Home de Portaltour Noticies del mon del turisme Novetats del mon del turisme Accés als recursos documentals Home de portaltour
qui som? | contactes | ajuda
Click per anar a la pàgina principal
Notícies 
Agenda 
Serveis 
Restaurants 
Hotels 
Apartaments 
E. Rurals 
Càmpings 
Platges 
Transports 
Formació 
Monogràfics 
Revista 
Informes 
Documentació 
Meteorologia 
Política turística > Planificació turística > Ordenació territori autonomies
2002-05-15 | SITEF
Centre de documentació Turística
Ordenació territori autonomies
Id Descripció Tipus Abstract Autor
8001 Directius d'Ordenació Territorial Text LLlista de tres links per accedir a les directrius d'Ordenació Territorial CDTEiF
8002 Estructura de les DOT Text LLlista dels 13 diferents capítols que formen l'estructura de les directrius d'Ordenació Territorial CDTEiF
8003 Cap1: Del contenido, objetivos y principios generales de actuació Text LLlista dels diferents subcapítols que formen l'estructura del capítol 1 CDTEiF
8004 SubCap1: Los grandes retos del territorio de les Illes Balears Text CDTEiF
8005 SubCap2: El desarrollo sostenible Text solo text (subdivisió tres apartats) CDTEiF
8006 SubCap3: Estructura y contenido de las DOT Text CDTEiF
8007 SubCap4:Texto normativo Text CDTEiF
8008 Cap2:De la protección del Patrimonio Natural Text CDTEiF
8009 Cap3:De la protección de la Calidad Ambiental Text LLlista de diferents subcapítols que formen el cap3 CDTEiF
8010 SubCap1:Estado de la cuestió Text CDTEiF
8011 SubCap2:Ideas para el modelo territorial Text CDTEiF
8012 SubCap3:Indicadores de sostenibilidad Text CDTEiF
8013 IS9:Emisiones contaminantes a la atmósfera Text CDTEiF
8014 IS-10:Sumideros de gases con efecto invernadero Text CDTEiF
8015 IS-11:Nivel de ruidos Text CDTEiF
8016 IS-12:Calidad de aguas Text CDTEiF
8017 IS-13:Volumen de residuos sólidos generados Text CDTEiF
8018 IS-14:Reutilización de residuos Text CDTEiF
8019 IS-15:Superfície ambientalmente recuperada Text CDTEiF
8020 IS-16:Riesgos para instalaciones potencialmente contaminantes o peligrosas Text CDTEiF
8021 IS-17:Educación ambiental Text CDTEiF
8022 SubCa4:Texto normativo Text CDTEiF
8023 Art14. Objetivos de la calidad ambiental Text CDTEiF
8024 Art15. Programas de gestión ambiental Text CDTEiF
8025 Art16. Calidad atmosférica Text CDTEiF
8026 Art17. Calidad de las aguas y de los suelos Text CDTEiF
8027 Art18. Vertidos y calidad ambiental Text CDTEiF
8028 Art19. Prevención de riesgos y accidentes Text CDTEiF
8029 Art20. Educación ambiental Text CDTEiF
8030 Cap4. De la protección del paisaje Text CDTEiF
8031 Subcap1.Estado de la cuestión (paisaje) Text CDTEiF
8032 Subcap2.Ideas para el modelo territorial (paisaje) Text CDTEiF
8033 Subcap3.Indicadores de sostenibilidad Text CDTEiF
8034 IS-18.Calidad paisajística Text CDTEiF
8035 IS-19.La inversión en programas de restauración paisajística Text CDTEiF
8036 Subcap4.Texto normativo Text restauración paisajísitica CDTEiF
8037 art21.Protección del paisaje Text CDTEiF
8038 art22.Unidades de paisaje Text CDTEiF
8039 art23.Publicidad en suelo rústico Text CDTEiF
8040 art24.Paisaje urbano Text CDTEiF
8041 Cap5. De la protección del patrimonio cultural Text Text CDTEiF
8042 Subcap1.Estado de la cuestión Text Patrimonio Cultural CDTEiF
8043 Subcap2.Ideas para el modelo territorial Text CDTEiF
8044 Subcap3.Indicadores de sostenibilidad Text Patrimonio Cultural CDTEiF
8045 IS-20.Vitalidad y uso de los centros históricos Text CDTEiF
8046 IS-21.Conservación del patrimonio Text CDTEiF
8047 IS-22.Centros históricos Text CDTEiF
8048 Subcap4.Texto normativo Text Patrimonio Cultural CDTEiF
8049 art25.protección del Patrimonio Cultural Text CDTEiF
8050 art26.Ordenación de centros históricos Text CDTEiF
8051 art27.Utilización del Patrimonio para nuevos usos Text CDTEiF
8052 Cap6. De las areas sustraidas al desarrollo urbano Text CDTEiF
8053 Subcap1.Estado de la cuestión Text Desarrollo urbano CDTEiF
8054 Subcap2.Ideas para el modelo territorial Text Desarrollo urbano CDTEiF
8055 Subcap3.Indicadores de sostenibilidad Text Desarrollo urbano CDTEiF
8056 IS-23.Transformación de los terrenos agrícolas Text CDTEiF
8057 IS-24.Tiene que haber un crecimiento del valor del coeficiente expedientes/licencias Text CDTEiF
8058 IS-25.La relación de denuncias tiene que disminuir Text CDTEiF
8059 IS-26.Reducción de la relación del número de habitantes Text CDTEiF
8060 IS-27. Incremento de habitajes en suelo rústico Text CDTEiF
8061 Subcap4.Texto normativo Text Desarrollo urbano CDTEiF
8062 art28.Ordenación del suelo Rústico Text CDTEiF
8063 art29.Categorias de ordenación del Suelo Rústico Text CDTEiF
8064 art30.Núcleos rurales Text CDTEiF
8065 art31.Edificaciones en Suelo Rústico Text CDTEiF
8066 art32.Regulación de usos en el Suelo Rústico Text CDTEiF
8067 Cap7. De las àreas homogéneas para la elaboración de los planes territoriales parciales Text LLlista de links que formen 3 subcapítols CDTEiF
8068 Subcap1.Estado de la cuestión Text Edificaciones en suelo rústico CDTEiF
8069 Subcap2.Ideas para el modelo territorial Text Edificaciones en suelo rústico CDTEiF
8070 Subcap3.Texto normativo Text Edificaciones en suelo rústico CDTEiF
8071 art33.Criterios Generales para los PTPs Text CDTEiF
8072 art34.El PTP de la Serra de Tramuntana Text CDTEiF
8073 art35.El PTP del Pla de Mallorca Text CDTEiF
8074 art36.El PTP del Raiguer Text CDTEiF
8075 art37.El PTP de la Bahía de Palma-Costa de Ponent Text CDTEiF
8076 art38.El PTP del Nord de Mallorca Text CDTEiF
8077 art39.El PTP del Migjorn-Llevant de Mallorca Text CDTEiF
8078 art40.El PTP de Menorca Text CDTEiF
8079 art41. El PTP d'Eivissa i Formentera Text CDTEiF
8080 art42.Coordinación entre los PTP de Mallorca Text CDTEiF
8081 Cap8. De las propuestas de desarrollo urbano Text Text CDTEiF
8082 Subcap1.Estado de la cuestión Text Desarrollo urbano CDTEiF
8083 Subcap2.Ideas para el modelo territorial Text Desarrollo urbano CDTEiF
8084 Subcap3.Indicadores de sostenibilidad Text Desarrollo urbano CDTEiF
8085 IS-28.Fortalecimiento del rango urbano de Palma Text CDTEiF
8086 IS-29.Fortalecimiento de los nodos estructurantes Text CDTEiF
8087 IS-30.Potenciación de los Núcleos tradicionales Text CDTEiF
8088 IS-31.Desestacionalización Text CDTEiF
8089 IS-32.La inversión sistemas de gestión ambiental Text CDTEiF
8090 IS-33.La inversión en programas de mejora Text Zonas Turísticas CDTEiF
8091 IS-34.Volumen de actividades Econòmicas Text Zonas Turísticas CDTEiF
8092 IS-35.El número de alojamientos Text CDTEiF
8093 Subcap4.Texto normativo Text Zonas Turísticas CDTEiF
8094 art43.Criterios de desarrollo urbano Text CDTEiF
8095 art44.Dimensionamiento del suelo clasificado Text CDTEiF
8096 art45.Nodos Estructurantes del sistema urbano de Mallorca Text CDTEiF
8097 art46.Núcleos con influencia supramunicipal Text CDTEiF
8098 art47.Núcleos tradicionales Text CDTEiF
8099 art48.àreas turísticas del Litoral Text CDTEiF
8100 art49.Instrumentos para las estrategias de mejora y reequilibrio urbano Text CDTEiF
8101 art50.gestión ambiental Text Zonas Turísticas CDTEiF
8102 art51.Accesibilidad a discapacitados Text CDTEiF
8103 art52.Vivienda Text CDTEiF
8104 Cap9. De las infraestructuras Text Infraestructuras viarias CDTEiF
8105 Subcap1.Estado de la cuestión Text Infraestructuras viarias CDTEiF
8106 Subcap2.Ideas para el modelo territorial Text Infraestructuras viarias CDTEiF
8107 Subcap3.Indicadores de sostenibilidad Text Infraestructuras viarias CDTEiF
8108 IS-36.Utilización del transporte colectivo Text CDTEiF
8109 IS-37.Carreteras con nivel de servicio colapsado Text CDTEiF
8110 IS-38.Vehículos no contaminantes Text CDTEiF
8111 IS-39.Restauración ambiental Text Infraestructuras viarias CDTEiF
8112 Subcap4.Texto normativo Text Infraestructuras viarias CDTEiF
8113 art53.Ordenación bàsica de la red viaria Text CDTEiF
8114 art54.Territorio y Jerarquia de la red Text CDTEiF
8295 art55.Conexión Palma Manacor Text CDTEiF
8115 art56.Integración ambiental de las carreteras Text CDTEiF
8116 art57.Transporte y medio ambiente Text CDTEiF
8117 art58.Accesibilidad del transporte Text CDTEiF
8118 art59.Red de recorridos paisajísticos y culturales Text CDTEiF
8119 Cap9. De las infraestructuras Text Infraestructuras ferroviarias CDTEiF
8120 Subcap1.Estado de la cuestión Text Infraestructuras ferroviarias CDTEiF
8121 Subcap2.Ideas para el modelo territorial Text Infraestructuras ferroviarias CDTEiF
8122 Subcap3.Indicadores de sostenibilidad Text Infraestructuras ferroviarias CDTEiF
8123 IS-40.Relación entre viajeros por ferrocarril y con vehículos privados Text CDTEiF
8124 IS-41.El porcentaje de viajeros Text CDTEiF
8125 Subcap4.Texto normativo Text Infraestructuras ferroviarias CDTEiF
8126 art60.Infrestructura ferroviaria Text CDTEiF
8127 art61.Integració ambiental al ferrocarril Text CDTEiF
8128 art62.Accesibilidad al ferrocarril Text CDTEiF
8129 Cap9. De las infraestructuras Text CDTEiF
8130 Subcap1.Estado de la cuestión Text Transporte aéreo CDTEiF
8131 Subcap2.Ideas para el modelo territorial Text Transporte aéreo CDTEiF
8132 Subcap3.Indicadores de sostenibilidad Text Transporte aéreo CDTEiF
8133 IS-42.Distribució anual de tráfico aéreo Text CDTEiF
8134 IS-43.Motivos del viaje Text Transporte aéreo CDTEiF
8135 IS-44.Impactos ambientales de los aeropuertos Text Transporte aéreo CDTEiF
8136 Subcap4.Texto normativo Text Transporte aéreo CDTEiF
8137 art63.Comunicación aérea Text CDTEiF
8138 art64.Integración ambiental de los aeropuertos Text CDTEiF
8139 art65.Nuevas instalaciones aeronáuticas Text CDTEiF
8140 art66.Uso de ultraligeros Text CDTEiF
8141 art67.Aeropuertos y transportes públicos Text CDTEiF
8142 Cap9. De las infraestructuras Text Puertos CDTEiF
8143 Subcap1.Estado de la cuestión Text Puertos CDTEiF
8144 Subcap2.Ideas para el modelo territorial Text Puertos CDTEiF
8145 Subcap3.Indicadores de sostenibilidad Text Puertos CDTEiF
8146 IS-45.Uso eficaz de los puertos Text CDTEiF
8147 IS-46.Integración puerto-ciudad Text CDTEiF
8148 IS-47.Navegación deportiva Text CDTEiF
8149 Subcap4.Texto normativo Text Puertos CDTEiF
8150 art68.Puertos y territorio Text CDTEiF
8151 art69.Plan Director sectorial de puertos Text CDTEiF
8152 art70.Puertos de uso exclusivo para deportes Text CDTEiF
8153 art71.Puertos y medio ambiente Text CDTEiF
8154 Cap9. De las infraestructuras Text Infraestructuras Hidráulicas CDTEiF
8155 Subcap1.Estado de la cuestión Text Infraestructuras Hidráulicas CDTEiF
8156 Subcap2.Ideas para el modelo territorial Text Infraestructuras Hidráulicas CDTEiF
8157 Subcap3.Indicadores de sostenibilidad Text Infraestructuras Hidráulicas CDTEiF
8158 IS-48.Balance hídrico Text CDTEiF
8159 IS-49.Sobrexplotación Text Infraestructuras Hidráulicas CDTEiF
8160 IS-50.Recarga Text Infraestructuras Hidráulicas CDTEiF
8161 IS-51.Uso racional del agua Text CDTEiF
8162 IS-52.Asignación de usos según calidad Text Infraestructuras Hidráulicas CDTEiF
8163 IS-53.Aprovechamiento de afluentes Text Infraestructuras Hidráulicas CDTEiF
8164 IS-54.Del total de la inversión para torrentes Text Infraestructuras Hidráulicas CDTEiF
8165 Subcap4.Texto normativo Text Infraestructuras Hidráulicas CDTEiF
8166 art72.Plan hidrológico Text CDTEiF
8167 art73.Gestión de los recursos Text Infraestructuras Hidráulicas CDTEiF
8168 art74.Explotación de acuíferos Text Infraestructuras Hidráulicas CDTEiF
8169 art75.Demandas de agua Text CDTEiF
8170 Cap9. De las infraestructuras de residuos Text CDTEiF
8171 Subcap1.Estado de la cuestión Text Infraestructuras de residuos CDTEiF
8172 Subcap2.Ideas para el modelo territorial Text Infraestructuras de residuos CDTEiF
8173 Subcap3.Indicadores de sostenibilidad Text Infraestructuras de residuos CDTEiF
8174 IS-55.Vertederos Text Infraestructuras de residuos CDTEiF
8175 IS-56.Tratamiento de los residuos Text CDTEiF
8176 IS-57.Superfície ambientalmente recuperada Text CDTEiF
8177 PDS de gestión de residuos Text CDTEiF
8178 Cap9. De las infraestructuras energéticas Text Infraestructuras enérgeticas CDTEiF
8179 Subcap1.Estado de la cuestión Text Infraestructuras enérgeticas CDTEiF
8180 Subcap2.Ideas para el modelo territorial Text Infraestructuras enérgeticas CDTEiF
8181 Subcap3.Indicadores de sostenibilidad Text Infraestructuras enérgeticas CDTEiF
8182 IS-58.Consumo energético Text CDTEiF
8183 IS-59.Energias renovables Text CDTEiF
8184 IS-60.Autoabastecimiento Text Infraestructuras enérgeticas CDTEiF
8185 Subcap4.Texto normativo Text Infraestructuras enérgeticas CDTEiF
8186 art77.PDS de energía Text CDTEiF
8187 art78.energía y medioambiente Text CDTEiF
8188 Cap9. De las infraestructuras Telemáticas Text Infraestructuras Telemáticas CDTEiF
8189 Subcap1.Estado de la cuestión Text Infraestructuras Telemáticas CDTEiF
8190 Subcap2.Ideas para el modelo territorial Text Infraestructuras Telemáticas CDTEiF
8191 Subcap3.Indicadores de sostenibilidad Text Infraestructuras Telemáticas CDTEiF
8192 IS-61.Participació en la estructura Econòmica Text Infraestructuras Telemáticas CDTEiF
8193 IS-62.Teletrabajo Text Infraestructuras Telemáticas CDTEiF
8194 IS-63.Impacto paisajístico Text Infraestructuras Telemáticas CDTEiF
8195 Subcap4.Texto normativo Text Infraestructuras Telemáticas CDTEiF
8196 art79.PDS de telecomunicaciones Text Infraestructuras Telemáticas CDTEiF
8197 art80.integración ambiental de las infraestucturas de telecomunicaciones Text CDTEiF
8198 art81.Actividades innovadoras y territorio Text Infraestructuras Telemáticas CDTEiF
8199 Cap10. De los equipamientos Text Infraestructuras de equipamiento CDTEiF
8200 Subcap1.Estado de la cuestión Text Infraestructuras de equipamiento CDTEiF
8201 Subcap2.Ideas para el modelo territorial Text Infraestructuras de equipamiento CDTEiF
8203 Subcap3.Indicadores de sostenibilidad Text Infraestructuras de equipamiento CDTEiF
8204 IS-64.Satisfacción de las necesidades sociales básicas Text Infraestructuras de equipamiento CDTEiF
8205 IS-65.Asistencia a la tercera edad Text Infraestructuras de equipamiento CDTEiF
8206 IS-66.Contribución a la diversificación económica Text Infraestructuras de equipamiento CDTEiF
8207 IS-67.Nivel de satisfacción en relación a servicios sanitarios y asistenciales Text Infraestructuras de equipamiento CDTEiF
8207 IS-68. Accesibilidad Text Infraestructuras de equipamiento CDTEiF
8209 Subcap4.Texto normativo Text Infraestructuras de equipamiento CDTEiF
8210 art82.Satisfacción de las necesidades de la población Text Infraestructuras de equipamiento CDTEiF
8211 art83.Accesibilidad Text Infraestructuras de equipamiento CDTEiF
8212 art84.Correspondencia con el modelo territorial Text Infraestructuras de equipamiento CDTEiF
8213 art85.Contribución a la recualificación territorial Text Infraestructuras de equipamiento CDTEiF
8214 art86.Escalas para la ordenación de equipamientos Text CDTEiF
8215 art87.Localización de equipamientos Text CDTEiF
8216 Cap11. De las actividades productivas Text CDTEiF
8217 Subcap1.Estado de la cuestión Text Actividades productivas CDTEiF
8218 Subcap2.Ideas para el modelo territorial Text Actividades productivas CDTEiF
8219 Subcap3.Indicadores de sostenibilidad Text Actividades productivas CDTEiF
8220 IS-69.Consumo de productos agrarios locales Text CDTEiF
8221 IS-70.Localización industrial Text CDTEiF
8223 IS-71.Desarrollo turístico Text CDTEiF
8224 IS-72.Diversificación terciaria Text CDTEiF
8225 IS-73.El valor de las ventas del pequeño comercio Text CDTEiF
8226 IS-74.Renovación de las plazas turísticas Text CDTEiF
8227 Subcap4.Texto normativo Text Actividades productivas CDTEiF
8228 art88.Actividades agrarias Text CDTEiF
8229 art89.Agricultura y Medio Ambiente Text CDTEiF
8230 art90.Actividades extractivas Text CDTEiF
8231 art91.Actividades industriales Text CDTEiF
8232 art92.Industria y Medio Ambiente Text CDTEiF
8233 art93.Actividades turísticas Text CDTEiF
8234 art94.Turismo y Medio Ambiente Text CDTEiF
8235 art95.Actividades terciarias Text CDTEiF
8236 art96.Actividades terciarias y Medio Ambiente Text CDTEiF
8237 Cap12. De la gestión del territorio Text CDTEiF
8238 Subcap1.Nuevas formas de gestión territorial Text CDTEiF
8239 Subcap2.Indicadores de sostenibilidad Text Gestión del territorio CDTEiF
8240 IS-75.Figuras de dinamización Text Gestión del territorio CDTEiF
8241 IS-76.Formación Text Gestión del territorio CDTEiF
8242 IS-77.Información y administración Text Gestión del territorio CDTEiF
8243 Subcap3.Texto normativo Text Gestión del territorio CDTEiF
8244 art97.Coordinación entre administraciones Text Gestión del territorio CDTEiF
8245 art98.Interpretación de las DOT Text Gestión del territorio CDTEiF
8246 art99.Cartografia y sistemas de información territorial Text Gestión del territorio CDTEiF
8247 art100.Imagen corporativa del territorio Text Gestión del territorio CDTEiF
8248 art101.Formación y difusión Text Gestión del territorio CDTEiF
8249 Instrumentos de ordenación territorial Text CDTEiF
8250 Subcap1.Nuevos instrumentos Text Instrumentos de ordenación territorial CDTEiF
8251 Subcap2.Texto Normativo Text Instrumentos de ordenación territorial CDTEiF
8252 art102.Adaptación del planeamiento a las DOT Text Instrumentos de ordenación territorial CDTEiF
8253 art103.Elaboración del planeamiento de desarrollo de las DOT Text Instrumentos de ordenación territorial CDTEiF
8254 Cap13.De la revisión de las DOT Text CDTEiF
8258 Disposición transitoria de las normas subsidiarias para los municipios sin planeamiento Text CDTEiF
8259 art107.Definición de suelo urbano en municipios sin planeamiento Text CDTEiF
8260 art108.Concesión de licencia en suelo Rústico Text CDTEiF
8261 Art109.Normas urbanísticas para municipios sin planeamiento en suelo urbano Text CDTEiF
8262 Art110.Usos permitidos en suelo rústico Text CDTEiF
8263 Art111.Rehabilitación y reforma Text Suelo rústico CDTEiF
8264 Art112.Documentación a presentar Text Suelo rústico CDTEiF
8265 Disposición derogatoria Text CDTEiF
8266 Anexo. Síntesis de las figuras dinamizadoras Text Figuras dinamizadoras CDTEiF
8267 Subcap1.Programa ciudad Text Figuras dinamizadoras CDTEiF
8268 Subcap2.Programa de renovación, embellecimiento e Imagen Text Figuras dinamizadoras CDTEiF
8269 Subcap3.Programas estratégicos de renovación turística Text Figuras dinamizadoras CDTEiF
8270 Subcap4.Programas de recuperación paisajística Text Figuras dinamizadoras CDTEiF
8271 Subcap5.Parques etnogràficos Text Figuras dinamizadoras CDTEiF
8272 IS-2. Inundabilidad Text CDTEiF
8273 IS-3. Conservación de la red de drenaje Text CDTEiF
8274 IS-4. Biodiversidad Text CDTEiF
8275 IS-5. Restauración de la superfície forestal Text CDTEiF
8276 IS-6. Incendios Text CDTEiF
8277 IS-7. Espacios naturales Text CDTEiF
8278 IS-8. Participación privada Text Conservación y producción de recursos ambientales CDTEiF
8279 Art. 3. Consideración de los recursos naturales Text CDTEiF
8280 Art. 4. Prevención de riesgos Text Conservación y producción de recursos ambientales CDTEiF
8281 Art. 5. Protección de la Biodiversidad Text Conservación y producción de recursos ambientales CDTEiF
8282 Art. 6. Protección de las masas forestales Text Conservación y producción de recursos ambientales CDTEiF
8283 Art. 7. Movilidad de la fauna Text Conservación y producción de recursos ambientales CDTEiF
8284 Art. 8. Protección de las zonas húmedas Text Conservación y producción de recursos ambientales CDTEiF
8285 Art. 9. Protección del litoral Text Conservación y producción de recursos ambientales CDTEiF
8286 Art. 10. Espacios naturales protegidos Text Conservación y producción de recursos ambientales CDTEiF
8287 Art.11. Criterios Generales para los Planes de Ordenación del Medio Natural Text CDTEiF
8288 Art.12. Valoración económica de los recursos naturales Text CDTEiF
8289 Art.13. Áreas recreativas Text CDTEiF
8290 Indicadores de sostenibilidad para la protección del medio natural Text DOT CDTEiF
8291 Indicadores de sostenibilidad para la protección de la calidad ambiental Text DOT CDTEiF
8292 Indicadores de sostenibilidad para la protección del paisaje Text DOT CDTEiF
8293 Indicadores de sostenibilidad para la protección del patrimonio cultural Text DOT CDTEiF
8294 Indicadores de sostenibilidad para las àreas sustraidas al desarrollo urbano Text DOT CDTEiF
8295 Indicadores de sostenibilidad para las propuestas de desarrollo urbano Text DOT CDTEiF
8296 Indicadores de sostenibilidad para las infraestructuras Text DOT CDTEiF
8297 Indicadores de sostenibilidad para los equipamientos Text DOT CDTEiF
8298 Indicadores de sostenibilidad para las actividades productivas Text DOT CDTEiF
8299 Indicadores de sostenibilidad para la gestión del territorio Text CDTEiF

© Portaltour.net
Tots els drets reservats.

Política de distribució.