Home de Portaltour Noticies del mon del turisme Novetats del mon del turisme Accés als recursos documentals Home de portaltour
qui som? | contactes | ajuda
Click per anar a la pàgina principal
Notícies 
Agenda 
Serveis 
Restaurants 
Hotels 
Apartaments 
E. Rurals 
Càmpings 
Platges 
Transports 
Formació 
Monogràfics 
Revista 
Informes 
Documentació 
Notícies de portaltour
Darreres 
Hemeroteca 
Notícies > Hemeroteca
2002-07-18 | SITEF
Índex temàtic de notícies
Economia del Turisme > Empreses > Subministraments a empreses

DataAutorTitol
24/10/04 Diario de Ibiza Les empreses de subministraments en declivi
Les empreses de subministraments de bens al sector turístic han viscut un descens en la demanda de mercaderies en els establiments hotelers i supermercats, mentre que als restaurants s'ha mantingut estable. Els descensos s'han produït en tot tipus de productes segons la valoració feta per l'Associació de Majoristes de Fruites i Verdures de la PIMEEF
12/08/04 CincoDias.com Alta morositat empresarial
Canàries i les Illes Balears són les dues comunitats autònomes on hi ha un major increment de la morositat durant el mes de juny. A Canàries un 5,8% de kes deutes no es paguen, mentre que Balears arriba a un 4,5%. La mitja estatal és d'un 3,6% per a un import de 1.434 euros/efecte. El deute comercial dels arxipèlags durant juny arriba a 27,6 milions d'euros un 7,8% més que al mateix més dle 2003. Segons Intrum Justitia el deute a nivell de l'Estat (3.900 milions d'euros) posa en perill la viabilitat financera d'un 5% de les PIMEs espanyoles
17/06/04 Diario de Mallorca / Diari de Balears Estalvi energètic
Una auditoria energètica feta en 27 establiments hotelers de la Platja de Palma permet calcular el cost energètic per turista i dia en 1,15 euros, dels quals el 23% podria estalviar-se actuant en tres apartats del consum i l'equipament. La producció d'aigua calenta -plaques solars; la il·luminació -bombetes de baix consum- i l'aillament tèrmic dels vidres -doble acristalament-. L'estalvi anual es calcula en 15.138 euros, amb una inversió total de 219.884. Així el període d'amortització seria de 14,5 anys sobre un preu constant del servei i dels nivells de consum
12/06/04 Última Hora Ibiza y Formentera Web de promoció nàutica
www.balearsnautic.com és un portal de promoció de l'activitat nàutica a les Illes, finançat per la Cambra de Comerç i el Govern Balear amb un cost de 240.000 euros (40 milions de pessetes). Conté informació sobre llocs on reparar embarcacions i contractar el lloguer o l'adquisició de barcos. A més es troben recollits els punts de fondeig i els amarraments
02/06/04 Diari de Balears Crisi al transport discreccional a Balears
L'augment del preu del combustible i les dificultats per tancar el conveni col·lectiu semblen haver provocat una crisi en el transport discreccional a Balears. El combustible es considera entre un 25 i un 30% dels costos empresarials en aquest sector, segons la Federació de Transport de les Balears (FEBT). Per càlculs d'aquesta Federació s'ha sabut que el transport turístic ha davallat un 20% a Menorca i un 10% a Eivissa, de gener a maig de 2004
08/05/04 Diario de Mallorca Conveni sobre energia
Gesa i la Federació Hotelera de Mallorca han signat un conveni pel qual es produirà una rebaixa propera al 7% en el cost d'energia dels hotels. Gesa ha xifrat en 400 giga wats el consum dels hotels, la qual cosa representa un 10% del total a Mallorca. La Federació Hotelera es compromet a instal·lar gas canalitzat en els establiments per tal de fomentar la diversificació de fonts energètiques, mentre que Gesa habilitarà cursos de formació per a millorar l'eficiència en l'ús d'energia i les possibilitats d'estalvi en el consum
05/05/04 Diario de Mallorca Auditories energètiques
La preocupació de GESA per la saturació de les seves instal·lacions ha fet que s'ofereixi als hotels per tal de assessorar-los en determinades mesures que poden fomentar l'estalvi d'un 10% en la factura de la llum, d'un 15% en el propà i d'un 15% en el gasoil. La punta de consum a les Balears es produí el 19 d'agost de 2003 amb 914 MGW. Per a enguany s'espera arribar a un nou rècord de 950 MGW
15/02/04 Diario de Mallorca Les navilieres tenen resultats empresarials negatius
L'associació empresarial de navilieres dedicades al transport de mercaderies en les Illes Balears xifra en un 25% el descens dels preus en els nòlits en relació a les tarifes de l'any 2001, la qual cosa situa els preus en els nivells de l'any 1992. A més es denúncia que el diferencial a la baixa d'aquest cost de les mercaderies no s'ha reflexat en els preus dels productes que paguen industrials i mercaders, amb la qual cosa només ha servit per enrriquir als intermediaris. L'abaixada de preus s'ha produït segons APEAM per l'aparició de dues empreses competidores a trasmediterránea des de l'any 2002
15/1/04 Diario de Mallorca Crisi de les empreses balears al Carib
D'un total de 46 petites i mitjanes empreses de les Balears actives a la zona del Carib a l'any 1995 en resten en funcionament 6. La major part han fet fallida per insolvència financera. Les dades pertanyen a la 'Asociación Balear de Empresas en Cuba y América Latina'. Aquestes empreses es crearen a l'empara de la demanda de bens i serveis generada per la planta hotelera balear al Carib. Els nous mercats amb possibilitats de negoci s'identifiquen ara a Mèxic, Xile, Brasil, Costa Rica o Nicaragua
05/1/04 Diario de Mallorca Paràlisi en les modernitzacions hoteleres
Els hotelers de les Illes Balears no tenen previstes inversions per a la modernització de la planta, la qual cosa afecta directament a un grup d'activitats econòmiques des de les quals s'analitza aquesta situació: per a l'associació empresarial de constructors les reformes als hotels han caigut un 50% en relació a l'any 2001 mantenint-se en una situació similar als propers mesos. Pimeco ratifica aquest descens en les compres de bens en respossició
04/1/04 Diario de Mallorca El 'tot inclòs' provoca una minva en la qualitat dels subministraments
Segons Pimeco, les compres dels productes d'alimentació i begudes que fan els hotels que ofereixen el servei de 'tot inclòs' tenen una qualitat més baixa que l'standard. Per a aquest servei s'escullen marques de menys valor per tal de fer-ho rendible
20/12/03 Diario de Mallorca La competitivitat millorarà al 2004
La possibilitat d'escollir el subministrador d'energia elèctrica entre diverses companyies permetrà assolir una reducció de fins a un 25% en el cost energètic a les empreses, sobretot als grans consumidors. La Cambra de Comerç considera que aquesta rebaixa pot aportar una reducció de 6 milions d'euros anuals a les majors empreses de les Illes Balears
30/10/03 Hosteltur Iberdrola i Zontur signen un acord de subministrament energètic
La companyia elèctrica Iberdrola i l'Agrupació Hotelera ZONTUR han signat un acord segons el qual Iberdrola facilitarà energia elèctrica als 4.800 establiments associats a l'agrupació, que genera un consum total anual estimat de 400 milions de kilowatts hora anuals. Iberdrola oferirà el subministrament d'electricitat i gas amb serveis comercials diferenciats i un estudi individual per a cada allotjament, a més d'avantatges tècniques de gestió i control del subministrament, com són ara la monitorització computeritzada de la qualitat de la corrent i la instal·lació d'equips per a superar els anomenats micro-talls del fluxe, entre d'altres

Notes relacionades

Notícies | Thessaurus
Índex temàtic de notícies
© Portaltour.net
Tots els drets reservats.

Política de distribució.