Home de Portaltour Noticies del mon del turisme Novetats del mon del turisme Accés als recursos documentals Home de portaltour
qui som? | contactes | ajuda
Click per anar a la pàgina principal
Notícies 
Agenda 
Serveis 
Restaurants 
Hotels 
Apartaments 
E. Rurals 
Càmpings 
Platges 
Transports 
Formació 
Monogràfics 
Revista 
Informes 
Documentació 
Meteorologia 
Meteorologia
Introducció 
Mesos 
Desenes 
Tipus 
Meteorologia > Introducció
2005-01-24 | SITEF
Meteorologia Turística

El concepte
La meteorologia turística s'interessa per les condicions del clima que poden afectar -desfavorable o favorablement- a les diferents activitats d'oci que es desenvolupen a l'aire lliure. J.P. Besancenot -en l'obra del qual es fonamenta aquest treball- destaca tres conceptes claus anomenats "exigències fonamentals", necessàries en tota destinació turística: La seguretat, el gaudiment, així com el confort i la salut.

Les dades
La classificació del clima turístic que trobareu aquí s'ha fet seguint la metodologia de Besancenot i Mounier, en la qual es fan servir cinc paràmetres combinats: la durada de la insolació diària, el nivell, o bé la durada, de les precipitacions de pluja en fase diurna (de les 06.00 hores a les 20.00 hores), la temperatura màxima diària, la velocitat del vent a l'inici de l'horabaixa, i la tensió de vapor en el mateix tram del dia. Els resultats són fruït de l'anàlisi de les dades corresponents a l'observatori de l'aeroport d'Eivissa -adquirides al Instituto Metereológico Nacional- entre els anys 1993 i 2002. En les tasques de tabulació han col·laborat Diana Almirall, Bruno Roig i Emilia Real, alumnes de primer curs a l'Escola Universitària de Turisme d'Eivissa i Formentera a l'any 2003.

Tipus de clima
Els tipus de clima són nou, amb una distinció per als d'hivern i la resta de l'any. Aquests enllaços us porten a una descripció del que significa cadascun d'ells, encara que els seus títols són força descriptius. Segons el mateix Besancenot els tipus 1 a 7, ambdós inclosos, permeten una pràctica raonablement bona d'activitats a l'aire lliure: "perfectament per al tipus 1, amb lleugeres reserves per l'incovenient parcial d'un relatiu mal temps (tipus 4 i 5), així com d'un cert grau d'inconfort (tipus 2,3, 6 i 7)". En canvi, el dos darrers tipus (8 i 9) constitueixen un inconvenient insuperable per al turisme a l'aire lliure. El precentatge que s'acompanya a cada tipus de temps reflecteix la possibilitat de que es doni en cada moment concret. Així un 10% de tipus 4 significa, a l'hivern, que 1 de cada 10 dies del període escollit podem esperar que hi hagi una situació de clima suau amb cobertura nuvulosa.

I a Eivissa i Formentera...
Els resultats sobre la climatologia turística a Eivissa i Formentera refermen la idea de que en cap cas pot considerar-se al clima com un inconvenient turístic, sempre que es prenguin les precaucions necessàries sobre l'excés de sol a determinades hores del dia a l'estiu, i unes altres precaucions a l'inici de la tardor, pel que fa a les possibles gotes fredes. El mes amb un percentatge major dels tipus desfavorables (8 i 9) és novembre amb un 20%: es a dir, 6 dies dels 30 totals de mitja. Les temperatures inferiors a cero graus són una extraordinària raresa, així com les boires més enllà de les hores de nit i les dues o tres primeres del matí. Amb els menús laterals accedireu a les dades concretes per a cada mes de l'any, les desenes entre l'1 de gener i el 21 de desembre, i els diferents percentatges de tipus de temps agrupats per estacions. En aquestes taules el turista interessat en conèixer la incidència d'un determinat element climàtic -per exemple el vent per a la navegació o el windsurf; les pluges de la tardor o l'hivern per a la fotografia, etc.- trobarà informació útil. Al costat de cada tipus de temps és dóna un enllaç amb orientació sobre possibles activitats, i les informacions d'utilitat relacionades amb les mateixes que es troba al Sistema d'Informació Turística d'Eivissa i Formentera- portaltour.net-, a on ens plau donar-vos la benvinguda. Gerard Móra Ferragut. Gener de 2005.
© Portaltour.net
Tots els drets reservats.

Política de distribució.