Home de Portaltour Noticies del mon del turisme Novetats del mon del turisme Accés als recursos documentals Home de portaltour
qui som? | contactes | ajuda
Click per anar a la pàgina principal
Notícies 
Agenda 
Serveis 
Restaurants 
Hotels 
Apartaments 
E. Rurals 
Càmpings 
Platges 
Transports 
Formació 
Monogràfics 
Revista 
Informes 
Documentació 
Notícies de portaltour
Darreres 
Hemeroteca 
Notícies > Hemeroteca
2002-07-18 | SITEF
Índex temàtic de notícies
Economia del Turisme > Comptes Nacionals de Turisme > Comptabilitat regional

DataAutorTitol
21/12/04 Diario de Mallorca Recuperació de l'economia balear
Segons les previsions del Govern Balear, l'economia de l'arxipèlag creixerà prop d'un 2% al proper 2005. Els sectors que impulsaran l'economia seran els serveis i la construcció. El nivell previst d'inflació estarà al voltant del 3%
09/09/04 Diari de Balears / Diario de Ibiza.es Canvi de model turístic
El Centre de Recerca Econòmica (CRE) recomana, en el seu darrer informe, un canvi radical de l'actual producte turístic balear. Segons el CRE "l'exhauriment del model de sol i platja obliga a diversificar tots els segments de l'economia, a crear més serveis, més diferernts i de més valor afegit". Es detecta un estancament de l'economia derivat de la gran dependència del turisme, sector que més s'ha vist afectat pels canvis en l'escenari internacional i per la pèrdua de productivitat dels treballadors. Pel que fa a Eivissa i Formentera, l'informe destaca el baix increment del PIB (+0,7%) i el descens en un 90% de la inversió industrial entre els anys 2001 i 2003
27/06/04 Diario de Mallorca / Diari de Balears Balears a la cua del creixement econòmic
L'informe d'Hispalink sobre activitat econòmica situa a les Illes Balears en el darrer lloc de les comunitats autònomes pel que fa al creixement econòmic a l'any 2003, amb un 0,8% sobre l'indicador del valor afegit brut (vab). Hispalink interpreta aquesta situació per les 'expectatives incertes en l'evolució del subsector turístic'. Múrcia, Aragó i Madrid foren els territoris amb major creixement. Al darrer vagó acompanyen a Balears: Catalunya, Canàries i Astúries
19/03/04 Diario de Ibiza.es Símptomes de recuperació econòmica
El Centre de Recerca Econòmica preveu un creixement del 1,3% del PIB balear durant el primer trimestre del 2004. Pel que fa a les Pitiüses els símptomes apareixen en variables com la matriculació de vehicles (+12,5%), la demanda elèctrica, o el nombre d'afiliats a la seguretat social (+2,5%). També la inflació marca unes bones xifres a nivell balear amb un 1,8%, una mica més baixa que la mitja espanyola (+2,3%)
29/12/03 Diario de Mallorca Illes Balears a la coa del creixement al 2004
Segons l'informe Hispalink, presentat pel Consell Superior de Càmbres de Comerç, el PIB de les Illes Balears creixerà un 1,8% a l'any 2004, mentre que la mitjana estatal ho farà en un 2,7%. Aquest percentatge és el pitjor de totes les Comunitats autònomes i es justifica en funció de la recessió econòmica de les principals economies europees. Per sectors, els serveis creixeran un 1,8%, la construcció un 2% i la indústria un 2%.
24/12/03 Diario de Ibiza Ralentiment de l'economia pitiüsa
Segons les dades oficials del Govern Balear el PIB pitiús ha crescut un 0,5% a l'any 2003; un 1,1% a Mallorca i un 0,6% a Menorca. Les previssions del 2004 són encara xifres de creixements baixos, entre les quals destaquen les Pitiüses amb un 0,5-0,8%; Menorca amb un 1,2-1,5% i Mallorca amb un 1,5-1,8%. Aquestes dades apunten al repte particular que tenen les illes Pitiüses, depenents d'un mercat en el tram d'edats joves que utilitza majoritàriament internet per a les contractaccions de les seves vacances, a més de ser el públic objectiu d'una gran part de les ofertes a la baixa fetes pels competidors a la Mediterrània
05/12/03 Diario de Mallorca Standard i Poor's valora possitivament les perspectives de l'economia balear
L'agència de qualificació Standard i Poor's mantè la qualificació AA+ (un esglaó per davall de la màxima) per a les perspectives a llarg plaç de l'economia balear, encara que considera la depèndencia del sector turístic com un element que genera certa volatilitat en el creixement econòmic. Segons previsions d'aquesta agència el PIB balear creixerà un 0,8% al 2003 i un 1,7% al 2004
28/11/03 Diario de Mallorca Evolució de la renda a Balears
El comportament de la renda familiar a les Illes Balears fou el pitjor de totes les Comunitats Autónomes a l'any 2002. Els càlculs elaborats pel Consell Econòmic i Social xifren l'augment del PIB en un 0,88% i avaluen els ingressos per turisme en 4.663 milions d'euros, un 16% inferior al 2001. La demanda turística també descendí degut a l'arribada de 688.000 turistes menys. La construcció tingué uns resultats negatius del -3,2% i la indústria cresqué un 0,8%. El nombre d'ocupats augmentà un 1,6% fins als 390.589 treballadors
8/11/03 Diario de Ibiza L'economia de les Pitiüses creix més que la mitjana Balear
L'economia de les Pitiüses creixerà un 1,5% a finals d'any, segons les previsions del Informe Econòmic i Social, editat pel Centre d'Investigació Econòmica de Sa Nostra. La mitjana Balear serà d'1,3%. Segons les dades d'aquest informe el creixement s'ha produït fonamentalment per la millora del consum inter, tot i que la construcció i el sector serveis mantenen xifres d'activitat a la baixa
31/10/03 Última Hora Ibiza y Formentera Augment moderat del PIB de les Illes al 2004
El Govern Balear calcula l'augment del Producte Interior Brut (PIB) de les Illes Balears per al proper any en un 1,5%, tot i que la informació d'Última Hora desglossa el creixement per illes en un 0,6% per a Mallorca, un 0,9% per a les Pitiüses i un 1,1% per a Menorca. Segons la Conselleria d'Economia del Govern, una bona part del resultat definitiu del PIB depén de l'evolució del sector de la construcció, per al qual es parla 'd'incertesa' en el resultats. El creixement previst per a la CA genera un fort diferencial negatiu amb les previssions de creixement per a l'estat espanyol, xifrades en prop d'un 3%
23/10/03 Última Hora Ibiza y Formentera Descens probable dels ingressos turístics
La CAEB estima de manera indirecta el descens dels ingressos turístics entre un 2 i un 5% en relació a l'any 2002, la qual cosa es tradueix en xifres absolutes en un marge de descens que oscil·larà entre els 22 i 57 milions d'euros a Eivissa i Formentera. El càlcul s'ha realitzat en funció de l'afluència de turistes i de l'estimació de les estades, ambdués variables considerades en descens per part de la CAEB
22/09/03 Última Hora Ibiza y Formentera Creixement de la indústria a les Pitiüses
Segons dades del Informe Econòmic i Social de Sa Nostra, el nombre de treballadors dels sectors industrials de la construcció, alimentació, hidrocarburs i producció d'energia cresqueren a les Pitiüses per damunt de la mitjana de les Illes Balears a l'any 2002, mentre que es registrà un descens en els sectors de extracció de sal i d'extracció de minerals no metàl·lics. El balanç global indica un augment moderat del nombre de treballadors a la indústria
11/09/03 Diari de Balears Creixement del 'PIB' pitiús per damunt de la mitjana Balear
Segons l'Informe Econòmic i Social publicat per Sa Nostra, a les Illes Balears es produí un creixement del PIB (2002) del 0,6%, 1,4% per davall de la mitjana de l'estat espanyol. Per illes Menorca cresquè un 1,7%, Eivissa i Formentera un 1,2% i Mallorca un 0,4%. El producte interior brut de l'arxipèlag generà 17.604 milions d'euros (2,929 bilions de pessetes)
25/08/03 Diari de Balears Un terç de la despesa turística roman als països d'origen
A l'any 2001 el total de la despesa turística a les llles Balears fou de 4.978,9 milions d'euros (0,828 bilions de pessetes), mentre que als països d'origen es generaren 2.432,4 milions d'euros (0,404 bilions de pessetes). Un 65% del total s'ingresa durant la temporada alta, un 25% a la temporada mitjana i un 9% a la temporada baixa. Aquest estudi, elaborat pel Govern Balear, adjudica 2.071,1 milions d'euros (0,344 bilions de pessetes) a la despesa en allotjament i 2.907,7 milions d'euros (0,483 bilions de pessetes) a la resta de bens i serveis adquirits durant l'estada
20/07/03 Diari de Balears La recessió balear iniciada el 2002 ha tocat "fons"
L'informe de conjuntura realitzat per la Cambra de Comerç de Mallorca, Eivissa i Formentera explica que la recessió balear iniciada el 2002 ha tocat "fons". L'informe expresa que durant el primer semestre de 2003 s'ha registrat una evolució del PIB del 0'1% "minvat, encara que positiu desenvolupament econòmic que posa fi al període de forta desacceleració que va tancar 2002 amb un PIB negatiu del -0'4 per cent i que s'explica per l'escàs augment de la construcció".
03/07/03 Ultima Hora de Ibiza y Formentera Eivissa un dels municipis mes rics de Balears
Calvià, Puigpunyent i Valldemossa son els municipis de un nivell econòmic mes elevat de Balears, darrera es situen Palma i Eivissa. Així ho estableix l'Anuari Econòmic 2003 de La Caixa, que recull informació puntual sobre cadascun dels municipis de mes de 1.000 habitants existents a Espanya

Notes relacionades

Notícies | Thessaurus
Índex temàtic de notícies
© Portaltour.net
Tots els drets reservats.

Política de distribució.