Home de Portaltour Noticies del mon del turisme Novetats del mon del turisme Accés als recursos documentals Home de portaltour
qui som? | contactes | ajuda
Click per anar a la pàgina principal
Notícies 
Agenda 
Serveis 
Restaurants 
Hotels 
Apartaments 
E. Rurals 
Càmpings 
Platges 
Transports 
Formació 
Monogràfics 
Revista 
Informes 
Documentació 
Notícies de portaltour
Darreres 
Hemeroteca 
Notícies > Hemeroteca
2002-07-18 | SITEF
Índex temàtic de notícies
Turisme i medi social > Investigació turística > Investigació i recerca

DataAutorTitol
30/12/04 CincoDias.com Anàlisi del turisme 2004
Segons l'informe del WTTC (Consell Mundial del Turisme i els Viatges), Espanya té una bona situació a nivell mundial en els terrenys de les condicions mediambientals (cinquè lloc) i en la situació dels recursos humans (tretzè lloc), mentre que ocupa un dels llocs coers pel que fa a la competitivitat (lloc noranta-cinc), amb 29 punts dels 100 possibles. Aquesta variable l'encapçala Brasil. En la qualitat de les infrastructures el primer lloc l'ocupa Malta. La qualitat de vida en general té com a primer de la llista a Noruega. Segons WTTC l'ocupació directa generada pel turisme a Espanya és el 8,7% del mercat (1,5 milions de llocs). L'ocupació indirecta arriba al 22,2%
09/09/04 Diari de Balears / Diario de Ibiza.es Canvi de model turístic
El Centre de Recerca Econòmica (CRE) recomana, en el seu darrer informe, un canvi radical de l'actual producte turístic balear. Segons el CRE "l'exhauriment del model de sol i platja obliga a diversificar tots els segments de l'economia, a crear més serveis, més diferernts i de més valor afegit". Es detecta un estancament de l'economia derivat de la gran dependència del turisme, sector que més s'ha vist afectat pels canvis en l'escenari internacional i per la pèrdua de productivitat dels treballadors. Pel que fa a Eivissa i Formentera, l'informe destaca el baix increment del PIB (+0,7%) i el descens en un 90% de la inversió industrial entre els anys 2001 i 2003
03/06/04 Hosteltur.com L'experiència humana en el turisme
A la conferència organitzada per l'OMT 'Creant Estructures per a la Política Turística i Gestió de les Destinacions' el professor Hawkins exposà un dels reptes que haurà d'afrontar el turisme d'ara endavant: la Qualitat de l'Experiència Humana del Turista. Altres ponents apuntaren a la necessitat d'aprofundir en la formació dels recursos humans implicats en el turisme, i en la potenciació de la investigació turística per tal de crear coneixement científic sobre aquesta activitat
31/05/04 Diari de Balears Percepció empresarial del Medi Ambient
La indústria turística considera la innovació i l'estat del medi ambient com a factors claus, tot i que pensa que ambdós són tasques a acometre per l'administració en un 84,33% dels casos. Això es dedueix de l'estudi 'Pautes d'innovació en el sector turístic de les Balears', per al qual s'enquestaren a 300 empreses entre els anys 1999 i 2001. L'entorn i la seguretat són, amb escreix, el factors més importants de les destinacions turístiques. L'hoteleria és el sector amb major percentatge d'innovació tecnològica (22,9%), seguit de la restauració (18,6%). En gran part dels casos, aquestes millores permeten una reducció dels costos empresarials i dels impactes en l'entorn. Les empreses que pertanyen a grups tenen taxes d'innovacions mediambientals (1,9%) lleugerament superiors a les individuals (1,4%)
27/05/04 Hosteltur.com Política turística i gestió de destinacions
La OMT durà al terme els dies 2 i 3 de juny una conferència titulada 'Creació d'estructures per a la política turística i gestió de destinacions', en la qual participaran 25 països. El temes que es tracten són: Model per a l'èxit de les destinacions turístiques. Estructura per a l'anàlisi de les destinacions de turisme trans-fronterer i la gestió d'espais protegits. Incidència de la política de desenvolupament rural a les destinacions de turisme interior
03/05/04 Hosteltur.com Creixement previst del turisme al 2004
L'OMT preveu un increment del turisme internacional entre un 2 i 3% al llarg de l'any 2004, una baula més de la cadena de fluctuacions que es manifesta des de l'any 2001 on el turisme davallà un 0,5%, per apujar un 2,7% al 2002, tornar a davallar un 1,2% en el 2003. Com a tendència general l'Organització destaca el fenòmen de regionalització dels desplaçaments internacionals, així els Nordamericans viatgen a Amèrica del Nord (Hawaii, Mèxic i el Carib inclosos); els Europeus viatgen a Europa i particularment a la Mediterrània i els Japonesos feren vacances majoritàriament a l'àrea del Pacífic
25/02/04 Hosteltur.com En estudi la situació del comerç electrònic en el sector turístic
Un equip d'investigadors estudiarà els efectes del comerç electrònic en l'activitat turística dins el marc de l'encontre anomenat 'Tourism: State of the Art II' que es desenvoluparà en juny a Glasgow. Pel que fa a la demanda, algunes conclusions avançades apunten a un augment de les compres de productes per internet. Quan a l'oferta, s'incideix en les possibilitats del comerç electrònic com alternativa als sistemes de distribució tradicionals. Finalment s'apuntaran algunes estratègies conjuntes entre el sector públic i privat en el context dels acords de la Unió Europea
11/02/04 Diari de Balears Projecte de llicenciatura en Turisme
La UIB té previst iniciar el pla d'estudis de la llicenciatura en Turisme durant el curs acadèmic 2005-2006. Això farà que els estudis passin a tenir una durada de quatre anys. Entre els canvis més importants està l'augment de les assignatures troncals -les que fan tots els alumnes independentment del lloc on cursin els estudis-, la introducció d'assignatures per a la gestió de destinacions turístiques i d'altres per millorar les habilitats de comunicació dels alumnes
02/2/04 Diari de Balears Hispalink creu que el creixement de l'economia serà del 1,7% al 2004
Hispalink-Baleares ha fet una predicció de creixement econòmic de les Illes de l'1,7% per a l'any en curs. El turisme, amb un augment d'activitat de l'1,5% i la indústria de béns intermedis, energia, bens d'equipament i bens de consum seran els responsables d'aquesta situació, mentres que la construcció tendrà una clara desacceleració. Un punt resaltat pels analistes és el fort augment registrat de l'atur a l'any 2003
03/12/03 Hosteltur L'oferta hotelera s'allunya de la uniformitat
Les IV Jornades sobre aplicació de noves tecnologies al sector turístic han extret la conclusió que el negoci hoteler passa per una tendència cap a la 'personalització' de cada establiment. Es presentà el projecte d'hotel HIH com una resposta a les necessitats d'estalviar consums, fomentar el respecte pel medi ambient, incorporar les noves tecnologies, i eliminar les barreres arquitectòniques
6/11/03 Hosteltur Canvis globals en la demanda turística
Un informe de la consultora TRI Hospitality sobre la indústria hotelera a Espanya detecta com la demanda turística està evolucionant cap el 'fes-ho tu mateix' enfront dels paquets turístics tradicionals. Els nous serveis, com els 'plans modulars' per al temps d'oci, les aerolínies de serveis limitats i preus baixos; així com les noves tecnologies que obren canals alternatius de distribució, particularment de productes turístics especialitzats, estan capgirant la intermediació turística tradicional . Dins dels canvis, TRI Hospitality fa referència als anomenats hotels 'express' de tarifes econòmiques, tots ells gestionats per cadenes hoteleres majoritàriament espanyoles, a les quals es plantejen la competència de 45 nous projectes d'aquest tipus per part de cadenes extrangeres
4/11/03 Hosteltur Bon futur per a l'actual model turístic
L'estudi 'Situació Actual i Perspectives del Turisme Balear, bases per a una contribució a la reflexió sobre llur futur', presentat per la Cambra de Comerç, el Cercle d'Economia de Mallorca i la UIB, recomana no afluixar en la tendència socioeconòmica que marca l'actual model turístic. L'estudi considera no viable cap alternativa al turisme actual, utlitzant-se en el seu lloc la idea de 'turismes complementàris', com el cicloturisme, el turisme de congressos, 'turisme senior', o turisme nàutic. Hi ha un especial èmfasi en la necessitat d'utilitzar les noves tecnologies amb agressivitat comercial modificant l'enfoc, que ara és majoritàriament informatiu, per un altra que es centri en la venda
20/10/03 Diario de Mallorca Creix el nombre de turistes que consideren 'cares' les Balears
Joanquín Alegre i Llorenç Pou (UIB), són els autors d'un estudi que preten avaluar el nivell de satisfacció dels turistes, partint de l'enquesta de la despesa turística de l'any 2002. Els turistes alemanys que consideren les Illes Balears com una destinació cara augmenta fins al 41,6% (29,6% al 2001), manifestant la intenció de tornar en un 74% (83% al 2002). Quant als britànics un 38% qualifiquen les Balears com a cares (23% al 2001) i un 83% manifesten la seva intenció de tornar (86% 2001). Segons Pou, les mesures urgents passen per assolir una estratègia de qualitat mediambiental capaç de convertir les Illes Balears en una destinació de sol i platja de qualitat europea
04/10/03 Diario de Mallorca El Govern Balear Suspen la distribució d'una investigació turística
El Govern Balear ha paralitzat la distribució de l'estudi sobre Indicadors de Sosteniblitat Turística elaborat per un equip de professors i becaris de la UIB, degut a la 'mala imatge' que reflecteix sobre els resultats del desenvolupament turístic a les Illes Balears. Segons Diario de Mallorca l'estudi ha estat mal acollit en determinats mitjans turístics i particularment en el Govern Balear ja que 'no interesa la difusión de publicaciones que realicen diagnósticos críticos sobre las repercusiones de la actividad turística' (sic). L'estudi conclou que les tendències actuals del turisme a Balears són les d'afavorir l'estacionalitat, la precarietat laboral i la proliferació de deixalles
19/09/03 Diario de Mallorca Institut d'Estratègies Turístiques a Balears
Joan Flaquer, Conseller de Turisme del Govern Balear, anuncià ahir la creació a Mallorca del Institut d'Estratègies Turístiques, d'àmbit nacional. Les funcions d'aquesta institució seran l'aplicació de les noves tecnologies al sector turístic i la recerca en innovacions turístiques
16/09/03 Diari de Balears Projecte d'elaboració dels Comptes Satèl·lit del Turisme
Exceltur demana ajuda al Govern Balear per a l'elaboració dels Comptes Satèl·lit del Turisme (CST) a fi de conèixer l'efecte multiplicador de l'activitat turística a les Illes i la importància d'aquesta activitat en el conjunt de l'economia. Exceltur proposa l'estudi a totes les comunitats de l'estat espanyol
15/09/03 Diari de Balears Augment de l'arribada de turistes en temporada baixa
Segons un informe elaborat pel CITTIB, l'afluència de turistes a les Illes Balears entre gener i abril de 2003 augmentà un 7,2% en relació al mateix període de l'any 2002. Això significa l'arribada d'1.203.578 turistes. El període d'estada fou de 8,6 dies (-5,4%), i la despesa mitjana de 71,58 euros (+2%). La despesa augmentà només a les illes Pitiüses i Menorca, essent menor a l'illa de Mallorca. El volum total de despesa fou de 998,6 milions d'euros (+15,1%)
11/09/03 Diari de Balears Creixement del 'PIB' pitiús per damunt de la mitjana Balear
Segons l'Informe Econòmic i Social publicat per Sa Nostra, a les Illes Balears es produí un creixement del PIB (2002) del 0,6%, 1,4% per davall de la mitjana de l'estat espanyol. Per illes Menorca cresquè un 1,7%, Eivissa i Formentera un 1,2% i Mallorca un 0,4%. El producte interior brut de l'arxipèlag generà 17.604 milions d'euros (2,929 bilions de pessetes)
28/08/03 La Vanguardia Conveni institucional de cooperació en turisme
Les conselleries de turisme del Govern Balear i de la Generalitat de Catalunya signen un conveni de dos anys de durada per cooperar en estudis de mercat i investigació aplicada que permetin efectuar actuacions promocionals als mercats turístics anglès i alemany, així com iniciatives conduents a millorar el coneixement dels anomenats "mercats emergents"
26/08/03 Ultima Hora Ibiza y Formentera Pla marc de disseny de l'activitat turística a les Pitiüses
Juan Costa proposà l'elaboració d'un pla mestre sobre el futur de l'activitat turística a Eivissa i Formentera, els objectius del qual serien l'estudi dels productes ofertats, les infrastructures adients per al seu desenvolupament i els acords pressupostaris necessaris
25/07/03 Diari de Balears La correcta elecció de l'oficina de canvi de divises es fa notar a la butxaca dels turistes
Segons un estudi realitzat per l'Associació d'Usuaris de Serveis Bancaris (Ausbanc) en 25 establiments a Mallorca s'extreu que una tria equivocada de l'entitat de canvi de moneda pot suposar un increment del pressupost de vacances per persona de fins al 20%.
08/07/03 Hosteltur El Banc d' Espanya considera que el model turístic ha de canviar
L'anàlisi de la balança del sector serveis i la davallada dels ingressos derivats del Turisme, que s'eleva al 4% en valors reals, el Banc d'Espanya adverteix que aquesta disminució no es fruit només de la feblesa econòmica dels principals països emissors de turistes cap a Espanya o a un empitjorament relatiu de la nostra posició competitiva. Segons aquest informe altres factors, com el canvi del perfil dels turistes, les seves preferències en quant al tipus d'allotjament o la duració de l'estada, també repercuteixen negativament a la despesa mitjana per turista.
03/06/03 Diari de Balears Augmenta el nombre de turistes als primers quatre mesos de l'any
Segons la informació facilitada ahir pel CITTIB, el nombre de turistes que han viatjat a les Balears ha augmentat un 5,9%, és a dir, entre el gener i l'abril arribaren 1.466.873 turistes, dels quals 446.394 eren espanyols (+14,4%), i 1.020.479 foren estrangers(+2,5%). Per nacionalitats, els alemanys encapçalen la llista malgrat la davallada del 0,4%, els espanyols es troben en segon lloc amb un 12,7% i els britànics en tercer lloc amb un augment del 17,6%. Per illes, Mallorca va rebre un 1,8% més de turisme alemany, un 9% d'espanyol i un 18,7% de britànics. A Menorca va augmentar un 17,1% el turisme destacant l'augment del turisme espanyol. A Eivissa, el turisme va davallar un 1,5% amb una forta caiguda del turisme alemany i un augment del 25,7% d'espanyols.
29/05/03 Diario de Mallorca Balears concentra quasi la 4ª part de l'allotjament espanyol
Un informe de l'Institut Nacional d'Estadística publicat ahir, ha informat que a darrers del 2002, Balears concentra la 4ª part del total de les places hoteleres d'Espanya amb un 22,1% del total, a continuació es troba Catalunya amb un 18,8%, Andalusia amb un 15,1%, Canàries amb un 10,9% i la Comunitat Valenciana amb un 7,8%. Aquest informe també mostra per nombre de places, així, la llista l'encapçala Mallorca amb 224.543 llits, Costa Brava amb 82.690, Tenerife amb 73.418 places, Costa Daurada amb 58.173, Costa Blanca amb 58.173 i les Pitiüses amb 57.459 places. Per altra banda, els establiments de nova creació varen augmentar un 2,3%, i l'oferta hotelera un 4,4%, per lo que els hotels han augmentat la seva mida. Per la seva banda, en termes d'ocupació hotelera, Balears va ser líder en quant a pernoctacions al 2002 amb 47,5 milions, malgrat suposi una davallada del 11,2%, després li segueixen Catalunya, augmentant una dècima, Canàries davallant un 2,6%, Andalusia augmentant també una dècima, i la Comunitat Valenciana davallant un 0,7%. Respecte a apartaments, Canàries encapçala la llista amb 47,5 milions d'estades, un -5%, i a continuació es troba Balears amb 11,6 milions (-15,9%). En turisme rural, Balears es troba en 4ª posició per darrera de Cantàbria, Astúries i Navarra). Per la seva banda, els preus varen pujar un 4,9% a Espanya, i concretament a Balears un 3,7%. Segons l'INE, Espanya és el segon país en turisme i en ingressos.
04/05/03 Diario de Mallorca Els economistes Pou i Alegre de la UIB guanyen un premi pel seu estudi d'estades turístiques
Un estudi sobre l'evolució de les estades turístiques entre 1989 i l'any2000 a Balears realitzat pels economistes de la UIB Llorenç Pou i Joaquim Alegre ha guanyat un premi instituït pels organitzadors del XII Simposi Internacional d'Oci i Turisme d'Esade i Fira de Barcelona. L'estudi difon que l'estada mitjana en 1989 era de 13.14 dies i en l'any 2000 ha davallat fins als 10.6 dies.
28/04/03 Diari de Balears Balears és el principal competidor turístic de la Costa del Sol
Segons l'Observatori Turístic 2002 de Màlaga, elaborat per la Societat de Planificació i Desenvolupament de Màlaga, els turistes d'aquesta zona consideren Balears, la Costa Blanca, Portugal i Grècia, les principals destinacions competidores de la província. D'aquestes destinacions, l'11,6% dels viatgers consideren que Balears és el principal competidor turístic dins l'Estat
21/04/03 Ultima Hora Ibiza y Formentera Experts mundials asseguren que "Eivissa no es sap vendre"
Varis experts mundials en turisme, convidats pel Govern, han recorregut recentment Eivissa per que facin un anàlisi detallat per cercar el camí que té que agafar Balears per sobreviure com a destinació turística. Margalida Picornell del CITIIB va assegurar que des de l'estranger no es veu rés d'interès i tot està ple de turistes i urbanitzat. Els experts recomanen que s'ha de fer més promoció i publicitat, vener-se millor traient la imatge autentica de Balears, ja que n'hi ha més que sol i platja i dispensar per part del ciutadans un tracte més hospitalari als visitants.
09/04/03 Diario de Ibiza Alomar manifesta optimisme per a la Setmana Santa
Celestí Alomar ha manifestat que malgrat inicialment les previsions apuntaven a una davallada del 4%, les actuals dades dels que disposa la conselleria apunten a un augment del 5% amb respecte a les mateixes dades al 2002.
31/03/03 Diari de Balears El turisme alemany va augmentà la despesa per viatge i persona durant el 2002 en 943 euros
Gràcies a un estudi elaborat pel Centre d'Investigació i Tecnologies Turístiques (CITTIB) analitzant el comportament del mercat alemany es poden treure les següents conclusions: els turistes alemanys augmentaren la despesa per viatge i persona durant el 2002, que se situà en 943 euros i suposa un augment del 2,8% en relació a l'any precedent. En canvi, es desplaçaren 400.000 germànics menys que el 2001.
26/03/03 Diario de Ibiza Pla pioner a Formentera per l'estalvi d'energia
Els 261 establiments hotelers de Formentera, podran arribar a estalviar una mitja del 22% d'energia, degut a un Pla d'Actuació Energètica Integral del sector que va ser presentat ahir als hotelers, a la seu de la Cambra de Comerç de Sant Francesc Xavier, per Joan Perchés, director general d'Energia del Govern Balear. A aquesta reunió també varen assistir el director general de Coordinació Turística, Rafael Oliver, i l'alcalde de Formentera, Isidor Torres. Aquest Pla, que inclou novetats per l'estalvi i que està finançat per fons de l'ecotaxa, està basat en l'estudi de camp que es va realitzar a 75 establiments de Balears. Les dades varen senyalar que la despesa mitja per estada i establiment d'una persona és de 1,07 euros i que amb aquest Pla es podria arribar a 0,86 euros. Per altra banda, la direcció ha establert el criteri de que en 2 anys s'amortitza la inversió inicial, i també un calendari flexible que comença avui amb la distribució dels formularis pels interessats, durant el mes d'abril es farà la recollida d'aquestos i durant l'estiu es farà un estudi de consum de cadascú que estigui interessat.
24/03/03 Hosteltur Els preus i els ingressos dels hotels pugen
Segons un informe de l'INE, els preus hotelers durant el mes de febrer varen pujar un 3,3% respecte al mes de febrer del 2002, mentre que els ingressos varen pujar un 3,9%. Les Comunitats amb majors pujades de preus varen ser: Ceuta amb un 7,9% i Aragó amb un 7,2%, desprès aniria Catalunya amb 5,7%, País Basc amb un 5,6% i Andalusia amb un 5,5%. A Canàries els preus varen créixer un 0,1%, mentre que els ingressos es reduïren un 2,6%. Melilla és l'única comunitat amb els preus a la baixa, amb una davallada del 2,3%
24/03/03 Hosteltur L'ocupació dels hotels d'Espanya davallarà entre un 10 i un 15% a la Setmana Santa
Segons el secretari de l'Agrupació Hotelera de les Zones Turístiques d'Espanya (Zontur), l'ocupació dels hotels a la Setmana Santa pot caure entre un 10 i un 15% degut a la guerra a l'Iraq. Per mercats emissors, el Britànic i l'holandès es mantenen, mentre que l'alemany depèn de la duració de la guerra
23/03/03 Última Hora Creixen les reserves un 13% cap a Balears
Segons l'informe de la consultora britànica Travel Track-AC Nielsen, al Regne Unit, Balears segueix essent líder en destinació turística, ja que ha registrat 971.832 reserves fins al 8 de febrer, un 8% més que al 2002, i una quota de mercat vacacional del 19,7%. Degut al clima prebèl.lic que es vivia al mes de febrer, les reserves han quedat congelades durant tot el mes, lo que significa una caiguda de les vendes de reserves del 16% en termes generals i d'un 21% a Balears, tot això sempre en relació amb el 2002. Malgrat això, Mallorca compta amb un augment de reserves del 9%, Menorca amb un 1%, Eivissa amb un 13% i Formentera es manté amb 412 reserves.
07/03/03 Diario de Mallorca Els turistes britànics són els que més contribueixen a l'estacionalitat de les illes.
Segons un treball elaborat pels professors Jaume Roselló, Andreu Sansó i Antoni Riera, que pertanyen al departament d'Economia Aplicada de la UIB, els turistes britànics són els que més contribueixen a l'estacionalitat de les illes. A aquest informe, s'evidencia que cada vegada més, els turistes britànics viatgen tan sols a l'estiu. Cal destacar que si el tipus de canvi de la divisa és major, especialment la libra britànica, major és la durada de la seva estada. Per altra banda, els turistes alemanys, tendeixen a repartir les seves vacances tot l'any, la tendència és que es dona prioritat a petits períodes vacacionals en substitució de l'agost.
04/03/03 Diario de Ibiza L'aeroport d'Eivissa és el setè amb més retards
Segons una resposta del Govern Central a una pregunta formulada pel grup socialista, l'aeroport d'Eivissa és el setè aeroport espanyol amb més retards de mitja hora registrats entre els mesos de gener i novembre del 2002. El 14,2% dels vols que varen sortir de l'illa en aquestes dades, varen sortir mitja hora més tard de lo previst, es a dir, dels 34.169 avions que varen sortir, 4.857 varen patir retards. A Balears, l'aeroport de Palma és el que va patir més retards amb un 16,8%, i el més puntual, l'aeroport de Menorca va patir un 9,7% de retards. En termes generals, l'aeroport de Torrejón és el que encapçala la llista, i el de El Hierro, és l'aeroport més puntual amb uns retards del 3,1%
04/03/03 Última Hora Augmenta el Turisme residencial al 2002
El turisme residencial a les Illes va registrar, al 2002, un augment considerable en nombre d'estades, ja que es varen registrar 2,7 milions d'estades més que al 2001, lo que representa quasi el 25%. Per altra banda, les estades a hotels, apartaments turístics i habitatges vacacionals varen davallar 9,2 milions.
18/02/03 Diari de Balears Els residents creuen que els empresaris turístics tenen influència política
Segons l'Estudi sobre les actituds i percepcions de la població resident envers el desenvolupament turístic a les Balears, realitzat per l'Àrea de Mercats Emissors del Centre d'Investigacions Turístiques (CITTIB) i l'UIB, enquestant a 2000 residents, indica que els residents illencs (3,75 sobre 5) creuen que els empresaris turístics tenen massa influència política, i una gran part d'aquestos residents (3,96 sobre 5) considera que el turisme que arriba a les Illes és de baixa qualitat. Aquesta mostra indica que un 70% considera que el turisme té més aspectes positius (perquè genera llocs de feina i permet una qualitat de vida més elevada), que negatius (problemes de trànsit, puges a l'habitatge i degradació del medi ambient). També ens indica que hi ha un rebuig al "tot inclòs" i al "turisme de marxa", que estan a favor de la desestacionalització i del turisme de qualitat, i que estan en contra del creixement dels visitants. El major grau de crítica es troba entre el catalanoparlants, que es la que demana el canvi de model. Cal destacar també, que un 4,14 sobre 5 creu que hi ha d'haver una regulació i control per part de l'Administració, que un 3,58 sobre 5 està a favor de l'ecotaxa, mentre que el 2,36 sobre 5 considera que és un error fer pagar imposts als turistes i un 2,66 sobre 5 creu que les decisions sobre el turisme les han de prendre els empresaris.
07/02/03 Diario de Ibiza El president de la Federació Hotelera manifesta el seu malestar de que s'hagi retardat tant el pla especial
El president de la Federació Hotelera, Pedro Matutes, va manifestar el seu malestar en el retard de l'adopció de mesures per suprimir l'oferta il.legal. Matutes va recordar que els hotelers varen presentar al Consell un estudi que mostrava que l'oferta il.legal arribava fins al 40% del total, i va informar de que amb els recursos necessaris es pot dur a terme aquest pla que considera necessari per canviar l'imatge de l'illa.
05/02/03 Última Hora Agències de viatge majoristes i minoristes avaluaran la situació del turisme a Espanya
La Confederació d'Associacions d'Agències de Viatge d'Espanya (CAAVE) i la Federació Espanyola d'Associacions d'Agències de Viatge (FEAAV), celebraran a finals de febrer a Palma, unes juntes per avaluar la situació actual del turisme a Espanya. A aquest encontre, en el que participaran uns 50 representants de touroperadors i agents de viatge, s'avaluarà el negoci emissor i el receptiu. A la junta receptiva, es tractarà la situació actual de reserves i les perspectives per la pròxima temporada d'estiu per les diverses comunitats. A l'altra junta, s'estudiaran els problemes que afecten a les zones vacacionals del país.
04/02/03 Última Hora d'Eivissa i Formentera El Consell elaborarà un pla per eliminar l'oferta il.legal
Al Ple ordinari celebrat ahir al Consell, es va aprovar la redacció d'un informe que haurà d'estar llest abans del 15 de març, al que es recollirà un pla per eliminar l'oferta il.legal, que segons un estudi de la Federació Hotelera arriba a un 40%. Malgrat l'aprovació d'aquest pla, el pacte va informar que l'inspecció que s'està duent a terme és efectiva ja que les dades ho confirmen, així al 1997 es va recaptar 800.000 pessetes en sancions, al 2001 varen ser 28,3 milions de pessetes i al 2002 s'han recaptat 80.000 euros i queden pendents de cobrar 180.000 euros més.
02/02/03 El Periódico Nous canvis del turisme perjudiquen a les illes
Fitur, que avui tanca les portes, ha tornat a posar en evidència els canvis i tendències dels viatgers internacionals. Al 2002, Espanya va rebre 51,7 milions de turistes i es va consolidar com el segon destí del món en quant a nombre d'arribades i ingressos, malgrat els ingressos es varen reduir un 3,5% en comparació al 2001. Per altra banda, Catalunya va passar a ser líder en quant a nombre d'arribades d'estrangers, amb 11,6 milions quedant pel darrera Canàries i Balears, que han davallat un 1,8% i un 7,9% respectivament. Per altra banda, el 82% dels estrangers arribats a Canàries, i el 70% arribats a Balears ho fan contractant paquets, mentre que a Catalunya és només del 25%. Per la seva banda, hi ha una reducció de la durada de les estades ja que han liderat el mercat els viatges que inclouen de 4 a 7 nits, augmentant-se un 9% i els viatges de 8 a 15 nits han davallat un 4,8%, dades que beneficien als destins accessibles per carretera i més pròxims. Així es pot comprovar que hi ha canvis però que són lents.
25/01/03 Ultima Hora Ibiza y Formentera Presentació del llibre "Estudios sobre el turismo en Eivissa y Formentera 3"
Celestí Alomar va presenta ahir en la sala cultural "Sa Nostra" el llibre "Estudios sobre el turismo en Eivissa y Formentera 3" que recull set assaigs sobre temàtica turística, alguns basats en dades estadístiques i altres en la història i tradicions pitiüses.
06/11/2002 Ultima Hora I Congrés Internacional de Turisme Cultural a Salamanca
Com a ojectius del congrés es recullen diferents modalitats de turisme alternatiu, tals com el turisme idiomàtic, turisme cultural, gestió de bens culturals i tendència de la demanda europea d'aquest tipus de turisme.
08/10/2002 Baleares Sostenibilitat i desestacionalització a la reunió del Comitè Internacional de Turisme
Les dos idees principals que varen ser tractades a la reunió del Comitè Internacional de Turisme, celebrada ahir al Parc Bit, varen ser sostenibilitat i desestacionalització. A més d'aquestes propostes els experts comentaren en la necessitat de millora de diàleg entre institucions i sector turístic.
19/09/2002 Diari de Balears Catalunya i Balears són líders en l'exportació de serveis turístics
Segons les conclusions d'un estudi econòmic sobre l'àmbit de l'antiga Corona d'Aragó, presentat pel President del Parlament Balear, Maximilià Morales, Catalunya i Balears són líders mundials en exportació de serveis turístics.
08/06/2001 Editur Balears i el seu creixement insostenible
El ritme de creixement de les Balears supera amb creus l'ombrà sostenible, segons un estudi del Centre d' Investigació i Tecnologies Turístiques de les Illes Balears (CITTIB) els indicadors son preocupats: el consum elèctric ha pujat un 72%, la urbanització del litoral ha pujat un 3%, l' edificació un 11%, el parc de vehicles un 48%. Si l'actual planificació urbanística es compleix la capacitat de les Illes augmentaria a 4,2 milions d' habitants. Macià Blázquez, director de l' estudi afirma que per garantir el futur de les Illes es necessari limitar la capacitat de creixement a places i la utilització més eficient dels recursos.

Notes relacionades

Notícies | Thessaurus
Índex temàtic de notícies
© Portaltour.net
Tots els drets reservats.

Política de distribució.