Home de Portaltour Noticies del mon del turisme Novetats del mon del turisme Accés als recursos documentals Home de portaltour
qui som? | contactes | ajuda
Click per anar a la pàgina principal
Notícies 
Agenda 
Serveis 
Restaurants 
Hotels 
Apartaments 
E. Rurals 
Càmpings 
Platges 
Transports 
Formació 
Monogràfics 
Revista 
Informes 
Documentació 
Notícies de portaltour
Darreres 
Hemeroteca 
Notícies > Hemeroteca
2002-07-18 | SITEF
Índex temàtic de notícies
Economia del Turisme > Treball > Atur

DataAutorTitol
27/10/04 Diari de Balears Creix l'atur al tercer trimestre del 2004
En acabar setembre hi havia 100 treballadors més aturats que en el mateix mes del 2003, un +0,22% més d'atur, mentre en la mitja de l'estat l'ocupació augmentà en un +3,94%. Durant el periode de juny a setembre el nombre d'aturats a Balears assolí la xifra de 29.500 persones, un 6,51%. La població activa a les illes era de 453.000 persones de les quals 423.500 estaven ocupades, registrant-se la taxa d'activitat més alta de tot l'Estat amb un 63,3%
08/10/04 Diario de Ibiza.es Retalls en les condicions laborals
L'actual temporada turística es tanca amb un seguit de retalls en les condicions laborals en el sector turístic, segons UGT i CCOO. Contractes més curts, retall de la temporada i reducció de les hores extres, provocaran que un 80% de treballadors eventuals no cotitzin suficient per a mantenir els drets sobre el subsidi d'atur
18/09/04 Diario de Ibiza Tancaments d'hotels
Segons UGT i CCOO el tancamanet d'una gran part dels hotels d'Eivissa es farà uns 15 dies abans del previst inicialment. Segons els sindicats més del 90% dels treballadors eventuals no assoliran el període de contractacció mínim per obtenir dret a les prestacions socials d'atur. Segons UGT la majoria dels hotels tancaran abans del 15 o 20 d'octubre. Per a aquest sindicat la temporada ha set dolenta i les conseqüències les sofriran majoritàriament els treballadors que es quedin sense prestacions d'atur, i no tant els empresaris
03/09/04 CincoDias.com El turisme responsable del creixement de l'atur
Per a la redactora de CincoDias.com, l'atur fueteja la costa mediterrània, ja que les comunitats d'aquesta zona són les que acumulen un major creixement d'aturats. La Comunitat Valenciana té 5.592 aturats més, Catalunya 3.586, Andalusia 3.476 i Múrcia 1.471. Pel que fa a l'afiliació d'immigrants, segons la Secretaria d'Estat s'estabilitza entorn dels 1.055.000, havent-se iniciat la rotació laboral d'aquest col·lectiu, entre el qual 45.000 treballadors ja són beneficiaris dels subsidis d'atur
03/09/04 Diario de Ibiza.es Més atur a l'agost
L'augment de l'atur a les Pitüses durant el mes d'agost fou d'un 12,2%, fins a comptabilitzar 2.441 treballadors sense feina. El sector serveis acumula un total de 1.539 inactius, 698 a la construcció, 116 a la indústria i 13 a al'agricultura. El nombre d'afiliats a la seguretat social era de 442.754, la qual cosa indica 4.737 llocs de feina més que a l'agost del 2003
04/08/04 Diario de Ibiza.es Augment de l'atur en un 9,5%
En juny d'enguany hi ha 206 treballadors més en atur a les Illes Pitiüses que al 2003, en total 2.366 aturats, dels quals 1.225 són homes i 1.151 són dones
Més: Atur.
03/07/04 Diari de Balears Creixement de l'atur
L'atur ha crescut un 6,8% a les Illes Balears en el còmput anual fins al mes de juny, situant-se en un 5,22% de la població activa: 22.137 aturats en total. En el conjunt de l'Estat espanyol l'atur a abaixat en un 1,6% en el mateix període. Tot i això, el mes de juny els aturats descendiren en un 4,11% a les Illes Balears, registrant-se un augment del 1% en el nombre d'afiliats a la Seguretat Social
27/06/04 Dirio de Mallorca Descens de l'ocupació en hoteleria
Les dades de la Seguretat Social recullen un descens en l'ocupació del subsector de l'hoteleria durant el mes de maig, en el qual s'han contractat a 152 treballadors menys (77.075 total) que al maig del 2003. Per al Col·legi d'economistes es tracta d'una crisi estructural, coneguda des de 1997, resultat de 'forts canvis en els hàbits del consum turístic'. Tot i aquestes xifres, l'economia balear continua augmentant els llocs de feina, però ara, els sectors amb major creixement són els de prestacions sanitàries i de serveis socials, +2.000 llocs al mes de maig
07/06/04 Diario de Ibiza.es Davallen les contractaccions al sector turístic
L'evolució de la temporada turística ha fet que fins ara no s'hagin iniciat les contractacions de personal eventual, ni d'aquells fixes discontinus que no tenen suficient antiguitat. Segons els sindicats aquesta situació afecta a totes les activitats turístiques, i sembla que começa a normalitzar-se durant aquesta setmana
03/06/04 Diario de Ibiza.es L'atur creix a les Pitiüses
L'atur a les Illes Pitiüses cresquè al passat mes de maig un 11,6%, aribant-se a la xifra de 2.630 aturats, dels quals un 55,7% són dones. Per sectors, l'atur als serveis és un 76,2% del total, la construcció un 15,9%, la indústria un 3,9%, l'agricultura un 0,3% i el col·lectiu sense ocupació anterior un 3,7%
05/05/04 Diari de Balears Fort augment de l'atur a Balears
Les Illes Balears ha registrat un augment de l'index d'atur mitjà als darrers dotze mesos d'un 4,5%, molt per damunt de la mitja de l'Estat que és del 2,85%. Tot i això, el nivell d'atur és encara inferior a les Illes (6,81%) en comparació a l'Estat (8,97%). Pel que fa al mes d'abril l'augment de l'atur fou als sectors de l'agricultura, indústria i construcció encara que les xifres globals són compensades per l'augment de la contractacció en el sector de serveis
04/04/04 Diario de Mallorca Balears tindrà el menor creixement de consum
Un informe de Caixa de Catalunya situa a les Illes Balears com la comunitat autònoma amb nemor creixement del consum a tot l'estat espanyol durant l'any 2004. Aquest fet, repetit als darrers anys, és conseqüència de la precarietat laboral, el fort augment de l'atur que ha afectat a una gran part de les llars i la crisi de l'activitat turística. La xifra estimada d'augment de consum serà del 2%, front al 3% previst per al conjunt de l'estat
02/03/04 Diari de Balears Atur i família a Balears
A l'any 2003 les famílies amb tots els seus membres en atur cresquè un 25,1% a les Illes Balears (+2,5% a l'estat espanyol), segons l'informe de consum i economia familiar elaborat per Caixa de Catalunya. Tanmateix, el nombre de famílies amb tots els seus membres ocupats és reduí en un 2,1% (+1,8% a l'estat espanyol). Pel que fa a l'atur dels fills, les Balears han deixat la seva bona situació per davallar fins la coa de les Comunitats Autònomes, on es registra un major nombre de fills aturats que arriba al 16,5%. L'endeutament de les famílies i les empreses a Balears ha arribat a un 114,6% del PIB autonòmic i la renda salarial sofrí una disminució real del 0,6%. Segons Caixa de Catalunya, la situació no millorarà gaire al 2004
04/2/04 Diario de Ibiza Lleuger augment de l'atur a les Pitiüses
Les dades d'aturats a Eivissa i Formentera són un 1% majors al gener del 2004 comparat amb el mateix mes del 2003. Del total de 4.974 treballadors aturats, 4.225 (85%) pertanyen al sector serveis, 504 a la construcció (10,1%), 157 a la indústria (3,1%) i 15 a l'agricultura (0,3%). Sense ocupació anterior són 73 (1,5%). Pel que fa al mes de desembre el nombre d'aturats en gener descendí en 75 treballadors
01/2/04 Diario de Ibiza Baix nivell d'estudis en els aturats
D'un total de 5.122 aturats a Eivissa i Formentera el 77,5% eren traballadors sense estudis o amb estudis primaris. Una mica més de la meitat eren menors de 34 anys -particularment el tram d'edat de 25 a 29 anys-. Del total, un 43% eren aturats del sector de l'hosteleria i un 16,3% del comerç
29/1/04 Diario de Ibiza.es Fortíssim augment de l'atur
2003 es tanca amb un 21% més d'atur a les Illes Balears. En xifres absolutes són 6.900 nous treballadors aturats, fins a sumar 39.800, un 9,38% de la població activa. Segons el SOIB, l'augment total de treballadors en el 2003 ha estat de 17.900 persones. Els dos sindicats majoritaris han expresat la seva profunda preocupació per aquests resultats
06/1/04 Diario de Ibiza.es Augment de l'1,8% en l'atur a les Pitiüses
A desembre el nombre d'aturats a les Illes Pitiüses era de 5.121 treballadors (+1,8%), dels quals 4.273 pertanyien al sector serveis, 617 a la construcció, 143 a la indústria, 12 al sector primari i 76 sense ocupació anterior. A nivell de Balears, l'atur registrà un lleuger descens del 1,04%, situant la taxa d'atur de la Comunitat en un 8,50% (37.576 treballadors)
27/12/03 Última Hora Ibiza y Formentera 2.300 sol·licitants de prestacions d'atur menys que al 2002
Durant el mes de novembre s'han registrat un total de 2.332 sol·licituds de prestacions d'atur menys a les Illes Pitiüses, xifra que implica una reducció del 34% en relació a l'any 2002. Les explicacions es troben en l'endarreriment de la data de sol·licitud, la possibilitat de tramitar-la en els llocs d'origen dels treballadors i en els períodes de contractació més curts que no donen dret a les prestacions. El percentatge de reducció es sorprenentment alt
6/11/03 Última Hora Ibiza y Formentera Alt augment de l'atur a l'octubre
L'atur registrat a les Illes Pitiüses pujà un 45,8% a l'octubre, situant la xifra global en 3.528 aturats. En relació al mes d'octubre del 2002 hi ha un 16,1% més d'atur. El sector amb major augment fou el de serveis amb 2.828 nous aturats, mentre que a la construcció trobaren feina 66 treballadors més que al mes de setembre. El nombre total d'aturats representa un 6,87% de la població activa, xifra inferior a la mitjana d'atur estatal, situada en un 8,8%
4/11/03 Diario de Mallorca Estimacions d'augment de l'atur hivernal en un 14%
El president de la CAEB estima en un 14% l'increment d'aturats que es produirà després de l'acabament de la temporada turística, sobre la xifra de 60.000 parats que es generà a la tardor del 2002. Des del Cercle de Recerca Econòmica es posa de manifest la forta temporalitat de l'ocupació (dels 30.238 contractes firmats al juliol 27.027 eren temporals), tot i que es confia en l'efecte suavitzador que produirà en l'atur el desplegament de les inversions públiques previstes, amb un augment esperat per damunt del 100% entre gener i juny del 2004
3/11/03 Diari de Balears 2003: augment del PIB del 0,7% i l'atur en el 7,2%
Les previssions del Govern Balear sobre dades macroeconòmiques certifiquen la situació de crisi econòmica de la Comunitat Autònoma. El creixement del PIB d'un 0,7% està molt lluny del 2,3% de mitjana de l'estat espanyol. L'any 2002 el PIB augmentà un 0,8% i l'atur arribà al 6,3%. Per sectors creixeran la construcció (+1,6%), el sector primari (+1,3%) i la indústria (+0,7%). La mitjana està molt condicionada pel sector serveis que representa el 81,6% del total del Producte Interior Brut (PIB). Per territoris insulars, Menorca creixerà en el seu PIB un 1,1%, les Pitiüses un 0,9% i Mallorca un 0,6%
28/10/03 Diari de Balears S'esperen 60.000 peticions de registre d'atur en els propers dies
El Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB) i l'INEM avaluen en 60.000 els expedients de reconeixement de prestacions d'atur que es generaran amb l'acabament de la temporada turística a les Illes. Els responsables de les dues institucions faran campanya informativa per que els treballadors d'altres comunitats s'inscriguin en els seus llocs d'origen
09/10/03 Diari de Balears La capacitat de creació de feina molt per davall de l'augment de la població a Balears
L'augment de la taxa d'atur (+12,54%) en relació a setembre de 2003, està molt per damunt de la mitjana de l'Estat, de forma que només es creen 4 de cada 10 llocs de feina necessaris per absorbir l'augment de població laboral que s'ha incorporat al darrer any. En aquests 12 mesos l'augment d'afiliacions a la seguretat social fou de 1.857, mentre que el nombre de persones demandants de feina pujà en 4.373, generant-se així un agument de l'atur de 2.516 persones, fins a comptabilitzar 22.580 aturats en el conjunt de les Illes Balears
07/10/03 Última Hora Ibiza y Formentera Augment d'un 26,1% de l'atur a les Pitiüses
La xifra que compara la situació amb al mateix mes de l'any passat, significa que a les Pitiüses hi ha actualment 2.419 aturats. El sector de serveis encapçala l'augment de l'atur amb 1.559 persones que contrasta amb el descens produit a la construcció, ón 559 treballadors trobaren feina al mes passat. A nivell estatal l'augment de l'atur al setembre fou del 2,4%, mentre que a la Comunitat Autònoma fou d'un 4,6%
Més: Atur i Treball.
06/10/03 La Vanguardia L'atur creix un 4,62% en setembre a Balears
La mitjana d'atur a l'estat espanyol augmentà en un 2,40%. Els sectors que més increment registraren al mes passat a Espanya són: el col·lectiu sense ocupació anterior (+4,2%), serveis (+3,9%) i agricultura (+3,1%). L'atur descendí a la construcció (-3,1%) i a la indústria (-0,4%). Per comunitats autònomes el percentatges superiors al de Balears corresponen a Asturies (+6,56%), Cantàbria (6,23%), Extremadura (5,90%) i Aragó (+4,63%)
Més: Atur i Treball.
04/09/03 Última Hora Ibiza y Formentera Augmenta l'atur a les Illes Balears al mes d'agost
El nombre de persones aturades augmentà en 585 en el conjunt de la Comunitat Autònoma en comparació a les xifres de juliol, tot i que les Pitiüses descendiren en 18 persones aturades. La Taxa d'atur es situa a Balears en un 4,99% front a la mitjana de l'estat espanyol del 8,37%
Més: Atur.
07/08/2003 Diario de Ibiza Augment de l'atur a les Pitiüses durant el mes de juliol
L'atur registrat a les illes d'Eivissa i Formentera augmentà un 25,4% el passat mes de juliol, de manera particular al sector de serveis. Segons els portaveus sindicals una de les causes principals rau en el creixement demogràfic experimentat als darrers anys.
19/05/03 Última Hora Ibiza y Formentera "Balears ja no fa denteta"
El ministre de Treball del Govern Central, Eduardo Zaplana, afirmà ahir a Formentera que Balears ja "no fa denteta" perquè s'ha convertit en una comunitat autònoma on ha augmentat l'atur i ha minvat la riquesa.
Més: Atur.
19/10/2001 Editur 120.000 acomiadaments a l'aviació comercial fruit del 11 de Setembre
Degut al empitjorament de la situació financera de moltes companyies aeris Iata preveu una sèrie d'acomiadaments que poden arribar als 120.000 a tot el món. La major part s'han produït als Estats Units on les grans empreses anuncien acomiadaments en massa, tot i que a Europa aquesta onada d'acomiadaments també s'ha estès. Es preveuen unes pèrdues de 7000 milions de dòlars en les seves operacions internacionals.

Notes relacionades

Notícies | Thessaurus
Índex temàtic de notícies
© Portaltour.net
Tots els drets reservats.

Política de distribució.