any. Els atractius turístics més importants són la meteorologia i les platges a l'estiu i la meteorologia a les altres estacions. Els preus només ocupen la tercera possició
27/06/04 Dirio de Mallorca Descens de l'ocupació en hoteleria
Les dades de la Seguretat Social recullen un descens en l'ocupació del subsector de l'hoteleria durant el mes de maig, en el qual s'han contractat a 152 treballadors menys (77.075 total) que al maig del 2003. Per al Col·legi d'economistes es tracta d'una crisi estructural, coneguda des de 1997, resultat de 'forts canvis en els hàbits del consum turístic'. Tot i aquestes xifres, l'economia balear continua augmentant els llocs de feina, però ara, els sectors amb major creixement són els de prestacions sanitàries i de serveis socials, +2.000 llocs al mes de maig
24/06/04 CincoDías.com Viatges de negocis i companyies de preus baixos
Un estudi presentat per Carlson Wagonlit Travel apunta a que les línies aèries de preus baixos no han aconseguit captar clientela en el segment de viatges de negocis, tot i que els preus dels vols en les companyies regulars poden arribar a ser un 55% més alts. Carlson parla de tres factors que exliquen aquest fet: la fidelització dels clients per les línies regulars, les majors freqüències d'aquests vols, i la llunyania a les grans ciutats dels aeroports en els quals operen les companyies de preus baixos. Per ara la quota de mercat de viatges d'empreses corresponents a l'oferta de preus baixos a Europa és d'un 12%, equivalent a 500 milions d'euros anuals
08/06/04 Diario de Mallorca Restauració i 'tot inclós' als allotjaments
Restauració-CAEB i restauració-PIMEM consideren que els productes consumits als hotels pel servei de 'tot inclós' són de baixa qualitat i afecten la imatge turística de la destinació. Per a PIMEM la resposta està en recuperar la qualitat dels productes i serveis, així com reduïr la dependència amb els tour operadors
11/05/04 Hosteltur.com Estructura del mercat turístic espanyol (2003)
El turisme espanyol generà 44,9 milions de viatges durant l'any 2003, dels quals 5,1 milions es feren en la modalitat de paquet turístic. Aquest creixement es degut, segons el president de CAAVE, als canvis d'hàbits dels darrers anys, el quals han permès la incorporació al turisme de col·lectius nous, com són ara els joves i la tercera edat. Andalusia fou la destinació més visitada amb 8 milions de viatges, seguida de Catalunya (5,4 milions) i la Comunitat Valenciana (5,2 milions). Del total de viatges el 65% (29,2 milions) foren per motius d'oci, un 5,4% (2,4 milions) els motivaren negocis, i la resta, 13,3 milions, es degueren a visites a familars i amics (22,9%). En un 29% dels viatges s'utilitzà l'hotel com allotjament, en un 37% vivendes de familiars i amics, i un 34% en la resta de modalitats d'allotjament
04/04/04 Diario de Mallorca Balears tindrà el menor creixement de consum
Un informe de Caixa de Catalunya situa a les Illes Balears com la comunitat autònoma amb nemor creixement del consum a tot l'estat espanyol durant l'any 2004. Aquest fet, repetit als darrers anys, és conseqüència de la precarietat laboral, el fort augment de l'atur que ha afectat a una gran part de les llars i la crisi de l'activitat turística. La xifra estimada d'augment de consum serà del 2%, front al 3% previst per al conjunt de l'estat
25/02/04 Hosteltur.com Debilitat al mercat alemany per al 2004
IFTO qualifica 2004 com 'any difícil' per al mercat alemany, tot i que s'espera un creixement en les reserves del 5%. Mentre que sembla que Mallorca està recuperant quota de mercat, en el cas de Canàries hi ha fortes davallades ja que aquesta destinació es percebuda com a 'cara'. El client alemany, segons IFTO, s'està tornant 'molt sensible en relació al preu'
21/02/04 Diario de Mallorca El consum privat de Balears a la cua del creixement
La mitja nacional d'augment del consum privat a nivell de l'estat espanyol es calcula per a l'any 2004 en un 3%, mentre que a les Balears només en un 2%. De produir-se aquesta situació seria el tercer any consecutiu. Segons Caixa de Catalunya el fet es degut a la inestabilitat laboral, particularment al sector turístic del qual depenen una part important de les llars a l'arxipèlag. Economistes de la UIB defensen com a solució reduir la intervenció de les administracions en el sector, incloent els àmbits considerats polèmics, com es ara la prohibició d'augmentar la planta hotelera de determinada categoria
06/02/04 Hosteltur.com Canvi d'hàbits i anàlisi turístic
En unes jornades organitzades per Turismo de Andalucia, s'analitzaren els canvis d'hàbits en la demanda turística. Entre d'altres coses s'opinà des del Instituto de Estudios Turísticos que l'augment de turisme que utilitza vols de companyies de baix cost està relacionat amb la modalitat de turisme de segona residència (?). Des d'Exceltur es proposà un aprofundiment en l'anàlisi de les dades que produeixen els sistemes estadístics per tal de millorar les decisions de caire econòmic. Aparegué el terme desacceleració en parlar de l'evolució recent del turisme a Espanya
27/1/04 Diario de Mallorca El sol i platja perd mercat a Espanya
L'augment de turistes estrangers a Espanya fou entre gener i octubre d'un 0,2%, front al 16,5% de Bulgària o el 4,4% de Turquia. El fenòmen està associat a un canvi en els hàbits de consum turístic que afecta al model espanyol. Els clients allotjats en Hoteleria davallaren un 0,3%, els que triaren llogar vivendes descendiren un 5,4%, mentre que els d'allotjament gratuït -vivendes d'amics o familiars- cresqueren un 3,2%. Al mateix temps, el client de paquet turístic davallà un 1,1%, mentre els que escolliren el desplaçament 'lliure' augmentaren un 1,5%. Les dades provenen d'un informe elaborat per Exceltur
19/1/04 Última Hora Ibiza y Formentera Edificació i turisme
El parc de vivendes habilitades a Eivissa i Formentera arriba a les 59.637, de les quals 12.562 són segones residències i 13.120 estan buides. La relació entre vivendes ocupades i no ocupades (segones residències + buides) és aproximadament de 3 a 2, destacant la incidència de les no ocupades en els municipis de Formentera i Sant Joan. La utilització d'aquest parc de vivendes en usos turístics és probablement l'únic factor que pot explicar l'afluència turística real a les Pitiüses que en determinats mesos supera amb escreix a la planta hotelera disponible
14/1/04 Diario de Mallorca Àsia es decanta com el major mercat de consum
China y India con un percentaje de consumidores en su población del 19 y 12% respectivamente ya superan la capacidad de consumo de Europa y Estados Unidos juntos. Según el Informe del Estado del Mundo en el año 2004, presentado por el Worldwatch Institute, identificar el consumo como un paradigma de la felicidad abocará los recursos naturales del planeta a una situación sin retorno que acelerará el proceso de autodestrucción
07/1/04 Diario de Mallorca El viatge individual guanya protagonisme
L'any 2002 la contractació de paquets turístics descendí en un 16% a Balears, mentre que al 2003 el descens ha estat d'un 0,5%. Segons turespaña, l'anomenat 'turisme independent' presenta una marcada tendència a l'alça, i el turisme de 'paquet' un constant descens. La utilització del paquet turístic -lligat a l'allotjament en hoteleria- està directament relacionada amb el mitjà de transport. Els turistes que es desplacen en avió recorren al paquet turístic en un 55% a nivell estatal, i en un 71% a les Illes Balears, mentre que els que utilitzen el cotxe només compren el paquet en un 18%
05/1/04 Diaria de Balears Implantació de l'accés a Internet
Un 29,85 de les llars a les Illes Balears tenen habilitat accés a internet. Aquest percentatge només el superen les Comunitats de Catalunya, Pais Basc i Madrid. El percentatge de persones majors de 15 anys que naveguen a Balears és d'un 38,3%, momés superat a Madrid i Catalunya. En el conjunt de l'estat espanyol un 25,2% de les llars (3.599.054) tenen accés a internet, de les quals un 74,5% ho fan per línia convencional i un 24,2% per banda ampla. Les dades indiquen que les llars connectades han augmentat al darrer any en un 7,8%. La major part del temps es busca informació de bens i serveis o s'utilitza el correu electrònic. Les compres més destacades són els viatges i els alllotjaments, així com entrades d'espectacles
02/1/04 Diari de Balears Consum estancat a les Illes Balears
Les associacions del comerç, Pimeco i Afedeco, valoren negativament el resultat de les vendes en la temporada nadalenca, xifrant-se en alguns casos el descens de compres en relació a l'any passat entre un 20 i un 30%. Les campanyes promocionals dutes a terme a Palma no han servit per reviscolar les vendes de tèxtil, confecció i moda que es troben estancades
24/12/03 Diario de Ibiza Laser-shopping
Aquesta modalitat de consum significa que els clients busquen i comparen ofertes per internet i adquireixen un producte prèviament escollit a les agències de viatges, que deixen així de jugar el paper d'intermediadors turístics. Utilitzant internet els clients poden endarrerir la compra de les vacances, defugir de paquets turístics i aprofitar els baixos preus de les companyies de baix cost en cada moment. Internet possa a l'abast dels consumidors tots els mercats disponibles amb igualdat de condicions comercials. S'hauria de donar una ullada a les campanyes de promoció a la llum d'aquests estudis?
16/12/03 Diario de Mallorca Més Turisme independent, menys de touroperador
La presentació de l'estudi sobre ocupació hotelera d'Ernst amd Young permeté al secretari general de turisme, Germán Porras, exposar alguns dels canvis estructurals que s'estan produint en l'activitat turística. L'avanç del turisme independent, afavorit per les companyies de preus baixos, així com la profunda crisi que pateixen els touroperadors més importants d'Europa. Davant aquests canvis, segons Porras la resposta dels hotelers de Balears hauria de ser imaginativa, sense recórrer a l'abaixada de preus
09/12/03 Última Hora Ibiza y Formentera Els vols de baix cost fomenten el turisme de segona residència
KPMG, empresa de consultoria afirma que els vols de baix preu fomenten el turisme de segones residències a la Mediterrània, així com un augment de l'ocupació en multipropietats i en el lloguer de vivendes rurals. De fet el major impúls econòmic el registra el sector immobiliari que en tots aquests casos apareix com intermediari de les noves demandes d'allotjament. En certs sectors empresarials, particularment a Eivissa i Formentera, aquests nous hàbits de consum s'identifiquen amb pràctiques de competència deslleial si no amb modalitats fraudulentes
07/12/03 Diario de Mallorca Augment espectacular del consum elèctric
Alguna cosa deu estar fallant en les estadístiques. L'augment del PIB balear, la despesa turística, la mitja d'estades, la creació d'empreses, els períodes oberts dels allotjaments, el nombre de llicències d'obres... tot apunta a que les Balears es troben instal·lades en una crisi econòmica, però el consum elèctric augmenta de gener a octubre, un 10,9% a Balears!, un 14,5% a les Pitiüses!!. Segons GESA això es degut a la massiva compra d'aparells d'aire condicionat (?)
29/11/03 Diario de Mallorca Els britànics compren les seves vacances a banda de les agències de viatges
Segons un estudi elaborat per l'empresa britànica IPK un 54% del mercat britànic compra les seves vacances sense intervenció de les agències de viatges. D'aquest percentatge un terç utilitza internet per contratar els seus viatges. Segons IPK el servei d'intermediació de les agències es troba en perill de desaparició
29/11/03 Diario de Mallorca L'oferta del 'tot inclòs' es duplicarà al 2004
L'oferta del 'tot inclòs' formarà part del 10% dels hotels de l'illa de Mallorca a la propera temporada estival. Tant l'administració autonòmica com els responsables de la Federació Hotelera consideren aquest fenomen com a conjuntural, davant una situció de crisi dels prinicpals mercats emissors. Segons els touroperadors l'explicació de l'èxit d'aquesta fòrmula rau en que permet calcular millor al client el cost total de les seves vacances en un període econòmic poc favorable
27/11/03 Diario de Mallorca Desencís de la clientela alemanya
L'informe de situació econòmica presentat per l'entitat BBVA recull un cert desencís dels turistes alemanys en relació a les destinacions de les Balears, sobretot pel que fa als preus, la qualitat mediambiental i l'escasa oferta cultural. Com a resultat, els visitants alemanys que manifesten la seva intenció de tornar davalla
7/11/03 Hosteltur Canvis en la demanda turística
El VIII Fòrum Internacional de Turisme de Benidorm apunta als canvis que s'estan produïnt en la demanda turística actual. Les conclussions fan emfàsi en el major protagonisme del turista individual, al que es considera 'amb roba', en clara alussió a la decadència del standard de sol i platja, amb maduresa suficient per decidir per si mateix, menys fidel a repetir destinacions, usuari de les noves tecnologies, amb les quals obtè bitllets de companyies de baix cost, l'arrendament en segones residències no regulades i apartaments d'ús turístic i al que motiven els elements diferenciadors dels paquets del turisme massiu.
02/10/03 Última Hora Ibiza y Formentera Les PIMEs de Balears demanen una reflexió sobre el 'tot inclòs'
El president de la PIMEEF, Jaume Marqués, demanà una reflexió sobre el 'tot inclòs' en la que participarien hotelers, empresaris de 'l'oferta complementària' i administracions, per tal de valorar la seva idoneïtat a llarg plaç. La PIMEEF considera inicialment que els ingressos obtinguts pels establiments 'd'oferta complementària' durant l'actual temporada, com a semblants al 2002
01/10/03 Editur Els internautes viatgen més
Un estudi elaborat per Netthink apunta que un 90% dels internautes gaudiren de vacances, front al 72% dels que no ho són. Els productes més adquirits per la població internauta són els bitllets d'avió i les reserves d'hotels (53%), seguits a molta distància pels equipaments electrònics (36%). Els avesats a la xarxa tenen com una de les primeres opcions per a viatjar el transport aèri (27%), front als no internautes (14%), per als quals l'avió està entre les darreres alternatives de transport
26/09/03 Diario de Mallorca Menys viatges a l'exterior del turisme alemany
Segons la Central Alemana de Turisme (DZT) el nombre de viatges vacionals dels alemanys disminuí un 4,1% al 2002, per a un total de 129,2 milions, dels quals més d'un 50% s'han fet dins les fronteres d'Alemanya. Les previsions són d'estancament per a l'any 2003
07/09/03 Diario de Ibiza Més d'un 60% dels hotels de Sant Antoni i Badia no tenen servei d'aire condicionat
Les associacions hoteleres de Sant Antoni i Badia reconegueren que més d'un 60% dels establiments no ofereixen servei d'aire condicionat a les habitacions. Les baixes remuneracions ofertades pels toouroperadors, així com la magnitud de les inversions a fer, dificulten la implantació d'aquest servei en els hotels de categoria inferior a quatre estrelles
03/09/03 Diari de Balears / Hosteltur Pèrdua de quota de mercat turístic britànic
Les Illes Balears perden un 8% de les reserves (2004) com a destinació del turisme britànic, comparant les xifres amb la situació de l'any passat. L'estudi elaborat pel CITTIB partint de dades de la consultora AC Nielsen conclou que la situació és de pèrdua progressiva d'aquest mercat pel que fa a Balears. Les reserves augmenten a destinacions com Canàries (+6%), el Carib (+79%) i la República Dominicana (+119%), tot i que les Balears són l'enclau més barat de tots els analitzats. La resta de les destinacions de la península Ibèrica també registren un descens del 2%. AC Nielsen vincula aquesta mala situació de les reserves amb el costum, cada cop més generalitzat, de les ofertes de darrera hora per als paquets turístics de les Illes Balears
23/08/03 Diari de Balears El tot inclòs als hotels de Mallorca augmentarà més d'un 200%
Segons els operadors turístics TUI, Thomas Cook, Altours, My Travel Choice, i First Choice la demanda del tot inclòs augmenta entre la clientela que contracta paquests turístics. Aquests majoristes consideren alts els preus de "l'oferta complementària", fet que provoca un decantament cap el tot inclòs. El 2003 a Mallorca 60 hotels oferiren aquest servei, esperant-se superar la xifra de 200 hotels al 2004
17/08/03 Diari de Balears Canvis en l'estructura de l'activitat turística
A nivell de l'estat espanyol, els clients individuals (52,6%) han superat per primer cop als de viatges organitzats al 2002. Això es dedueix d'un 'estudi elaborat per FUNCAS, la conclusió del qual ha estat valorada pel director general de Promoció Turística del Govern Balear, Eduardo Gamero: les adaptacions passen per augmentar l'oferta de transport, la incorporació de companyies aèries de baix cost, diversificació de l'oferta i cura del medi ambient
15/08/03 Última Hora de Ibiza y Formentera Les rebaixes no atrauen les compres dels turistes aquesta temporada
Fernando Cobo, responsable de comerç de la PIMEEF, analitzà el baix impacte de les vendes en rebaixes entre els turistes aquesta temporada. Segons Cobo, el turista de poder adquisitiu mitjà desapareix i és substituït per un client amb rendes molt baixes que arriba a Eivissa i Formentera atret per les ofertes de darrera hora amb el "tot inclòs", de manera que els ingressos són menors a altres anys
09/06/03 Diario de Ibiza Agroeivissa augmenta el 25% la venta de verdures als hotels d'Eivissa
La cooperativa agrària Agroeivissa ha augmentat les ventes en fruites i verdures en un 25% durant el mes de maig, en relació amb maig 2002. Les previsions son d'un 35% del volum de producció de la cooperativa es vendrà al sector turístic.
02/02/03 El Periódico Nous canvis del turisme perjudiquen a les illes
Fitur, que avui tanca les portes, ha tornat a posar en evidència els canvis i tendències dels viatgers internacionals. Al 2002, Espanya va rebre 51,7 milions de turistes i es va consolidar com el segon destí del món en quant a nombre d'arribades i ingressos, malgrat els ingressos es varen reduir un 3,5% en comparació al 2001. Per altra banda, Catalunya va passar a ser líder en quant a nombre d'arribades d'estrangers, amb 11,6 milions quedant pel darrera Canàries i Balears, que han davallat un 1,8% i un 7,9% respectivament. Per altra banda, el 82% dels estrangers arribats a Canàries, i el 70% arribats a Balears ho fan contractant paquets, mentre que a Catalunya és només del 25%. Per la seva banda, hi ha una reducció de la durada de les estades ja que han liderat el mercat els viatges que inclouen de 4 a 7 nits, augmentant-se un 9% i els viatges de 8 a 15 nits han davallat un 4,8%, dades que beneficien als destins accessibles per carretera i més pròxims. Així es pot comprovar que hi ha canvis però que són lents.
01/02/03 Diario de Ibiza El president del GOB de Mallorca, explica la necessitat de canviar el tipus de turisme de les Pitiüses
Macià Blázquez, president del GOB de Mallorca, va explicar ahir a les Jornades sobre Turisme Sostenible, que el principal problema del turisme a Balears es "la contaminació que no es veu". Blázquez va manifestar que malgrat que hi ha consciència de la degradació que pateix el territori i paisatge, i que s'han pres mesures, ara hi ha un augment del consum energètic i de carburants pel transport, que fa que hagi contaminació. Cada vegada l'estància de viatgers és més curta i això provoca que hi hagin més vols i més consum d'energia.
22/08/2002 Última Hora Ibiza y Formentera Les companyies aèries no es preocupen de les reclamacions
L'informe anual del Consell d'Usuaris del Transport Aeri (ATUC) explica que "existeixen pocs indicis d'una preocupació real" per les reclamacions fetes pels passatgers, en qüestions de pèrdua o d'equipatges, problemes amb bitllets, cancel·lacions de vols o vols retardats.
05/05/2002 Diario de Ibiza Agroeivissa distribuirà 900 tonades d'hortalisses al sector turístic pitiús
La cooperativa Agroeivissa distribuirà aquest estiu al menys el 40% de la seva producció al sector hoteler pitiús, segons el president de la central, Antoni Terrassa. Això significa el doble de la distribució al sector turístic que l'any passat.
12/11/2001 Diario de Ibiza Els hotelers de les Pitiüses consumeixen el 25% de la producció de la cooperativa Agroeivissa
Més d'un terci dels hotelers pitiusos han comprat aquest any productes eivissencs, especialment hortalisses fresques. Les vendes de la cooperativa Agroeivissa ha tingut un increment del 10% en relació a les vendes de l'any passat, una mostra que el sector turístic ha buscat més la qualitat que els preus barats.

Notes relacionades

Notícies | Thessaurus
Índex temàtic de notícies
© Portaltour.net
Tots els drets reservats.

Política de distribució.