Home de Portaltour Noticies del mon del turisme Novetats del mon del turisme Accés als recursos documentals Home de portaltour
qui som? | contactes | ajuda
Click per anar a la pàgina principal
Notícies 
Agenda 
Serveis 
Restaurants 
Hotels 
Apartaments 
E. Rurals 
Càmpings 
Platges 
Transports 
Formació 
Monogràfics 
Revista 
Informes 
Documentació 
Notícies de portaltour
Darreres 
Hemeroteca 
Notícies > Hemeroteca
2002-07-18 | SITEF
Índex temàtic de notícies
Economia del Turisme > Comptes Nacionals de Turisme > PIB turístic

DataAutorTitol
24/09/04 Diario de Ibiza.es Revisió del PIB pel mal comportament del turisme
El Centre de Recerca Econòmica (CRE) preveu un creixement del PIB pitiús del 1%, un 0,5% menys que la mitjana de les Illes Balears. Aquest resultat es deurà al mal comportament del turisme i del sector de serveis en general el qual aporta un 80,2% del PIB total, segons el CRE. Per a aquesta institució les solucions es troben en una major diversificació del mateix sector de serveis i en agumentar el valor afegit del producte
09/09/04 Diari de Balears / Diario de Ibiza.es Canvi de model turístic
El Centre de Recerca Econòmica (CRE) recomana, en el seu darrer informe, un canvi radical de l'actual producte turístic balear. Segons el CRE "l'exhauriment del model de sol i platja obliga a diversificar tots els segments de l'economia, a crear més serveis, més diferernts i de més valor afegit". Es detecta un estancament de l'economia derivat de la gran dependència del turisme, sector que més s'ha vist afectat pels canvis en l'escenari internacional i per la pèrdua de productivitat dels treballadors. Pel que fa a Eivissa i Formentera, l'informe destaca el baix increment del PIB (+0,7%) i el descens en un 90% de la inversió industrial entre els anys 2001 i 2003
09/08/04 Diari de Balears Impacte econòmic del turisme
Segons la CAEB l'impacte econòmic del turisme genera el 30% del PIB directe, i prop d'un 33% més del PIB gràcies al seu efecte multiplicador en l'economia. L'hoteleria dona feina a una mitja mensual de 56.000 treballadors que en els mesos d'estiu poden arribar als 90.000
03/03/04 Hosteltur.com Dades sobre turisme a Europa
Un estudi elaborat per l'Associació Professional de Solidaritat del Turisme de França, cita com a factors més importants en el possible creixement del turisme a França, i per extensió a Europa, l'arribada de turistes procendents del mercat asiàtic (Xina i la Ìndia), així com l'augment dels intercanvis de proximitat. La Comissió Europea calcula que el turisme representa el 5% del PIB europeu, genera 7,7 milions de llocs de feina en 2,2 milions d'empreses. Segons prediccions de l'OMT, Europa perdrà quota de mercat en el turisme mundial d'aquí a l'any 2020 quan es preveu que el nombre de desplaçaments a nivell mundial serà de 1.560 milions, front als 694 milions de l'any 2003
14/02/04 Diario de Mallorca Pitjor resultat del PIB de la UE des de 1993
El PIB dels països de l'Euro zona augmentà un 0,4 al 2003. El mateix càlcul per a tota la Unió Europea fou d'un 0,7, nivells tan baixos no es coneixien des de l'any 1993. Malgrat això, per a la Direcció General de Finances europees, els creixements del tercer i quart trimestre del 2003, i els esperats per a la primera part del 2004 signifiquen un inici de creixement estable. Tan de bó no s'equivoquin.
02/2/04 Diari de Balears Hispalink creu que el creixement de l'economia serà del 1,7% al 2004
Hispalink-Baleares ha fet una predicció de creixement econòmic de les Illes de l'1,7% per a l'any en curs. El turisme, amb un augment d'activitat de l'1,5% i la indústria de béns intermedis, energia, bens d'equipament i bens de consum seran els responsables d'aquesta situació, mentres que la construcció tendrà una clara desacceleració. Un punt resaltat pels analistes és el fort augment registrat de l'atur a l'any 2003
28/1/04 Diario de Mallorca Creixement del turisme espanyol
Continuen els missatges de professionals sobre un extraordinari creixement del turisme espanyol cap a Balears al 2004. El percentatge del 10% ha estat utilitzat ara pel president de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos. Tan de bó no s'equivoqui. Segons xifres oficials el turisme espanyol és ja el 54% de tota l'activitat generada pel sector. Un augment del 10%, si es produeix a Balears, sembla que necessàriament afectarà molt a altres destinacions Espanyoles. Pot ser s'estigui obrint un nou front de competència en el turisme?
17/1/04 Diario de Mallorca 1% de creixement a Balears al 2004
La Cambra de Comerç de Mallorca, Eivissa i Formentera calcula l'increment del PIB balear en un 1% per a l'any 2004. En el cas de les illes Pitiüses la previssió és de descens (-0,2%) del PIB. El sector que impulsarà aquest moderat augment és el turisme amb un 0,8%, tot i que podria revisar-se a la baixa en el decurs de l'any. La construcció creixerà un 0,6% i els serveis no turístics en un 1,2%
04/1/04 Diario de Mallorca El 68,5% del PIB a Balears el genera el sector privat
Aquesta dada del producte interior brut contrasta amb la mitja del estat espanyol que és del 57,6%. De fet supera a la major part dels països industrialitzats del món, com és el cas dels Estats Units (68%), de Japó (64,1%), el Regne Unit (60%) o Alemanya (52,1%). Per a la CAEB això significa que les Illes Balears són una de les economies més desenvolupades del món (però podria fer-se una altra lectura)
29/12/03 Diario de Ibiza Gran disminució de la despesa turística
Hispalink ha publicat els resultats d'alguns indicadors referents a les Illes Balears: la despesa turística a Eivissa fou un 6% menor que a l'any 2002, mentre que en el conjunt de les illes fou d'un -1%, degut a les ofertes hoteleres. El creixement del sector serveis fou d'un 0,8%, esperant-se un augment del 1,8% en aquest mateix sector per a l'any 2004.
29/12/03 Diario de Mallorca Illes Balears a la coa del creixement al 2004
Segons l'informe Hispalink, presentat pel Consell Superior de Càmbres de Comerç, el PIB de les Illes Balears creixerà un 1,8% a l'any 2004, mentre que la mitjana estatal ho farà en un 2,7%. Aquest percentatge és el pitjor de totes les Comunitats autònomes i es justifica en funció de la recessió econòmica de les principals economies europees. Per sectors, els serveis creixeran un 1,8%, la construcció un 2% i la indústria un 2%.
26/12/03 Última Hora Ibiza y Formentera Comsum energètic dels transports pels núvols
Els transports són el 61% de la partida de consum energètic a les Illes Balears, mentre que a Espanya són un 40% i a la Unió Europea un 33%. A Balears el transport terrestre és un 34% del consum final, aviació i marítim són un 23%. Les fonts d'abastiment a Balears són del 66% de derivats del petroli, un 30% de carbó i un 3,2% d'energies renovables. A nivell estatal el petroli és la font del 50% del consum, el gas natural un 12,2%, i l'energia nuclear al voltant del 12%
24/12/03 Diario de Ibiza Ralentiment de l'economia pitiüsa
Segons les dades oficials del Govern Balear el PIB pitiús ha crescut un 0,5% a l'any 2003; un 1,1% a Mallorca i un 0,6% a Menorca. Les previssions del 2004 són encara xifres de creixements baixos, entre les quals destaquen les Pitiüses amb un 0,5-0,8%; Menorca amb un 1,2-1,5% i Mallorca amb un 1,5-1,8%. Aquestes dades apunten al repte particular que tenen les illes Pitiüses, depenents d'un mercat en el tram d'edats joves que utilitza majoritàriament internet per a les contractaccions de les seves vacances, a més de ser el públic objectiu d'una gran part de les ofertes a la baixa fetes pels competidors a la Mediterrània
24/12/03 Diario de Mallorca Milloria econòmica a Balears per al 2004
Segons el Govern Balear el PIB generat pel sector serveis augmentarà a les Illes Balears en un 1,3-1,6% a l'any proper, tot i que el sector que impulsarà més decididament l'economia serà encara la construcció, gràcies a les inversions públiques previstes en carreteres. Segons el Govern, la competitivitat de la destinació està marcada pel fort augment dels preus en 'l'oferta complementària', xifrat en un 4,5% a l'any 2003, front al 2,2% que s'ha registrat a la zona euro
28/11/03 Diario de Mallorca Evolució de la renda a Balears
El comportament de la renda familiar a les Illes Balears fou el pitjor de totes les Comunitats Autónomes a l'any 2002. Els càlculs elaborats pel Consell Econòmic i Social xifren l'augment del PIB en un 0,88% i avaluen els ingressos per turisme en 4.663 milions d'euros, un 16% inferior al 2001. La demanda turística també descendí degut a l'arribada de 688.000 turistes menys. La construcció tingué uns resultats negatius del -3,2% i la indústria cresqué un 0,8%. El nombre d'ocupats augmentà un 1,6% fins als 390.589 treballadors
17/11/03 CincoDías.com La indústria turística cobreix el 86,8% del dèficit comercial
El superhàbit de l'activitat turística contribueix a nivellar el dèficit comercial del estat espanyol en un 86,6%, lluny de les aportacions que el sector generava per damunt del dèficit comercial conjunt durant els anys noranta. Aquesta frenada ha estat particularment important al 2003, ja que en el 2002 el turisme encara representaba la contrapartida al dèficit en un 98,3%. El saldo possitiu del turisme cresquè un 5,5% (20.291,5 milions d'euros) mentre el dèficit comercial apujà un 19,2% (23.359,8 milions d'euros). El millor mes de la balança turística del 2003 fou amb molta diferència l'agost amb una aportació de 3.589,6 milions d'euros
3/11/03 Diari de Balears 2003: augment del PIB del 0,7% i l'atur en el 7,2%
Les previssions del Govern Balear sobre dades macroeconòmiques certifiquen la situació de crisi econòmica de la Comunitat Autònoma. El creixement del PIB d'un 0,7% està molt lluny del 2,3% de mitjana de l'estat espanyol. L'any 2002 el PIB augmentà un 0,8% i l'atur arribà al 6,3%. Per sectors creixeran la construcció (+1,6%), el sector primari (+1,3%) i la indústria (+0,7%). La mitjana està molt condicionada pel sector serveis que representa el 81,6% del total del Producte Interior Brut (PIB). Per territoris insulars, Menorca creixerà en el seu PIB un 1,1%, les Pitiüses un 0,9% i Mallorca un 0,6%
31/10/03 Última Hora Ibiza y Formentera Augment moderat del PIB de les Illes al 2004
El Govern Balear calcula l'augment del Producte Interior Brut (PIB) de les Illes Balears per al proper any en un 1,5%, tot i que la informació d'Última Hora desglossa el creixement per illes en un 0,6% per a Mallorca, un 0,9% per a les Pitiüses i un 1,1% per a Menorca. Segons la Conselleria d'Economia del Govern, una bona part del resultat definitiu del PIB depén de l'evolució del sector de la construcció, per al qual es parla 'd'incertesa' en el resultats. El creixement previst per a la CA genera un fort diferencial negatiu amb les previssions de creixement per a l'estat espanyol, xifrades en prop d'un 3%
16/09/03 Diari de Balears Projecte d'elaboració dels Comptes Satèl·lit del Turisme
Exceltur demana ajuda al Govern Balear per a l'elaboració dels Comptes Satèl·lit del Turisme (CST) a fi de conèixer l'efecte multiplicador de l'activitat turística a les Illes i la importància d'aquesta activitat en el conjunt de l'economia. Exceltur proposa l'estudi a totes les comunitats de l'estat espanyol
07/09/03 Diario de Ibiza Recuperació del mercat alemany i de la construcció a les Pitiüses
Segons el Conseller d'Economia i Hisenda del Govern Balear, Lluís Ramis d'Ayreflor, la recuperació del 'PIB' d'Eivissa i Formentera s'iniciarà al llarg del 2004 amb les aportacions que faran els sectors de turisme:gràcies a la recuperació del mercat alemany, i la construcció: amb la represa d'activitats que permetran les inversions públiques a la carretera de Sant Antoni i la construcció del hospital de Formentera
21/12/02 Diario de Ibiza Els ingressos turístics davallen un 10% a Eivissa al 2002
Les Pitiüses han rebut 90 milions d'euros menys que al 2001, i això ha provocat un descens del 0,8% del PIB, segons l'informe de la patronal. Entre els indicadors d'aquest informe, cal destacar la davallada del 10% a l'estada vacacional, la reducció del 8,8% del nombre de turistes arribats per via aèria, la davallada del 1,2% del sector serveis, l'augment del 9,3% del nombre de contractes laborals i l'augment del 2,7% del nombre d'empreses
10/10/2002 Diario de Ibiza El PIB pitiús creixerà només un 1% aquest any
El Producte Interior Brut (PIB) de les Pitiüses creixerà només un 1% aquest any, davant del 3% de l'any passat i el 7% de l'any 1999, segons els pronòstics del director del Centre de Recerca Econòmica de "Sa Nostra", Antoni Riera.
17/09/2002 Última Hora Ibiza y Formentera El PIB de les Pitiüses a l'any 2001 va augmentar un 3%
L'economia Balear va registrar durant l'any passat un producte interior brut (PIB) d'un 2.5% i va arribar a 16520 milions d'euros, segons va explicar el director del Centre de Recerca Econòmica (CRE), Antoni Riera. Les Pitiüses el creixement econòmic es situava en un 3%, a Menorca arribava al 3,5 % i Mallorca es situava en un 2.5%. El PIB de serveis a Balears es situa en un 2,1%. Les previsions del CRE, per aquest any, situen el creixement econòmic en un 1.3%.
15/08/2002 Diario de Ibiza L'economia de les Illes Pitiüses va crèixer un 2,1%
La conselleria d'Hisenda va presentar ahir les dades del Bolletí de Conjuntura del Govern Balear, on les Pitiüses mostren un creixement econòmic durant el primer trimestre de l'any d'un 2,1%, lleugerament superior a Mallorca i Menorca que presenten un PIB d'un 1,3% i d'un 0,5% respectivament.
20/07/2002 Turismo Hoy L'economia balear s'ha moderat
Segons un estudi de la CAEB, posat en dubte pel executiu balear: el creixement de l'economia balear s'ha moderat vers un 0,5% del seu producte interior brut (PIB), degut al descens de l'activitat turística i la moderació del sector de la construcció, durant els primers sis mesos d'aquest any.
14/06/2002 Editur Presentació de la primera Compte Satèl·lit del Turisme d'Espanya
El passat mes de juny es va presentar a Madrid la primera compte satèl·lit del turisme d'Espanya (període 96-99) en la que han col·laborat diverses institucions. (Vegeu informació ampliada a la secció d'Informes.)

Notes relacionades

Notícies | Thessaurus
Índex temàtic de notícies
© Portaltour.net
Tots els drets reservats.

Política de distribució.