Home de Portaltour Noticies del mon del turisme Novetats del mon del turisme Accés als recursos documentals Home de portaltour
qui som? | contactes | ajuda
Click per anar a la pàgina principal
Notícies 
Agenda 
Serveis 
Restaurants 
Hotels 
Apartaments 
E. Rurals 
Càmpings 
Platges 
Transports 
Formació 
Monogràfics 
Revista 
Informes 
Documentació 
Notícies de portaltour
Darreres 
Hemeroteca 
Notícies > Hemeroteca
2002-07-18 | SITEF
Índex temàtic de notícies
Turisme i medi social > Sanitat i Higiene > Emissions contaminants

DataAutorTitol
16/05/04 Diario de Mallorca Cost social d'emissions contaminants
Les Illes Balears es troben un 15% per sobre de límit establert al protocol de Kioto sobre emissions d'anhídrid carbònic (CO2), la qual cosa suposarà un pagament de 25 milions d'euros anuals. Per mantenir aquests nivells de contaminació, Balears haurà d'adquirir 'drets' per aquest import anual que apujaria fins a un total de 125 milions d'euros entre els anys 2008 i 2012. Les activitats més contaminants són els transports, la producció d'energia elèctrica, fabricació de ciment, de calç, maons i ceràmica
17/1/04 Diario de Ibiza Important reducció de la producció de residus sòlids
El municipi de la Ciutat d'Eivissa ha reduït en un 13% la generació de residus sòlids a l'any 2003, gràcies a l'augment de la recollida selectiva. La generació de residus sòlids a la ciutat fou de 29.495 tones, equivalents a 66,6 quilos per habitant. El reciclatge de paper augmentà en un 59,52%, el d'envasos un 168,19% i la recollida de vidre davallà en un 4,21%
07/1/04 Diario de Ibiza Energies alternatives per al transport públic
L'Ajuntament de la Ciutat d'Eivissa té en estudi la implantació de vehicles menys contaminants en el servei de transports públics. Pel que fa a ciclomotors ja s'han encomant algunes unitats per a ús dels treballadors -bidells municipals-, encara que els vehicles grans, per ara, no tenen cap opció vàlida mens enllà de l'experiència pilot d'altres ciutats. En aquest línia s'està plantejant la habilitació d'un tramvia elèctric paral·lel a la nova carretera de l'aeroport
20/11/03 Hosteltur Servei de recollida de residus marins
L'Autoritat Portuària de Balears aprovà els plegs de bases per a l'adjudicació de la recollida de residus d'oli als ports gestionats per aquest organisme que són: Palma, Alcúdia, Eivissa, Mahó i La Savina.
18/11/03 Diario de Ibiza Estalvi energètic en els hotels
El Govern Balear presentà una auditoria sobre consum energètic i possibilitat d'estalvi amb l'ús d'energies alternatives, en el qual es conclou que cada hotel dels 17 auditats a les Pitiüses podria consumir un 27% menys i estalviar fins a un 57% del costos de mitja. La xifra donada és de 76.500 euros d'estalvi i una reducció d'emisions de gasos contaminants 450 tones de CO2 a l'atmosfera energia solar i eòlica. Les inversions a realitzar serien de 846.946 euros per establiment
30/10/03 Última Hora Ibiza y Formentera Contribució de les Illes Balears a les emissions de gasos contaminants
El sindicat CCOO fa públic un informe sobre emissions de gasos contaminants que contribueixen a l'efecte hivernacle a nivell de les comunitats autònomes espanyoles. Les mesures de comparació es prenen de l'acord de Kyoto, segons el qual l'estat espanyol es comprometè a no superar la barrera d'augment de les emissions d'aquests tipus de gasos en un 15% fins a l'any 2015. En el període 1990-2002, només el País Basc compleix amb el compromís amb un + 14,32%. La resta de comunitats ultrapassen el percentatge, destacant Canàries amb un +76,76%, la Comunitat Valenciana amb un 62,10% i la Comunitat de les Illes Balears amb un 57,57%

Notes relacionades

Notícies | Thessaurus
Índex temàtic de notícies
© Portaltour.net
Tots els drets reservats.

Política de distribució.