Home de Portaltour Noticies del mon del turisme Novetats del mon del turisme Accés als recursos documentals Home de portaltour
qui som? | contactes | ajuda
Click per anar a la pàgina principal
Notícies 
Agenda 
Serveis 
Restaurants 
Hotels 
Apartaments 
E. Rurals 
Càmpings 
Platges 
Transports 
Formació 
Monogràfics 
Revista 
Informes 
Documentació 
Notícies de portaltour
Darreres 
Hemeroteca 
Notícies > Hemeroteca
2002-07-18 | SITEF
Índex temàtic de notícies
Turisme i medi social > Antropologia del Turisme > Moviments migratoris

DataAutorTitol
03/09/04 CincoDias.com El turisme responsable del creixement de l'atur
Per a la redactora de CincoDias.com, l'atur fueteja la costa mediterrània, ja que les comunitats d'aquesta zona són les que acumulen un major creixement d'aturats. La Comunitat Valenciana té 5.592 aturats més, Catalunya 3.586, Andalusia 3.476 i Múrcia 1.471. Pel que fa a l'afiliació d'immigrants, segons la Secretaria d'Estat s'estabilitza entorn dels 1.055.000, havent-se iniciat la rotació laboral d'aquest col·lectiu, entre el qual 45.000 treballadors ja són beneficiaris dels subsidis d'atur
19/08/04 Diario de Ibiza.es Agument de la demanda de vivendes vacionals
Els ciutadans estrangers generaran una demanda de vivendes noves i de segona mà en zones turístiques espanyoles calculada en 56.000 unitats. Les vendes totals per al 2004 es calculen en 116.000 unitats. Al 2008 les projeccions de l'IESE i Grup i, apunten a una demanda de 151.000 vivendes, de les quals 80.000 seran adquirides per estrangers. Els principals mercats continuaran sent el britànic i l'alemany però es veurà un imporant ascens de suecs i noruecs
17/06/04 Diari de Balears Saldo migratori a Balears
Durant l'any 2003 les Illes Balears tingueren un saldo migratori intern negatiu. Arribaren a l'axipèlag un total de 45.863 persones d'altres llocs de l'estat espanyol i s'en anaren 46.841 cap altres lloc d'Espanya. En total 1.467.933 persones canviaren de residència sense sortir del territori espanyol, de les quals un 80% eren espanyoles i un 20% estrangeres
16/06/04 Diari de Balears Components demogràfics a Balears
Segons una enquesta elborada per l'INE, les Illes Balears són el segon territori de l'estat espanyol quant a percentatge de població estrangera resident, amb un 14,3% (126.505 habitants) del total. Aquest percentatge només el supera Alacant amb un 15,1%. Girona és al tercer lloc amb un 11,2%. Per nacionalitats i percentatges relatius al total de l'estat espanyol, a les Illes Balears hi resideixen el 17,6% dels alemanys, el 8% dels britànics, el 3,5% dels colombians i dels marroquins i el 3,1% dels equatorians
30/04/04 Diario de Mallorca Anàlisi de l'impacte de l'ampliació de l'UE
Jorge Fuentes, ambaixador per a l'ampliació de la UE, considera que el grup de països que s'incoporen a la Unió presenten oportunitats per a la indústria i el turisme de les Balears. La balança comercial actual és possitiva per a l'estat espanyol i l'ambaixador no considera com a probable un desviament d'inversions en compres de segones residències dels alemanys cap a aquests països, tant per les condicions d'adhesió com pel clima. En la seva opinió si s'hauria de considerar un control sobre la immigració, tot i que la llibertat de circulació amb els treballadors d'aquests nous socis no estarà vigent fins al 2011
04/03/04 Diari de Balears Davalla el rtime d'increment de la població a Balears
El creixement demogràfic de 30.000 habitants a les Illes Balears, computat per l'Institut Balear d'Estadística a l'any 2003 fou menor que el d'anys anteriors, tot i que es constata l'encara important afluència d'immigrants cap a l'arxipèlag. Balears han deixat de ser al 2003 la comunitat amb major creixement de població a l'estat espanyol, registrant-se un total de 957.000 habitants
23/12/03 Hosteltur.com Els operadors aèris informaran dels passatgers amb visat
La nova Llei d'estrangeria, en vigor des d'ahir, obliga a les companyies aèries a informar sobre aquells passatgers que arriben a Espanya en visita turística i no retornen als seus llocs de procendència passats tres mesos. El Ministerio del Interior preten així controlar les anomenades 'rutes calentes' d'immigració il·legal que aprofiten el motiu turístic per afavorir la permanència en el país de persones sense papers
20/12/03 Dairi de Balears Creixement d'un 3,3% de la població balear
La xifra oficial de població de les Illes Balears ha estat fixada en 947.361 habitants amb data 1 de gener de 2003. Segons experts en demografia, de seguir l'increment actual de població, les Balears assolirien la xifra d'1 milió d'habitants a l'any 2005. L'increment de l'any 2002 es degué fonamentalment a la emigració de persones d'altres llocs de l'estat espanyol i de l'estranger (27.793), així com del creixement vegetatiu de la població (2600) fins a comptabilitzar 30.393 nous habitants
19/12/03 Diari de Balears Temor a la nova llei d'estrangeria
Una allau de centenars de persones acudiren aquesta setmana a l'oficina d'estrangeria de Palma a fi de regularitzar la seva situació laboral abans de l'entrada en vigor, el proper dilluns, de la nova llei d'estrangeria. Actualment es troben pendents de tràmit uns 13.000 expedients d'aquestes característiques. La nova llei exigeix que la presentació de regularització laboral la tramiti, des de llavors, un representant acreditat de l'empresa que contracta a l'immigrat o immigrada
15/12/03 Diario de Mallorca Efectes rejovenidors de la immigració
La característica principal de la demografia actual de les Balears és el destacat component d'adults joves que ha arribat des de mitjans de la dècada passada com a immigrants. La distribució de la població immigrada de procedència africana (uns 32.000) correspón en un 74,5% a Mallorca, un 19,8% a les Pitiüses i un 5,7% a Menorca. La població d'origen americà (també uns 32.000) s'assenta en un 78,1% a Mallorca, un 15% a les Pitiüses i un 6,2% a Menorca. Els asiàtics (uns 4.000) es reparteixen en un 78,65% a Mallorca, un 17,7% a Eivissa i Formentera i un 3,65% a Menorca
12/12/03 Última Hora Ibiza y Formentera La inmigració vista per la població balear
Segons les conclussions d'una enquesta elaborada des de la UIB, la població balear pot considerar-se en línies generals com a tolerant i comprensiva davant la situació dels immigrants. El percentatge de rebuig als immigrants es situa al voltant del 9% de la població. Els problemes que aquest grup vincula amb la immigració són els de competència laboral, increment de la venda de droga i la inseguretat ciutadana
12/12/03 Diari de Balears 147.350 immigrants més a Balears
El creixement de la població balear entre 1996 i 2002 ha estat de 156.589 habitants dels quals 147.350 són immigrants. D'aquests un 35% provenen d'altres comunitats del estat espanyol i un 65% del estranger. A l'any 2002 el nombre d'estrangers afiliats a la Seguretat social suposa un 9,6% enfront del 6,64% de l'any 1999
13/11/03 Diario de Mallorca Balears és la segona regió d'Europa en rebre immigrants
L'Oficina Europea d'Estadística (eurostat) ha fet públic un informe segons el qual Balears reb 23,23 persones immigrades per cada 1.000 habitants a l'any, xifra que només supera la regió de la capital d'Holanda, Flevoland, amb 24,60 immigrants per cada 1.000 habitants
19/10/03 Diario de Ibiza Efectes socials de l'estacionalitat
Pere Mascaró considera que els actuals immigrants estacionals de la Península, xifrats en 60.000 treballadors, seran progressivament substituits per immigració extracomunitària, en un model de creixement econòmic a les Illes Balears que fomenta la precarietat laboral, segons la qual un 16% de la població de l'arxipèlag es troba en situació de vulnerabilitat. Aquest fet provoca un augment significatiu de la exclussió social que durà, segons Mascaró, a una situació difícil de superar en un futur pròxim.
09/10/03 Diari de Balears La capacitat de creació de feina molt per davall de l'augment de la població a Balears
L'augment de la taxa d'atur (+12,54%) en relació a setembre de 2003, està molt per damunt de la mitjana de l'Estat, de forma que només es creen 4 de cada 10 llocs de feina necessaris per absorbir l'augment de població laboral que s'ha incorporat al darrer any. En aquests 12 mesos l'augment d'afiliacions a la seguretat social fou de 1.857, mentre que el nombre de persones demandants de feina pujà en 4.373, generant-se així un agument de l'atur de 2.516 persones, fins a comptabilitzar 22.580 aturats en el conjunt de les Illes Balears
21/09/03 Diario de Ibiza Dades sobre població immigrant
Formentera té un 28,9% de la seva població d'origen estranger, menter que Eivissa és un 18,9%. En xifres absolutes són 2.156 i 18.912 habitants respectivament. Una part significativa dels immigrats s'estableixen als entorns urbans. En el cas de Mallorca i Menorca són majoritaris els hispanomericans, a les Pitiüses són majoria els comunitaris
05/09/03 Diario de Ibiza / Diari de Balears Creixement intens de la població a Balears 2002
Eivissa (+5,9%) i Formentera (+8,5%) són els dos terrritoris de la Comunitat Autònoma amb major creixement demogràfic al darrer any, assolint una pobalció absoluta de 107.000 habitants. Les Illes Balears tenen a finals del 2002 una població censada de 917.000 habitants, essent una de les comunitats amb major creixement de tot l'estat espanyol. L'aportació d'habitants immigrats i la major taxa de fertilitat entre aquest grup justifiquen els alts nivells de creixement. La taxa global de natalitat a Balears es situa al 12 per mil
13/08/03 Ultima Hora Previsions sobre la població balear al 2011
Segons un estudi elaborat per Antoni Monserrat amb dades del Instituto Nacional de Estadística, de mantenir-se les tendències actuals d'emigració i la normativa que les regula, a l'any 2011 entre un 23 i un 25% de la població resident a les Illes Balears serà d'origen estranger, amb presència majoritària de ciutadans originaris de països no comunitaris. La població total a les illes s'estima per aquell any en 1.088.000 habitants.
07/08/2003 Diario de Ibiza Augment de l'atur a les Pitiüses durant el mes de juliol
L'atur registrat a les illes d'Eivissa i Formentera augmentà un 25,4% el passat mes de juliol, de manera particular al sector de serveis. Segons els portaveus sindicals una de les causes principals rau en el creixement demogràfic experimentat als darrers anys.

Notes relacionades

Notícies | Thessaurus
Índex temàtic de notícies
© Portaltour.net
Tots els drets reservats.

Política de distribució.