Home de Portaltour Noticies del mon del turisme Novetats del mon del turisme Accés als recursos documentals Home de portaltour
qui som? | contactes | ajuda
Click per anar a la pàgina principal
Notícies 
Agenda 
Serveis 
Restaurants 
Hotels 
Apartaments 
E. Rurals 
Càmpings 
Platges 
Transports 
Formació 
Monogràfics 
Revista 
Informes 
Documentació 
Notícies de portaltour
Darreres 
Hemeroteca 
Notícies > Hemeroteca
2002-07-18 | SITEF
Índex temàtic de notícies
Economia del Turisme > Empreses > Gestió i administració d'empreses

DataAutorTitol
28/10/04 CincoDias.com Projectes de Lastminute.com
Lastminute.com pensa arribar a la xifra de 100 milions d'euros de facturació a l'any 2006, des dels 36 milions que factura actualment. Projecta la creació d'un portal amb participació de grups hotelers i un operador turístic en la xarxa, col·laborant amb els operadors espanyols. La composició del seu negoci és d'un 40% en vendes de bitllets, un 20% de combinat vol i hotel; un 15% de vendes d'allotjament, un 15% en vehicles de lloguer i un 10% en paquets de vacances
23/10/04 Diari de Balears / Diario de Mallorca / Diario de Ibiza.es Descens de la rendibilitat hotelera
Les cadenes hoteleres Riu i Sol Meliá reconegueren un descens en la rendibilitat dels negocis hotelers. Entre les causes s'apunten la pèrdua de lideratge de les destinacions espanyoles i la feblesa dels mercats emissors (amb augment del mercat domèstic). Per a milllorar la competitivitat cal frenar el creixement i reconvertir la planta de baixa qualitat, a més d'augmentar la qualitat del producte, dels serveis i de l'entorn, acompanyada de programes de fidelització dels clients. Entre els incovenients per a la gestió hotelera es destacà l'augment 'exponencial' del turisme residencial el qual, segons càlculs dels empresaris, genera una despesa diària de 43 euros/dia, front als 96 euros/dia dels turistes allotjats en hotels. La despesa mitja per client abaixa en el 2004 entre un 2,3% i un 2,5% als hotels, en relació als anys passats
05/10/04 Diario de Ibiza.es Dades sobre el tancament d'hotels
UGT ha detectat el tancament de 10 hotels a Eivissa abans del 15 d'octubre, fet que considera com una 'clara tendència' que implica l'escurçament de la temporada en uns 15 dies pel final. A més, UGT considera com a baixa l'ocupació dels hotels que encara romanen oberts i pronostica el tancament de tota la planta de temporada abans del 31 d'octubre
19/09/04 Diario de Mallorca El 'tot inclós' agrada als hotelers mallorquins, segons Alltours
Un directiu a Espanya de l'operador turístic Alltours assenyala que el producte del 'tot inclós' ha agradat als hotelers de Mallorca, tot i els recels inicials per l'increment de costos i el desgast de l'establiment per un ús més intensiu. Segons Alltours el producte té millor aceptació comercial i provoca un creixement de la producció als hotels. Alltours ha traslladat a Mallorca 350.000 turistes, dels quals un 38% s'han acollit al 'tot inclós'
18/09/04 Diario de Ibiza Fòrum alternatiu al pla de màrqueting
Els sindicats CCOO i UGT, empresaris de Sant Antoni i part del sector d'hosteleria i restauració de la PIMEEF han creat un fòrum de debat sobre turisme, davant l'exclusió d'aquests col·lectius en l'elaboració del pla de màrqueting turístic d'Eivissa. Segons els impulsors del fòrum en l'elaboració de dit pla haurien d'haver intervingut totes les associacions empresarials, les sindicals i els agents socials i institucions amb alguna opinió sobre el panorama turístic
03/09/04 Diario de Ibiza.es La reconversió hotelera serà mínima a les Pitiüses
Segons la Federació Hotelera de les Pitiüses (FEHP) la reconversió d'establiments a Menorca, Eivissa i Formentera serà mínima, ja que els problemes greus en la planta hotelera cal ubicar-los en Mallorca, on una bona part dels hotels requereix de reformes, o bé del replantejament de l'activitat. A Eivissa, les reconversions es faran, segons la FEHP, per una decisió voluntària de l'empresa
31/08/04 CincoDias.com Inversions hoteleres a Europa
Des d'Espanya s'han dut a terme la major part de les inversions hoteleres d'Europa durant el primer semestre de l'any 2004, amb un volum de 232 milions d'euros, segons un informe de Jones Lang Lasalle Hotels. Les operacions de més de 10 milions d'euros ascendiren a 975 milions, un 42% menys que en el mateix període de l'any 2003. Les transaccions de cartera hotelera apujaren fins a 2.670 milions un 60% més que al 2003
17/08/04 Diari de Balears Descens de la despesa turística
Les federacions de restauració de CAEB i PIMEM calculen entre un 10 i un 20% la minva en el volum de negoci. El sector de comerç de Pimeco i Afedeco parla de descens de poder adqusisitu, mentre que els lloguers de cotxes observen un descens de les vendes entre un 15 i 20%
13/08/04 CincoDias.com TUI amb problemes financers
TUI ha perdut 36 milions d'euros en el primer semestre de l'any, front als 110 milions de beneficis en el mateix periode del 2003. Tot i aquestes xifres la companyia diu tenir augments de facturació del 2,5% i del 1,9% en el nombre de clients
12/08/04 CincoDias.com Alta morositat empresarial
Canàries i les Illes Balears són les dues comunitats autònomes on hi ha un major increment de la morositat durant el mes de juny. A Canàries un 5,8% de kes deutes no es paguen, mentre que Balears arriba a un 4,5%. La mitja estatal és d'un 3,6% per a un import de 1.434 euros/efecte. El deute comercial dels arxipèlags durant juny arriba a 27,6 milions d'euros un 7,8% més que al mateix més dle 2003. Segons Intrum Justitia el deute a nivell de l'Estat (3.900 milions d'euros) posa en perill la viabilitat financera d'un 5% de les PIMEs espanyoles
16/06/04 Diario de Ibiza.es Clima empresarial turístic
Un informe sobre confiança emnpresarial a Balears presentat per Gadeso indica una abaixada global dels indexs en els principals sectors turístics. Pel que fa als allotjaments la confiança baixa a Eivissa en 22,5 punts, 20 a Mallorca, 14 a Menorca i 10 a Formentera. Els factors més influents en aquesta situació són l'abaixada de preus (-20%), el descens de les vendes (-8%), la reducció de l'ocupació (-4%) i dels beneficis (-10%). A l'oferta complementària la confiança baixa 18,7 punts a Eivissa, 16,5 a Mallorca, 12 a Menorca i 6 punts a Formentera
15/06/04 Diario de Mallorca Preus i ingressos hotelers
Una enquesta elaborada a la Platja de Palma durant el mes de maig permet conèixer alguns components del negoci hoteler. Pel que fa als preus de l'allotjament un 34% del enquestats cobra entre 20 i 30 euros per persona i dia, un 30% cobra entre 10 i 20 euros i un 3% cobra més de 50 euros. Quan als ingressos, entre els enquestats, un 22% reconeix una davallada entre el 3% i el 5% en relació a l'any passat. Un 10% calcula l'abaixada entre un 5% i un 7%, mentre que un 11% pensa que els ingressos han davallat entre un 8% i un 10%
02/06/04 Diari de Balears Crisi al transport discreccional a Balears
L'augment del preu del combustible i les dificultats per tancar el conveni col·lectiu semblen haver provocat una crisi en el transport discreccional a Balears. El combustible es considera entre un 25 i un 30% dels costos empresarials en aquest sector, segons la Federació de Transport de les Balears (FEBT). Per càlculs d'aquesta Federació s'ha sabut que el transport turístic ha davallat un 20% a Menorca i un 10% a Eivissa, de gener a maig de 2004
29/04/04 CincoDias.com Models de gestió hotelera
Actualment la construcció d'hotels no es du a terme pels empresaris turístics, sinó més aviat per promotors, fons d'inversions o constructors, els quals aporten els capitals necessaris i deixen a les cadenes l'explotació del negoci, a canvi d'un 2,5% o 3% de les vendes durant 15 o 20 anys. Barceló està en aquesta situació en 69 dels 128 establiments que formen la cadena. Sol Melià assumirà la construcció d'1 hotel dels 14 que preveu incorporar a la seva marca enguany
08/03/04 CincoDias.com En venda hotels al territori espanyol per valor de 521 milions
Sol Melià, NH i Grubarges vendran hotels per valor de 521 milions d'euros durant l'any 2004. Sol Melià i NH ho fan per amortizar deutes empresarials, amb aquells establiments que es consideren 'no estratègics'. El deute global de les dues companyies es calcula en 1.578 milions d'euros. En el cas de Grubarges es tracta d'una disolució d'aliança empresarial que possarà a la venda 25 hotels per valor de 400 milions d'euros. El grup Barceló, component de Grubarges, sembla interessat en adquirir la part de les altres empreses que formen dita aliança
06/03/04 Diario de Mallorca El 'tot inclòs' en auge
Pel que fa a l'illa de Mallorca a la propera temporada el nombre d'establiments que ofereixen el'tot inclòs' serà de 130, amb un total de 52.000 places equivalents a un 18% del total de l'oferta. Els defensors d'aquest tipus de servei afirmen que s'adapta particularment a les perspectives del turisme familiar i d'estudiants, col·lectius molt sensibles a la 'desviació de preus' que per a ells provoquen els serveis d'oferta complementària. Als hotels el 'tot inclòs' representa una major contractació de personal, remuneracions més altes per compensar les pèrdues de les propines i un major desgast dels establiments hotelers, encara que també un augment en la facturació final
27/02/04 Diario de Ibiza.es Agroturisme, pel bon camí?
Les jornades sobre desenvolupament del turisme rural, organitzades per l'Ajuntament de Sant Joan, estan resultant força sorprenents. En primer lloc sembla que es dóna per bona la consturcció de dos nous camps de golf a l'illa d'Eivissa, i a més comencen a utilitzar-se terminologies pròpies d'altres activitats, com el concepte de 'massa crítica' i touroperadors. Ja ho estan entenent bé això?
25/02/04 Última Hora Ibiza y Formentera La recaptació prevista per l'ecotaxa haurà d'abonar-se
El Govern Balear farà efectiu en dos anys el cobrament de 53 milions d'ueros pendents de la recaptació de l'ecotaxa corresponents als anys 2002 i 2003. Els abonaments podran fer-se per terminis. El sector empresarial opina que probablement alguns hotelers mantindran els recursos presentat contra l'impost fisn a la definitiva decisió judicial
22/02/04 Diario de Mallorca Concentració empresarial en el sector de transport turístic
Les companyies de transport discreccional turístic han entrat en un procés de fusions per tal d'augmentar el tamany per unitat empresarial. Un dels objectius que es persegueix és l'eliminació de la competència d'altres companyies, sobretot de petit tamany, amb la qual cosa s'estalvien entrar en 'guerres de preus' a la baixa fomentades pels touroperadors. Transunión es una empresa que opera a Mallorca resultat de la fusió de quatre companyies que ja ha iniciat el procés d'adquisició de petites empreses. Amb el seu volum actual està entre les més grosses de l'estat espanyol
27/1/04 Diario de Malllorca Caiguda dels beneficis hotelers al 2003
En total un 85% dels hotelers de les Illes Balears tenen aquesta opinió respecte als resultats empresarials del 2003. Un 75% opina que els beneficis es reduiren entre un 0 i un 5%, el 4,1% que la xifra està entre un -5% i un -10% i un 10% diu que la caiguda de beneficis fou superior al 10%. A l'altra banda, un 2% calcula que els beneficis augmentaren per damunt del 10%, un 2% entre un 10% i un 5%, i finalment, un 10,2% pensa que els beneficis augmentaren en no més d'un 5%. Les espectatives que es generen a l'informe d'Exceltur per a l'any 2004 són més optimistes
24/1/04 Diario de Mallorca Balears única en davallar preus hotelers
Totes les comunitats autònomes de l'estat espanyol ha apujat els preus dels seus serveis hotelers durant l'any 2003, llevat de les Illes Balears. A més, excepte Canàries, el percentatge de puja ha estat per damunt del 2%, promediant en el conjunt d'Espanya un 2,1%. A les Illes Balears els preus descendiren en un 0,7%, amb la qual cosa es crea un diferencial d'augment negatiu del 5,2% amb La Rioja, la Comunitat amb major increment de preus a Espanya. Les zones amb major oferta hotelera turística, a banda de Balears, han crescut en preus un 1,1% Canàries, un 2,8% Catalunya, un 3% Andalusia i un 3,3% València
23/1/04 CincoDias.com Air Madrid, primera aero línia de baix cost espanyola
Air Madrid espera disposar de 300.000 places anuals d'avió per a viatges cap a destinacions iberoamericanes a baix cost. Els accionistes de la companyia són Eroski, Celuisma, Hotusa, Catalonia, FG Hoteles, Quo Viajes, Promociones El Encinar, Herpil y Edefa que a més de capitalitzar l'aero línia crearan un touroperador propi anomenat Alada Tours. A més d'enllaços amb iberoamèrica pensen en destinacions asiàtiques com són ara la Índia, Tailàndia, Indonèsia i Xina
22/1/04 Diario de Ibiza 2003, un bony any pels empresaris
L'enquesta que elabora anualment la PIMEEF recull una bona valoració econòmica de l'any 2003 per part dels afiliats, sobretot pel que fa a la construcció i la indústria. De fet són els sectors que més han patit la reducció del PIB a les Illes, per la qual cosa sorpren una mica aquesta valoració. La mitja global d'empresaris que consideren 2003 com un bon any arriba a les Pitiüses al 57,36%, en el sector serveis és d'un 57% i del 50% en el comerç
07/1/04 Diario de Mallorca Iberostar compra les agències de TUI Espanya
Ibersotar adquirirà les 65 agències del grup emissor de TUI a Espanya. Aquestes agències s'integraran en Viajes Iberia, minorista del grup que passarà així a tenir uns 400 punts de venda a tot l'estat. Aquest paquet d'agències era originariament el grup Ultramar Express
05/1/04 Diario de Ibiza.es Facturació d'AECA
L'Associació Espanyola de Companyies Aèries (AECA), tancà l'any 2002-03 amb una facturació total de 2.538 milions d'euros, la qual cosa implica un augment del 3%. AECA està integrada per una flota de 200 aparells en 8 companyies de l'estat espanyol
31/12/03 Hosteltur.com Decens en les beneficis de les AA VV
La CAAVE considera que els comptes de resultats de les agències de viatge 'han disminuït molt' i que en alguns casos l'explotació ha reduït les reserves acumulades de les empreses. La pneumònia atípica s'identifica com la causa principal d'aquest 'mal any'
31/12/03 Última Hora Ibiza y Formentera Minven els ingressos hotelers
Zontur xifra en un 5% el descens mig de la rendibilitat en els hotels espanyols, després d'una temporada que s'iniciava amb un horitzó molt fosc. Les causes identificades són la pneumònia atípica, la guerra a l'Irak i la revalorització de l'euro que ha afectat al mercat britànic
20/12/03 Diario de Mallorca La competitivitat millorarà al 2004
La possibilitat d'escollir el subministrador d'energia elèctrica entre diverses companyies permetrà assolir una reducció de fins a un 25% en el cost energètic a les empreses, sobretot als grans consumidors. La Cambra de Comerç considera que aquesta rebaixa pot aportar una reducció de 6 milions d'euros anuals a les majors empreses de les Illes Balears
15/12/03 CincoDías.com Nova orientació empresarial a Thomas Cook
Després de perdre 300 milions d'euros a l'any 2003 el majorista Thomas Cook canviarà la seva orientació comercial cap a tres nous eixos: 1) La flexibilització dels paquets turístics, 2) l'augment en un 28% dels vols des d'Alemanya i Regne Unit cap Espanya, i 3) La potenciació dels vols individuals (seat only) que ara representen un 22% del total de passatgers transportats per l'aerolinia Thomas Cook (Condor)
13/12/03 Diario de Mallorca Parcs temàtics per al turisme familiar
La federació Hotelera de Mallorca estima que un factor clau per al manteniment de la competitivitat turística de Mallorca, pel que fa al turisme familiar, són els parcs temàtics. També es considera important la construcció d'un palau de congressos per atraure el turisme professional i una decidida inversió en infrastructures, sobretot carreteres ràpides i segures. Pel que fa a la gestió empresarial es considera que en l'entorn actual hi ha alguns reptes importants, generats per la demanda, als quals s'haurà de fer front amb noves idees, aprenent de les lliçons d'anys passats
11/12/03 Diario de Mallorca Augmenten les pernoctacions i s'estanquen els ingressos
La CAEB, en el seu informe anual, avalua en zero el creixement dels ingressos (5.300 milions d'euros) per l'activitat turística un cop descomptada la inflació, tot i que el nombre de turistes augmentà i el nombre de pernoctacions apujà un 2,7%, quantitat considerable donada la quantitat de places turístiques de les Balears. Alguna cosa no està anant massa bé en la gestió empresarial hotelera
03/12/03 Hosteltur L'oferta hotelera s'allunya de la uniformitat
Les IV Jornades sobre aplicació de noves tecnologies al sector turístic han extret la conclusió que el negoci hoteler passa per una tendència cap a la 'personalització' de cada establiment. Es presentà el projecte d'hotel HIH com una resposta a les necessitats d'estalviar consums, fomentar el respecte pel medi ambient, incorporar les noves tecnologies, i eliminar les barreres arquitectòniques
02/12/03 CincoDias.com Cotxes de luxe en el màrqueting hoteler
L'hotel casino Wynn Resorts de Las Vegas (EE UU) comptarà en les seves instal·lacions amb un concessionari i taller de manteniment de les marques d'automòbils Ferrari/Maserati, com a part del seu màrqueting de captació de clients. L'hotel obtè el 40% dels ingressos de les apostes, mentre que el 60% restant prové de restaurants, tendes, reunions i allotjament. Una distribució molt diferent a la de 10 anys enrrera, quan les apostes significaven el 70% dels ingressos
29/11/03 Diario de Mallorca Importants moviments empresarials
Els hotelers de Mallorca, a través de la Federació Hotelera, consideren acertades les previsions de BBVA sobre l'important moviment de fusions i aliances que tindrà lloc en els propers cinc anys, sobretot pel que fa al mateix sector hoteler
27/11/03 Diario de Mallorca Reorganitzacions d'empreses turístiques
Julio López, director de banca minorista de BBVA a Espanya i Portugal, anuncia com a necessària la concentració de petites empreses turístiques d'allotjament. Les noves demandes de serveis 'tot inclòs' suposarà haver de fer front a importants inversions que es calculen en uns 90 milions d'euros per hotel. Aquesta situació es dóna en el moment en que cau la despesa turística i per tant els ingressos, es fan necessàries inversions per canviar l'orientació de l'oferta cap el turisme cultural i esportiu, a més de les constants presions dels touroperadors per davallar els preus. Molta feina a fer.
24/11/03 Hosteltur.com Apujada dels preus hotelers en +2,2% en octubre a l'estat espanyol
Els preus hotelers apujaren al passat octubre un 2,2% en comparació al mateix mes del 2002, els ingressos per habitació un 2,1%. Això es aplicable a la mitja estadística elaborada per l'INE en el conjunt de l'estat espanyol. A nivell de les Illes Balears es produí un descens del 0,4% en els preus, la qual cosa genera un diferencial del 2,6% en relació a la mitja i d'un 4,6% en relació a Catalunya, zona de major creixement en aquest apartat. Altrament, els ingressos de mitja per habitació cresqueren un 4,5% a les Illes Balears i Catalunya, només superades per Galícia i Cantàbria.
30/10/03 Cinco Dias.com Canvis en els bitlles d'Iberia
La companyia aèria Iberia implantarà un conjunt de canvis en la comercialització dels bitllets amb els quals preveu un estalvi de les despeses comercials de 120 milions d'euros a l'any. Les mesures s'adrecen a utilitzar estratègies semblants a les anomenades companyies de baix cost. Progressivament, des de l'1 de novembre, serveis que estaven inclosos en la tarifa passaran a ser opcionals per al client. L'emissió d'un bitllet en paper costarà 5 euros, la gestió de canvis de reserva i de la situació del bitllet 12 euros, les begudes i menjars a bord de l'avió tindran un preu a part per als passatgers. Per últim, els bitllets emessos per les agències de viatges passaran a tenir un sobrecost com a remuneració de gestions. Segons la companyia aquestes mesures abaratiran el preu del transport
09/10/03 Diari de Balears Govern Balear i Globalia signaran un conveni
Davant la decisió del grup turístic Globalia de traslladar la seu social a Palma, el Govern Balear treballa en la redacció d'un conveni en el qual es previssible que es recullin incentius fiscals, així com línies de cooperació mútues. Les negociacions d'aquest trasllat empresarial s'iniciaren durant l'estiu amb la Conselleria de Comerç, Indústria i Energia del Govern
09/09/03 Diario de Ibiza L'Associació d'Allotjaments Turístics aposta per la contractació directa
Antoni Ramón, president de l'Associació d'Allotjaments Turístics destaca les possibilitats de les noves tecnologies per a la comercialització dels productes hotelers, a fi de recuperar la gestió directa dels hotels. A més considera necessari compatibilitzar diferents tipus de clients en la zona de Sant Antoni per tal de diversificar l'oferta
25/03/03 Diario de Mallorca TUI retalla despeses i preveu suprimir 100 llocs de feina a la central
Segons va informar ahir el president del tour operador TUI, Michael Frenzel, la companyia retallarà, aquest any, despeses de 150 milions d'euros i reduirà 100 llocs de feina a la seu central per poder així augmentar la seva rendibilitat i competitivitat. Aquest any, en total, l'empresa alemanya reduirà les seves despeses a 260 milions d'euros. Pel 2004, TUI també preveu mesures d'estalvi de 100 milions d'euros.
17/03/03 Hosteltur El banc de negocis UBS Warburg considera que Sol Melià té "un alt nivell d'endeutament"
En un informe de la situació de la cadena hotelera Sol Melià, el banc de negocis UBS Warburg mostra la seva "preocupació" per els "alts nivells d'endeutament" de la cadena. Sol Melià es pot trobar obligada a vendre actius per reduir aquests nivells.

Notes relacionades

Notícies | Thessaurus
Índex temàtic de notícies
© Portaltour.net
Tots els drets reservats.

Política de distribució.