Home de Portaltour Noticies del mon del turisme Novetats del mon del turisme Accés als recursos documentals Home de portaltour
qui som? | contactes | ajuda
Click per anar a la pàgina principal
Notícies 
Agenda 
Serveis 
Restaurants 
Hotels 
Apartaments 
E. Rurals 
Càmpings 
Platges 
Transports 
Formació 
Monogràfics 
Revista 
Informes 
Documentació 
Notícies de portaltour
Darreres 
Hemeroteca 
Notícies > Hemeroteca
2002-07-18 | SITEF
Índex temàtic de notícies
Turisme i medi social > Antropologia del Turisme > Població

DataAutorTitol
17/06/04 Diari de Balears Saldo migratori a Balears
Durant l'any 2003 les Illes Balears tingueren un saldo migratori intern negatiu. Arribaren a l'axipèlag un total de 45.863 persones d'altres llocs de l'estat espanyol i s'en anaren 46.841 cap altres lloc d'Espanya. En total 1.467.933 persones canviaren de residència sense sortir del territori espanyol, de les quals un 80% eren espanyoles i un 20% estrangeres
16/06/04 Diari de Balears Components demogràfics a Balears
Segons una enquesta elborada per l'INE, les Illes Balears són el segon territori de l'estat espanyol quant a percentatge de població estrangera resident, amb un 14,3% (126.505 habitants) del total. Aquest percentatge només el supera Alacant amb un 15,1%. Girona és al tercer lloc amb un 11,2%. Per nacionalitats i percentatges relatius al total de l'estat espanyol, a les Illes Balears hi resideixen el 17,6% dels alemanys, el 8% dels britànics, el 3,5% dels colombians i dels marroquins i el 3,1% dels equatorians
04/03/04 Diari de Balears Davalla el rtime d'increment de la població a Balears
El creixement demogràfic de 30.000 habitants a les Illes Balears, computat per l'Institut Balear d'Estadística a l'any 2003 fou menor que el d'anys anteriors, tot i que es constata l'encara important afluència d'immigrants cap a l'arxipèlag. Balears han deixat de ser al 2003 la comunitat amb major creixement de població a l'estat espanyol, registrant-se un total de 957.000 habitants
04/1/04 Diario de Ibiza Demografia pitiüsa
Les Illes Pitiüses tenen 112.710 habitants, un 11,89% del total de la població Balear (947.361). Mallorca un 79,54% i Menorca el 8,57% restant. Són dades de població a 1 de gener del 2002 publicades pel Instituto Nacional de Estadística. El municipi més poblat és Palma amb 367.277 habitants, seguit de Calvià i la Ciutat d'Eivissa amb 40.175 habitants, un dels municipis amb major densitat de població d'Europa
03/1/04 Diari de Balears Quasi 40.000 europeus residents de més de 55 anys a Balears
Els vincles amb altres familiars o amics pròxims que ja resideixen a les Illes, o les característiques del clima, són dues de les causes principals que atrauen a un nombre tan elevat de residents estrangers, en una franja d'edat en la que gaudeixen o estan molt a prop de gaudir la pensió de jubilació. Un 41% són alemanys i un 23% són britànics. Del total, un 29% no coneix cap de les dues llengües oficials de la Comunitat Autònoma
02/1/04 Diario de Ibiza Sostre de població de 82.000 habitants a Santa Eulària
Les normes urbanístiques cautelars del municipi de Santa Eulària preveuen una reducció del 27% en el sostre de població, la qual cosa significa desclassificar temporalment 470 hectàrees de sól urbà i urbanitzable. Encara hi haurà terrenys per edificar construccions fins als 82.000 habitants, de les quals les corresponents a uns 65.000 habitants ja estan edificades. L'alçada màxima prevista en el municipi és de cinc plantes
20/12/03 Dairi de Balears Creixement d'un 3,3% de la població balear
La xifra oficial de població de les Illes Balears ha estat fixada en 947.361 habitants amb data 1 de gener de 2003. Segons experts en demografia, de seguir l'increment actual de població, les Balears assolirien la xifra d'1 milió d'habitants a l'any 2005. L'increment de l'any 2002 es degué fonamentalment a la emigració de persones d'altres llocs de l'estat espanyol i de l'estranger (27.793), així com del creixement vegetatiu de la població (2600) fins a comptabilitzar 30.393 nous habitants
12/12/03 Diari de Balears 147.350 immigrants més a Balears
El creixement de la població balear entre 1996 i 2002 ha estat de 156.589 habitants dels quals 147.350 són immigrants. D'aquests un 35% provenen d'altres comunitats del estat espanyol i un 65% del estranger. A l'any 2002 el nombre d'estrangers afiliats a la Seguretat social suposa un 9,6% enfront del 6,64% de l'any 1999
5/11/03 Diario de Mallorca Un 70% de les sol·licituds de permís de residència són rebutjades
Només 3 de cada 10 sol·licituds de residència tenen una resolució administrativa possitiva per al sol·licitant. Avui dia la mitjana mensual d'aquestes peticions arriba a les 4.000 en l'àmbit de l'arxipèlag Balear. Les causes principals de denegació són els errors o omissions en els papers, i sobretot el límit d'acceptació marcat per la Situació Nacional de Treball, norma que regula l'admissió de permisos de treball, necessaris per al de residència, en funció del nombre d'aturats residents que existeixen en el sector per al qual es solicita el permís
09/10/03 Diari de Balears La capacitat de creació de feina molt per davall de l'augment de la població a Balears
L'augment de la taxa d'atur (+12,54%) en relació a setembre de 2003, està molt per damunt de la mitjana de l'Estat, de forma que només es creen 4 de cada 10 llocs de feina necessaris per absorbir l'augment de població laboral que s'ha incorporat al darrer any. En aquests 12 mesos l'augment d'afiliacions a la seguretat social fou de 1.857, mentre que el nombre de persones demandants de feina pujà en 4.373, generant-se així un agument de l'atur de 2.516 persones, fins a comptabilitzar 22.580 aturats en el conjunt de les Illes Balears
21/09/03 Diario de Ibiza Dades sobre població immigrant
Formentera té un 28,9% de la seva població d'origen estranger, menter que Eivissa és un 18,9%. En xifres absolutes són 2.156 i 18.912 habitants respectivament. Una part significativa dels immigrats s'estableixen als entorns urbans. En el cas de Mallorca i Menorca són majoritaris els hispanomericans, a les Pitiüses són majoria els comunitaris
05/09/03 Diario de Ibiza / Diari de Balears Creixement intens de la població a Balears 2002
Eivissa (+5,9%) i Formentera (+8,5%) són els dos terrritoris de la Comunitat Autònoma amb major creixement demogràfic al darrer any, assolint una pobalció absoluta de 107.000 habitants. Les Illes Balears tenen a finals del 2002 una població censada de 917.000 habitants, essent una de les comunitats amb major creixement de tot l'estat espanyol. L'aportació d'habitants immigrats i la major taxa de fertilitat entre aquest grup justifiquen els alts nivells de creixement. La taxa global de natalitat a Balears es situa al 12 per mil
13/08/03 Ultima Hora Previsions sobre la població balear al 2011
Segons un estudi elaborat per Antoni Monserrat amb dades del Instituto Nacional de Estadística, de mantenir-se les tendències actuals d'emigració i la normativa que les regula, a l'any 2011 entre un 23 i un 25% de la població resident a les Illes Balears serà d'origen estranger, amb presència majoritària de ciutadans originaris de països no comunitaris. La població total a les illes s'estima per aquell any en 1.088.000 habitants.
07/08/2003 Diario de Ibiza Augment de l'atur a les Pitiüses durant el mes de juliol
L'atur registrat a les illes d'Eivissa i Formentera augmentà un 25,4% el passat mes de juliol, de manera particular al sector de serveis. Segons els portaveus sindicals una de les causes principals rau en el creixement demogràfic experimentat als darrers anys.
29/10/2001 Turismo Hoy Més del 50% de la població de les Balears treballa al sector turístic
Vuit de cada deu treballadors de les nostres Illes, té feina al sector turístic durant la temporada d'estiu (d'abril a octubre), segons dades facilitades per la conselleria d'Economia del Govern Balear.

Notes relacionades

Notícies | Thessaurus
Índex temàtic de notícies
© Portaltour.net
Tots els drets reservats.

Política de distribució.